Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Historie školy

   V roce 1915 byla na žádost obce zřízena v Mnetěši dvoutřídní expozitura. K výuce byly najaty a opraveny místnosti u Justů v sále a u Michálků. Fotogalerie Tento způsob vyučování se jevil jako značně nedostačující.
   Proto bylo usnesením místní školní rady v roce 1922 rozhodnuto postavit dvě třídy s bytem pro učitele. Dne 2. května 1923 se začalo s vykopávkami sklepů a základů nové školy. Ještě v září téhož roku bylo slavnostně zahájeno vyučování školního roku 1923-1924. Prvním ředitelem v nově vybudované škole byl pan Antonín Voves, který zde působil 18 let.
Fotogalerie    Na jaře roku 1924 byla založena školní zahrada, byly vysázeny stromy. Zahrada byla rozdělena na oddělení hospodářské, zelinářské a botanické. Dne 11. října 1924 byl na počest pětistého výročí úmrtí Jana Žižky slavnostně vysázen dub, který přinesly děti z lesa pana Lobkovice, samy ho zasadily a dále o něj pečovaly. Fotogalerie V roce 1926 dalo Obecní zastupitelstvo postavit památník padlým a zemřelým zdejším občanům, kteří padli v 1. světové válce. Památník byl odhalen dne 22. srpna 1926. Na památku 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka byly vysázeny před školou dvě lípy.
   Ve školním roce 1946-1947 byla ve škole založena mateřská škola, která měla jednu třídu složenou z místních dětí. První ředitelkou byla paní Věra Müllerová. Od roku 1951 žil a působil ve zdejší škole pan ředitel Emil Šťastný se svou ženou paní Růženou Šťastnou. V roce 1971 došlo ve škole k přestavbě sociálního zařízení. Byly vybudovány 2 nové šatny a záchodky pro děti. Ve škole bylo zavedeno ústřední topení.

   Do školního bytu po řediteli Šťastném se nastěhovali manželé Petr a Božena Brožovi, kteří zde působili 11 let. Po odchodu manželů Brožových se uvolnil učitelský byt. Nebyl ovšem dále využíván k pronájmu, ale byl poskytnut pro účely MŠ, neboť školka se v té době potýkala s nedostatkem prostoru. Fotogalerie V době působení p. Mileny Keltnerové – ředitelky MŠ, došlo k přestavbě bytu. K jedné třídě MŠ tak přibyla malá herna, kuchyň a ložnice. V MŠ se mohli stravovat i žáci ZŠ. Velkým trendem v 80. letech bylo rušení malých venkovských škol. Zásluhu na udržení školy v obci měla sama obec, v čele s p. F. Kubrichtem. V té době se uskutečnila výměna oken v celé školní budově, díky vydatné pomoci rodičů. Od roku 1992 byla jmenována ředitelkou školy p. Marcela Sekerová, která zde působí dodnes.
   Během několika let bylo zrušeno ředitelství MŠ a školka se tak dostala pod vedení ZŠ. V roce 2002, v rámci celostátní akce INDOŠ (Internet do škol), byla škola vybavena počítačovou technikou. Počítače někdy využívají i děti MŠ.

   V posledních letech prošla škola mnoha změnami - část školní zahrady byla podstoupena místní TJ Sokol, která zde nechala vybudovat asfaltový kurt, který je žákům plně k dispozici. Ve škole bylo vybudováno plynové vytápění, vodovodní řád a kanalizace. Škola dostala novou fasádu, byla provedena výměna oken a rekonstrukce sociálního zařízení.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz