Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2009/2010:

Rozloučení se školním rokem

Nadešel dlouho očekávaný a dětmi nejoblíbenější den školního roku – 30. červen. Společně jsme zhodnotili uplynulý školní rok, žáci obdrželi výroční vysvědčení a byli poučeni o chování v době hlavních prázdnin. Pro žáky 4. ročníku bylo připraveno překvapení. Vzhledem k tomu, že naši školu (včetně MŠ) navštěvovali celých 7 let, obdržel každý žák album s fotografiemi ze školních akcí.

V MŠ se také předávali dárky. Děti, které opouštěly MŠ a od září nastupují do 1. ročníku ZŠ, dostaly na památku knihu pohádek.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Návštěva žáků ze ZŠ Ledčice

V rámci projektu „Spolupráce málotřídních škol“ přijala ZŠ Ledčice naše pozvání. Na pondělí 28. 6. 2010 byla domluvena návštěva žáků z Ledčic v naší škole. Děti přijely spolu s učitelkami na kolech. Společně jsme si na našem hřišti zasoutěžili. Děti nám předvedly krátké taneční pásmo.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Letní slavnosti

V sobotu 26. 6. 2010 uspořádala Obec Mnetěš spolu se ZŠ a s místním hokejovým klubem v areálu školní zahrady „ Letní slavnosti“. Obec zajistila finanční prostředky na kouzelníka, na hudbu, na atrakce a odměny pro děti. Hokejisté dopravili lavice a stany, zajistili občerstvení. Pracovníci školy připravili a organizovali soutěže pro děti.

Pozvání na naše slavnosti přijaly taneční kluby ze ZŠ Horní Beřkovice a ZŠ Straškov –Vodochody, které svým tanečním vystoupením zpestřily bohatý program.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadlo Most

V závěru školního roku (25. 6. 2010) jsme uspořádali ještě jeden zájezd, tentokrát do Městského divadla v Mostě. Vzhledem k tomu, že divadlo z 50 % dotovalo dopravu, nešlo nabízené představení odmítnout. Hrála se klasická pohádka od J. Lady „O statečné princezně Máně“, která se dětem velice líbila. Nejen proto, že byla vtipná, ale že se zde hodně zpívalo. Také herci odvedli pěkné výkony.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

V posledních dnech školního roku (23. 6. 2010) jsme tradičně vystoupili na horu Říp. Krásné letní počasí s jasnou oblohou nám umožnilo pozorovat z vyhlídky široký obzor a zopakovat si tak některé informace z prvouky a vlastivědy. Došli jsme až k rotundě, kde bylo nebývale rušno, neboť se zde sešlo několik zájezdů. Ve stánku jsme se občerstvili a vydali jsme se na cestu k domovu.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

K závěru školního roku patří školní výlety. Žáci ZŠ absolvovali několik výletů na škole v přírodě. Dne 18. 6. 2010 uspořádaly učitelky pro děti MŠ zájezd do zámku v Ploskovicích. Pozvání na školní výlet přijala i MŠ Vražkov.

Všichni si společně prohlédli zámek, v zámeckých komnatách zhlédli krátkou hranou pohádku, a přestože počasí tentokrát dětem nepřálo, našla se i „suchá“ chvilka na procházku zámeckým parkem.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Ozdravný pobyt

Na žádost dětí i některých rodičů jsme po dvouleté přestávce opět uspořádali pro naše žáky týdenní zájezd na ozdravný pobyt. Spolu s 2. třídou ze ZŠ Straškov – Vodochody jsme 5. 6. 2010 vycestovali do rekreačního zařízení v Lesné nedaleko Jiřetína pod Jedlovou. Majitel cestovní kanceláře nás sladkými řečmi přímo nalákal. Jaké však bylo naše rozčarování při příjezdu do rekreačního zařízení. Samotná otlučená budova by snad tolik nevadila, více nás však rozladilo vnitřní zařízení, které bylo značně poničené, a proto i nebezpečné. Nedala se pořádně otevřít okna, kliky u dveří nám zůstávaly v ruce a na děti padala dvířka od skříněk. Díky tamnímu personálu, který nám vyšel ve všem vstříc, a díky nádhernému letnímu počasí se dalo v ubytovacím zařízení vydržet. Odměnou nám také byla nádherná krajina v okolí se spoustou turistických tras a zajímavých míst.

V dopoledních hodinách jsme se učili. Po skončení vyučování jsme veškerý čas trávili venku na čerstvém vzduchu. Denně jsme pořádali pro žáky turistické výlety spolu se spoustou her. Navštívili jsme mnoho zajímavých míst v okolí např.: Jedlovou, Jiřetín pod Jedlovou, hrad Tolštejn, Křížovou horu,…

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

MDD

V letošním školním roce si žáci ZŠ připravili pro děti MŠ „Cestu za pokladem“. Vymysleli zajímavé úkoly a vytyčili trasu, kterou označili barevnými fáborky. Dopisy s úkoly pak schovávali do různých skrýší. Malé děti cestou hledaly ukryté lístky a plnily jejich příkazy. V závěru hry hledaly děti samotný poklad, o který se s žáky ZŠ rozdělily. Školáci si ten den také zasoutěžili. Ve školní družině závodili v netradičních sportovních disciplínách.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu dne 8. 5. 2010 uspořádala Obec Mnetěš tradiční „Vítání občánků“. Žáci ZŠ svým krátkým programem obohatili slavnostní obřad.

Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla

Dne 19. dubna jsme uspořádali pro ZŠ i MŠ zájezd do „Divadla Lampion“ na Kladno. Vybrali jsme představení pod názvem „Klauní rodinka“, které se dětem velmi líbilo. Potěšilo nás příjemné prostředí divadélka i ochota zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že většinou jezdíme na divadelní představení do Prahy a do Mostu, bylo pro nás Kladno neznámým městem, které jsme si při této příležitosti rádi prohlédli.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Maškarní karneval

V měsíci březnu připravily učitelky MŠ maškarní karneval. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny a taneční diskotéka. Rodiče zhotovili dětem masky, do kterých se děti oblékly až v MŠ.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Kulturní představení

Ve dnech 22., 24. a 25. února naši školu navštívila dvě divadla a jeden kouzelník. Vzhledem k tomu, že po celou zimu jsme kvůli vysoké nemocnosti nemohli navštívit žádné divadelní představení, přijali jsme nabízené kulturní pořady v jednom týdnu, který jsme nazvali „Týden kultury“.

Vystoupení kouzelníka

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Pohádka „O zlaté rybce“

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Pohádka „O vodníkovi“

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

Ve 3. čtvrtletí školního roku jsme opět absolvovali plavecký výcvik. Zpočátku jezdilo na plavání méně dětí, neboť se stále potýkaly s nachlazením. S příchodem jara se počet dětí opět zvýšil.

Vzhledem k tomu, že děti od svých tří let jezdí na plavání pravidelně každý rok, opouštějí naši školu všichni jako plavci.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zimní radovánky

O vánočních prázdninách nás zklamalo počasí. Po celý týden bylo sychravo a pršelo, ale následující měsíc nám vše vynahradil. Děti se po dlouhé době dočkaly bohaté sněhové nadílky. Denně chodily bobovat, sáňkovat a koulovat se. Ze sněhu vyráběly různé stavby.

Nezapomněly ani na ptáky a zvířata ve volné přírodě. V rámci kroužku ochránců přírody vyrobily děti krmítko pro ptáky, které pravidelně zásobují potravou. Vydaly se k lesu pod Říp, kam donesly potravu pro lesní zvířátka.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami věnujeme každý rok tradicím, které se k těmto svátkům vážou. Vysvětlíme si význam Vánoc a připomeneme si některé vánoční zvyky, zazpíváme si koledy, posvačíme vánoční pečivo a společně si popřejeme mnoho štěstí a zdraví. Vrcholným okamžikem tohoto dne je samotná vánoční nadílka. Děti dostávají dárky v podobě hraček, stavebnic, společenských her a sportovních potřeb, které zůstávají v MŠ a ve ŠD po celý rok. Domů si odnášejí drobné dárky, které hradí škola z rodičovského příspěvku.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet do Prahy

Vzhledem ke zrušení zájezdu do Divadla Spejbla a Hurvínka, jsme narychlo uspořádali pro žáky ZŠ výlet do předvánoční Prahy. Ve čtvrtek 17. prosince jsme vyrazili vlakem do hlavního města. Mnohým dětem tento druh cestování přináší nevšedním zážitky. Nejen, že je jízda vlakem mnohem pohodlnější než autobus, ale obohacuje žáky o spoustu nových poznatků. Seznámí se s jízdním řádem, vyhledají si odjezd vlaků, najdou správné nástupiště, připomenou si chování v dopravních prostředcích,…

Cílem našeho výletu byla návštěva Staroměstského náměstí a Karlova mostu. Po celý den nás provázelo mrazivé počasí, které ještě více podtrhovalo atmosféru blížících se Vánoc. Měli jsme možnost shlédnout vánoční trhy, staroměstský orloj s apoštoly, prošli jsme celé náměstí a obdivovali vánoční výzdobu. Poté jsme se vydali směrem ke Karlovu mostu. Z vltavského nábřeží jsme měli krásný výhled na Pražský hrad a Karlův most. Abychom se trochu zahřáli, zavítali jsme do restaurace McDonald na Malé Straně. Po obědě jsme ještě zašli do nákupního centra, kde si děti nakoupily drobné dárky.

Informace, které se žáci o Praze dozvěděli, využijeme ve vlastivědě a prvouce.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční dílna

V letošním školním roce jsme se opět rozhodli věnovat jeden den celoškolnímu projektu pod názvem „Vánoční dílna“. Do práce se zapojily všechny děti i učitelky. Děti si připravily materiál a pomůcky, školáci pomohli s přípravou jednotlivých pracovišť. Pracovalo se ve třídě ZŠ, ve ŠD, v MŠ i ve školní jídelně. Od rána do oběda střídaly děti jednotlivá pracoviště, kde se vyráběly různé vánoční dárky nebo dekorace. Při práci jsme si pouštěli vánoční koledy, které nám pomohly navodit vánoční atmosféru. Po skončení se žáci pustili do úklidu všech místností. Hotové výrobky si děti odnášely domů.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Počátkem prosince se děti začaly pomalu do školy vracet. Nejvíce se těšily na tradiční příchod Mikuláše, který navštěvuje naši školu každý rok. Týden před příchodem Mikuláše se děti věnovaly výzdobě školy. Vyráběly různé výrobky s touto tématikou.

Dne 4. 12. přišel do školy očekávaný Mikuláš. Děti předvedly některé básničky a písničky. Žáci ZŠ se pochlubili znalostmi z ČJ a matematiky. Mikuláš obdaroval děti balíčky se sladkostmi a ovocem. Každému dítěti připojil pochvalu nebo domluvu. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Chřipková epidemie

V závěru listopadu postihla naši školu chřipková epidemie a plané neštovice. Z celkového počtu 16 žáků chodili do školy pouze 3. MŠ navštěvovalo o něco více dětí, ale ani je neminula chřipka a neštovice. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni odvolat naplánované akce – návštěva ZŠ v Ledčicích, příprava vánoční besídky a výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

V říjnu jsme přijali nabídku agentury "Matýsek", která nám nabídla divadelní představení. Jednalo se o skupinu mladých herců, kteří se svým programem navštěvují MŠ a ZŠ.

Dne 19. 10. přijeli do naší školy 4 mladí herci. Zahráli dětem pohádku "O třech prasátkách". Výhodou tohoto představení je finanční a časová úspora.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zámek Libochovice

Dne 9. 10. 2009 se naše MŠ vypravila spolu s MŠ Vražkov a MŠ Krabčice na zámek do Libochovic.

Školy se rozdělily do tří skupin. Zatímco jedna skupina prohlížela zámecké komnaty, druhá skupina měla možnost si vyrobit v tvořivé dílně strašidýlko z přírodních materiálů. Třetí skupina navštívila zámecké skleníky. Děti zde obdivovaly nádherné tropické rostliny a živočichy v teráriích.

Všechny tři skupiny dětí se vzájemně v jednotlivých činnostech vystřídaly. Dětem se výlet velice líbil, neboť prohlídku provázeli průvodci v kostýmech.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Na středu 7. 10. jsme si naplánovali vycházku na Říp. Využili jsme posledních teplých dnů před příchodem zimy. Slunečné počasí vylákalo do přírody nejen nás, ale i několik dalších škol, které jsme na Řípu potkali.

Přestože na Říp chodíme dvakrát v roce, překvapila nás nová fasáda rotundy. Měli jsme možnost nahlédnout dovnitř a vyslechnout si zkrácený výklad kastelána.

Cestou zpět si děti nasbíraly krásně zbarvené listí, které použily ve výtvarné výchově.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vítání občánků

Obec Mnetěš pořádá každoročně "Vítání občánků", kterého se pravidelně účastní i někteří žáci naší školy. Letošní vítání se konalo v sobotu dne 3. 10. 2009. Děti přispěly svým vystoupením ke zpestření slavnostního odpoledne.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zájmové kroužky

Od září letošního školního roku jsme nabídli dětem možnost zapojení do tří zájmových kroužků:

  • Kroužek zobcové flétny
  • Výtvarný kroužek
  • Kroužek ochránce přírody

Největší zájem projevili žáci o přírodovědný kroužek. Zde se mají děti nenásilnou formou seznamovat s rostlinami a živočichy. Naučí se správnému chování v přírodě. Největší důraz klademe na ochranu přírody a životního prostředí.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku 2009/2010

Dne 1. září začal pro naše žáky nový školní rok 2009/2010. Do 1. ročníku nastoupilo 5 nových žáků, ve druhém ročníku jsou 3žáci a ve čtvrtém ročníku je 8 žáků. ZŠ navštěvuje celkem 16 žáků, což je o 5 žáků více, než v minulém školním roce.

Slavnostního zahájení se zúčastnili rodiče a příbuzní nových prvňáčků. Mnoho úspěchů ve škole přišel popřát starosta obce pan Rajniš.

MŠ navštěvuje v letošním školním roce 24 dětí.

Přeskočit na seznam aktualit

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz