Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

   Vítejte na stránkách základní školy a mateřské školy Mnetěš!

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/2025

se koná 10. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hod.

K zápisu budete potřebovat:

  • rodný list dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí k ZV
  • zápisní list
  • v případě odkladu donést žádost o odklad školní docházky

Zápis dětí do MŠ Mnetěš na školní rok 2024/2025

Zápis dětí do MŠ Mnetěš proběhne ve dnech 6. – 10. května 2024.

Kritériem pro přijetí bude věk dítěte a spádovost do školského obvodu MŠ Mnetěš. Ve školním roce 2024/2025 máme 8 volných míst.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti pravidelného očkování.

Zájemci o přijetí dítěte si vyžádají potřebné tiskopisy osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Fotogalerie

   Základní škola a mateřská škola Mnetěš sdružuje 4 součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu-výdejnu.

   V letošním školním je ve škole 5 ročníků s 27 žáky. První třídu navštěvuje 5 žáků prvního, 5 žáků druhého a 5 žáků třetího ročníku. Ve druhé třídě se učí 8 žáků čtvrtého a 4 žáci pátého ročníku. V obou třídách se vyučuje podle ŠVP pro ZV pod názvem "Začít v pohodě".

Fotogalerie

   Jsme školou rodinného typu. Snahou školy je nenásilnou hravou formou podchytit zájem žáků o vzdělání a dostatečně je připravit na bezproblémový přechod do spádových škol. Ve škole pracuje ředitelka školy, 3 pedagogové ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, školní asistentka, účetní a školnice.

   Mateřská škola má v letošním školním roce 25 dětí ve věku 3 – 7 let. V MŠ se pravidelně provádí logopedická náprava řeči, kterou mohou navštěvovat i žáci ZŠ. Dále se v MŠ provádí i kurz grafomotoriky s názvem „Maxík“. MŠ má v letošním školním roce provozní dobu každý den od 6:15 do 16:15 hod.

Škola nabízí

  • Logopedickou nápravu řeči
    Logopedická poradna při MŠ pracuje pod dohledem SPC Roudnice n/L a Litoměřice. Na logopedii dochází děti od 4 let společně s rodiči.
  • Grafomotorický kurz „Maxík“
    Grafomotorický kurz Maxík je určen pro děti předškolního věku. Je zaměřen na nácvik správného úchopu psacího načiní, na grafomotoriku a celkový rozvoj znalostí a dovedností, které mají usnadnit nástup do 1. ročníku ZŠ.
Fotogalerie Fotogalerie

Školní družina a zájmové kroužky:

    Prostory školní družiny využívá také MŠ a žáci ZŠ v hodinách TV.

    Ve škole pracují tyto zájmové kroužky: Kroužek zábavné logiky, kroužek zobcové flétny a nejvíce oblíbený výtvarný kroužek.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie

Školní jídelna

   Školní jídelna – výdejna spolupracuje se ŠJ při ZŠ Straškov – Vodochody. V jídelně se stravuje 25 dětí MŠ a 27 žáků ZŠ. Obědy se vydávají každý den mezi 11:30 – 12:45 hod. Obědy lze odhlásit do 7:15 hodin. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout v jídelně do 12:30 hod.


Fotogalerie

   Materiálně technické podmínky školy

Fotogalerie Fotogalerie

   Třídy ZŠ se nachází v 1. patře budovy, MŠ a ŠJ je v přízemí budovy. Škola má vybudovanou počítačovou učebnu s 5 počítači, interaktivní tabuli, 3 tiskárny, 2 kopírky, 3 CD přehrávače, televizor, DVD přehrávač, video a klávesy. V rámci Projektu „Učení není mučení“ jsme pořídili pro žáky ZŠ 20 ks notebooků, které využívají při výuce.

Fotogalerie

   V MŠ je nábytek sestaven z nízkých skříněk, které jsou pro děti lehce dostupné. Ve skříňkách najdou veškeré hračky, hry a pomůcky. Děti mají k dispozici stolky a židličky ve dvou velikostech. Podlaha ve třídě je částečně pokrytá linem a částečně kobercem. Školní jídelna má stolky a židličky ve dvou velikostech. V ložnici se nachází lehátka a police na ukládání oblečení. V kuchyni je moderní kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči.

    V rámci projektu “Učení není mučení“ bylo pro děti MŠ zakoupeno 10 ks tabletů a interaktivní tabule.

Fotogalerie

   Ke škole patří velká zahrada. Žákům i dětem MŠ slouží doskočiště pro skok daleký, šplhadla, pískoviště, houpačky, herní sestava, hrazda a dvě pružinové houpačky. V případě deštivého nebo naopak slunečného počasí poslouží dětem zastřešená pergola. Pro žáky ZŠ je k výuce pracovních činností určen pěstební záhon v zadní části zahrady.

   Žákům ZŠ a ŠD je k dispozici asfaltový kurt, který je majetkem TJ Sokol a je součástí školní zahrady.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Účast v programech a projektech

Fotogalerie

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu s názvem “Ovoce a zelenina do škol“ a "Mléko do škol". Základním cílem projektů je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných výrobků a tím vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat tak proti dětské obezitě.

Operační program Jan Amos Komenský s názvem "Šťastná škola

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Ke stažení: projekt "OPJAK".

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz