Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2010/2011:

Letní slavnosti

Dne 2. 7. 2011 pořádala Obec Mnetěš ve spolupráci s HC Mnetěš Bulls a ZŠ a MŠ Mnetěš tradiční letní slavnosti. Součástí oslav bylo vystoupení dětí ZŠ a MŠ. Škola své pásmo připravovala od poloviny května. Přestože už začaly prázdniny, většina dětí se oslav zúčastnila. Velké starosti nám působila předpověď počasí, která nebyla vůbec příznivá. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se vystoupení uskuteční nebo zda budeme hledat náhradní prostory. Nakonec se počasí umoudřilo a my jsme předvedli vše, co jsme si připravili. Odměnou dětem za jejich vystoupení byly soutěže o ceny, které probíhaly v areálu školní zahrady. Po celou dobu mohly dovádět na nafukovací skluzavce, která je u dětí velice oblíbená.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Ukončení školního roku

Rozdáním výročních vysvědčení školní rok pro naše žáky ještě neskončil. Všechny děti se ještě naposledy sešly v sobotu 2. července na letních slavnostech.

fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ do Ústí nad Labem

Že cestování vlakem má své kouzlo, se přesvědčili žáci při cestě do Ústí nad Labem. Cesta vlakem umožňuje více volnosti, z okna vlaku je možné pozorovat okolní krajinu, dají se hrát některé společenské hry a hlavně nezpůsobuje dětem nevolnost jako jízda autobusem. Cílem našeho výletu byla jízda lanovkou na Větruši. Zde jsme vystoupili na rozhlednu a prohlédli si nádheru okolní krajiny. Výlet jsme si zpestřili návštěvou zrcadlového a přírodního bludiště. Poobědvali jsme v restauraci McDonald´s, nakoupili suvenýry a nakonec jsme ještě navštívili krásnou výstavu dětských prací žáků ZUŠ v Ústí n/L.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Sběr papíru

V letošním školním roce jsme se po několikaleté přestávce vrátili ke sběru papíru. Místním rozhlasem jsme nechali vyhlásit termín a organizaci sběru. Lidé připravili starý papír před své domy. Dne 23. 6. jsme se vydali sbírat starý papír po vesnici. Žáci balíky s papírem nakládali na obecní multikáru a poté je vykládali ve škole. Pro nahromaděný sběr si 29. 6. 2011 přijelo auto ze sběrny. Žáci sebrali plné nákladní auto papíru. Za utržené peníze zakoupíme stavebnice a hry do ŠD.

fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Klavírní koncert

Dne 17. 6. 2011 jsme přijali pozvání na klavírní koncert klavírní virtuózky Z. Křičkové do Městské knihovny v Roudnici nad Labem. Hodinový klavírní koncert byl pro mnohé žáky něčím zcela novým. Dokladem toho, že žáci pozorně poslouchali, byla rekapitulace v závěru koncertu.

fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dne 16. 6. 2011 přijel do naší školy umělec, který hrál dětem pohádku s ekologickým tématem. Pohádka byla provázena písničkami, ale úroveň vystoupení byla dost slabá.

fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zájezd MŠ do Ploskovic

Druhý zájezd MŠ, tentokrát na zámek Ploskovice, se uskutečnil dne 14. 6. 2011. S naší školkou se výletu zúčastnila MŠ Vražkov a MŠ Krabčice. V ploskovickém zámku byla pro děti připravena hraná pohádka pod názvem"Čertovská pohádka". Po skončení představení si děti prohlédly některé zámecké komnaty a pak se vydaly na procházku zámeckým parkem.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu dne 11. 6. 2011 pořádala Obec Mnetěš "Vítání občánků". Několik žáků z naší školy bylo vybráno, aby svým vystoupením zpestřili slavnostní odpoledne.

fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zájezd MŠ do "Mořského světa"

Díky sponzorskému příspěvku pana řidiče Volemana, který poskytl dopravu na zájezdy pro mnetěšské děti zdarma, jsme mohli pro děti z MŠ uspořádat zájezdy dva. První zájezd byl do Prahy na výstaviště, kde naše MŠ společně s MŠ Vědomice navštívila ZOO Mořský svět. Děti si vyslechly poutavý výklad průvodce, obdivovaly rozmanité druhy mořských živočichů, ale největší dojem na ně udělali živí žraloci. Nakonec si každý zakoupil suvenýr v podobě mořské ryby.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zájezd do ZOO Dvůr Králové

ZŠ a Obec Mnetěš se rozhodly oslavit MDD poněkud netradičně. Místo obvyklých soutěží vyrazily mnetěšské děti v neděli 5. června do ZOO ve Dvoře Králové. Hlavním a jediným sponzorem zájezdu byla Obec Mnetěš, která uhradila dopravu do ZOO v plné výši. Menší děti cestovaly v doprovodu rodičů, starší děti (v poměrně hojném počtu) si vzala na starost ředitelka školy. Autobus pro 50 lidí byl plně obsazen. Dětem přálo počasí, neboť teploty toho dne dosahovaly letních hodnot. Cestou domů děti plánovaly trasu příštího výletu, což svědčí o tom, že se výlet líbil.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

MDD – sportovní den

MDD byl v letošním školním roce opět ve sportovním duchu. S ohledem na předpověď počasí jsme jeho realizaci přeložili až na pátek 3. 6. 2011. Pro všechny děti jsme připravili několik sportovních disciplín: vytrvalostní běh, sprint, hod kriketovým míčkem, skok do dálky, šplh a překážkový běh.

Děti za své výkony obdržely diplomy. Mezi nejlepší sportovce v ZŠ patří K. Straková a J. Čepek, v MŠ jsou to J. Rajniš, K. Brídl a Z. Tvrzníková.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výtvarná soutěž v DDM Trend

Radost ze zvláštní ceny poroty ve výtvarné soutěži pořádané DDM Rozmarýn Litoměřice nás motivovala k zapojení do další výtvarné soutěže, tentokráte pořádané DDM Trend v Roudnici nad Labem.

Vzhledem k nízké účasti soutěžících, obdrželi naši žáci hned 3 ceny. Na 1. místě skončil J. Čepek, 2. místo obsadila M. Laciková a na 3. místě se umístila D. Nádvorníková.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla v Mostě

Dne 30. 5. 2011 jsme využili nabídky ZŠ Straškov – Vodochody a společně s nimi jsme podnikli zájezd do divadla v Mostě. Protože jsme měli před představením spoustu času, navštívili jsme nedaleké dětské hřiště. Divadelní provedení "Dívky na koštěti" bylo velice pěkné a vtipné. Dětem se představení líbilo a všem ho vřele doporučujeme.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Atletické závody

Po vyhodnocení výsledků školního kola v atletice byly vybrány do okrskového kola žákyně Gallerová, Nádvorníková a Straková. Vzhledem k tomu, že 2 dívky onemocněly, zúčastnila se závodů pouze K. Straková. Na závodech dne 29. 5. 2011 si vedla dobře a obsadila ve své kategorii 4. místo.

fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Návštěva farmy

Součástí osnov je učivo o domácích zvířatech a jejich chovu, proto jsme si domluvili na farmě u Minarčíků návštěvu. Žáci ZŠ se vydali na exkurzi 5. 5. 2011 a děti z MŠ 10. 5. 2011. Pro děti byla návštěva velice zajímavá a poučná.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Pálení čarodějnic

K tradičním českým zvykům v jarním období patří "Pálení čarodějnic". I my jsme se rozhodli tuto tradici oslavit. Nejprve si děti ve školní dužině vyrobily velkou čarodějnici a poté se doma připravily na čarodějný den. V pátek 29. 4. 2011 přišly děti do školy v převlečené za čarodějnice. Na školním hřišti se nejprve konala diskotéka. Potom se všechny děti seřadily do průvodu a společně se vydaly za rybník čarodějnici upálit. Po návratu do školy se soutěžilo v různých disciplínách (létání na koštěti, hod koštětem, kreslení křídami,…)

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstava loutek

V pondělí 28. 4. 2011 jsme využili nabídky pojízdné výstavy. Do Mnetěše přijel kamion, ve kterém byla nainstalována výstava loutek. Děti měly možnost prohlédnout si postavičky ze známých pohádek. Obdivovaly loutky moderní i zcela staré.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet na Říp

Dne 7. 4. 2011 jsme na žádost studentky Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Litoměřicích podnikli výstup na Říp. Náplní její praktické maturitní zkoušky bylo zorganizování výstupu na horu Říp pro žáky ZŠ. Součástí výletu byly soutěže, výklad, návštěva rotundy, opékaní vuřtů a nakonec vyhodnocení výletu a rozdávání cen.

Výstupu se též zúčastnili členové maturitní komise. Dětem se akce velice líbila, protože byla dobře připravená a navíc nám přálo výborné počasí.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

Další divadelní představení v tomto školním roce se konalo dne 6. 4. Do školy dorazili tři herci, kteří zahráli pohádku "Nebojsa". Představení se dětem velice líbilo.

fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výtvarná soutěž

ŠD se v letošním roce zapojila do výtvarné soutěže, pořádané DDM Rozmarýn v Litoměřicích. Děti malovaly obrázky na téma "Příběh jara". Výtvory spojily do společné práce, která představovala filmový pásek. Zajímavé řešení práce bylo oceněno zvláštní cenou poroty. Děti obdržely diplom a věcný dar.

fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstava dětských prací

Dne 26. 3. pořádala Obec Mnetěš maškarní karneval pro děti. MŠ a ZŠ využila této příležitosti k uspořádání výstavy dětských prací, které byly vyrobeny v hodinách VV a na výtvarném kroužku. Děti dopravily nástěnky a výtvory na sál, kde učitelky výstavu naaranžovaly. Rodiče si výstavu se zájmem prohlédli. Výstava byla na karnevalu pěknou dekorací.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Dne 16. 3. zavítal do naší školy kytarista, který pro děti připravil pásmo lidových písní. Svůj koncert obohatil výkladem k jednotlivým skladbám. Kromě poslechu se děti zapojily i do zpěvu nejznámějších písní.

fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Keramická dílna

Dne 15. 2. uspořádala MŠ pro děti keramickou dílnu. Vzhledem k věku dětí a náročnosti práce byly přizvány i maminky, které si tento den mohly udělat volno. Do MŠ přijela výtvarnice, která pro děti opatřila hlínu a formy na vykrajování. Děti vyráběly sluníčka a hlemýždě, které po zaschnutí ještě nabarvily. Po dokončení si výtvory odnesly domů.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Velikonoční dílna

Tématem Velikonoc se škola zabývala dostatečně dlouhou dobu. Děti v hodinách VV a na výtvarném kroužku malovaly kraslice, vyráběly slepičky ze slámy, zasely osení. Žáci ZŠ vyráběli z keramiky velikonoční kuřátka a slepičky.

Velice si vážíme spolupráce s rodiči. Velké poděkování zaslouží p. Minarčíková (maminka dětí navštěvujících MŠ a ZŠ), která napekla pro všechny děti ZŠ i MŠ spoustu perníčků a poté je s dětmi ve škole nazdobila. Dodala také veškeré suroviny na jejich výrobu a zdobení.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Eskymácký den

Na zimní období byly ve škole naplánovány aktivity na sněhu a na ledě. Zima v tomto školním roce přišla již v prosinci, ukázala se v celé kráse, ale netrvala tak dlouho, abychom stihli všechny naplánované akce. V únoru, kdy jsme se tématem zimy stále ještě zabývali, jsme přistoupili ke kompromisnímu řešení. Eskymácký den jsme si udělali přímo ve třídě MŠ. Děti se na akci dobře připravily, donesly si z domova vhodné vybavení. Ve třídě MŠ jsme si postavili iglú, překonávali jsme moře na ledových krách, lovili jsme ryby, ale především jsme si o životě lidí v polární krajině vyprávěli.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dne 1. 2. přijeli do školy ochotníci, kteří zahráli pro děti pohádku "2 sněhuláci". V hojném počtu se dostavily děti z MŠ Vražkov, které přijaly naše pozvání.

fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Hrajeme pohádky – dramatický kroužek

Jedním ze zájmových kroužků, který na škole pracuje, je dramatický kroužek. Žáci zde nacvičují různé scénky, tance a dokonce i některé pohádky. Nacvičená vystoupení předvádějí na školních besídkách. Pro děti z MŠ si nacvičili pohádku "O koblížkovi", kterou dětem také zahráli.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

V letošním školním roce probíhal plavecký výcvik každý pátek v období od 18. 2. do 15. 4. Opět jsme spolu se ZŠ a MŠ Krabčice absolvovali výcvik v roudnickém plaveckém bazéně. Po skončení kurzu obdržely děti diplomy a "Mokrá vysvědčení", kde byl zhodnocen výkon každého dítěte.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří ve škole povídání o vánočních svátcích. Připomeneme si význam Vánoc, ukážeme si některé vánoční zvyky, zazpíváme si koledy a nakonec se těšíme z vánoční nadílky. Děti dostávají nové hračky, stavebnice, žáci ZŠ nové školní pomůcky a knihy. Domů si nesou malý dárek, který se pořizuje z rodičovského příspěvku. Všechny děti si odnáší domů také dárek a přání pro rodiče, který vyrobily ve škole.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční besídka

V letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat vánoční besídku pro rodiče na sále "U Šebů". Děti se na vystoupení připravovali již od podzimu. Rodičům předvedly pásmo koled, básní, hru na flétnu i na varhany. Děti MŠ zahrály dokonce pohádku. Na závěr besídky si venku společně vypustily lampióny štěstí.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet do Národního muzea v Praze

Na prosinec jsme naplánovali pro všechny děti výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Děti si zde měly přiblížit život našich předků na venkově a seznámit se s adventními zvyky. Na 10. prosinec jsme objednali prohlídku skanzenu a zajistili autobus. Společně s námi jela na výlet třída žáků ze ZŠ Horní Beřkovice. Návštěvu skanzenu nám však překazilo počasí. V den výletu sněžilo, foukal vítr a na silnicích se vytvořila řada sněhových jazyků. Vzhledem k tomu, že bylo pozdě výlet odvolat, zvolili jsme kvůli bezpečnosti a zdraví dětí náhradní řešení. Útočiště v tomto nevlídném počasí jsme nalezli v budově Národního muzea v Praze. Prohlédli jsme si především sály s živočichy a archeologickými nálezy. Dětem se velice líbila výstava pod názvem "Staré pověsti české", která obohatila vědomosti školáků.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Letos stejně jako každý rok zavítal do naší školy Mikuláš, čert a anděl. Děti je od rána netrpělivě očekávaly. Každé dítě mělo připravenou básničku nebo písničku. V 9:00 hod se ve školní chodbě rozezněl zvonek, který ohlašoval příchod očekávaných hostů. Přestože se všichni těšili, objevilo se i pár slziček. Nakonec se každý odhodlal přednést básničku nebo zazpívat nějakou písničku. Za svou odvahu dostaly děti balíček s cukrovinkami a malou hračkou.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Drakiáda a zimní radovánky

Vzhledem k deštivému podzimnímu počasí se plánovaná "Drakiáda" neustále odkládala, až na samotný konec listopadu. V den, kdy jsme se rozhodli draky pouštět, nám zrovna moc počasí nepřálo, neboť bylo úplné bezvětří. Přesto se několik draků vzneslo k nebi. Děti z toho měly obrovskou radost, avšak menší radost již měli rodiče, neboť děti přišly dost zablácené. Pouštění draků jsme stihli na poslední chvíli. V úplném závěru měsíce listopadu nastoupila pravá zima ve vší kráse. Přišly tuhé mrazy a obrovská sněhová nadílka. Teprve nyní si děti vynahradily to, oč je ochudil podzim dělat. Řádně se vydováděly na sněhu. Každý den chodily bobovat, stavěly sněhuláky a koulovaly se. Samozřejmě, že jsme nezapomněli ani na ptáčky. Před školu jsme umístili krmítko, do kterého děti nosí potravu pro ptáčky.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

Dne 5. 11. 2010 navštívilo naši školu divadlo. Představení bylo jedním ze slabších, přestože vstupné bylo nejdražší. Pohádkové pásmo "O Popelce" připomínalo spíše diskotéku. Dětem se tancování líbilo, ale podobný program bychom jistě zvládli v lepším provedení a za minimální náklady. Při výběru kulturních představení jsme odkázáni většinou na telefonickou dohodu.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet do Libochovic

Ve středu 3. 11. 2010 se vydala naše MŠ společně s MŠ Vražkov a MŠ Krabčice na výlet do Libochovic. Cílem výletu nebyla prohlídka státního zámku, ale návštěva tvořivé dílny, kde se děti zapojily do výroby zvířátek z přírodních materiálů. Přestože program byl určen pro děti z MŠ, výroba byla pro většinu náročná. Děti si odnášely domů rozdělané výrobky, s jejichž dokončením museli pomáhat rodiče.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

"Halloween"

Na úterý 26. 10. 2010 jsme pro všechny děti připravili "Halloweenskou pracovní dílnu. Děti vyráběly papírové duchy, papírové dýně, vydlabávaly z dýní strašidla a malovaly velkoplošné obrazy, týkající se tohoto svátku. Všechny výrobky byly vystaveny před školou a na školní zahradě. Výtvory měly sloužit jako dekorace pro lampiónový průvod a následnou diskotéku, kterou pořádal dne 30. 10. 2010 na školní zahradě OÚ Mnetěš.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

"Máme rádi zvířata"

V pondělí 25. 10. 2010 jsme využili nabídku ZŠ Horní Beřkovice. Žáci 4. ročníku z Horních Beřkovic předvedli pásmo písní, tanečků a pohádky na téma "Máme rádi zvířata". Pro naše děti si připravili soutěže o ceny. Svým programem zaujali všechny přítomné. Dokázali, že promyšlené a pěkně secvičené pásmo dá našim dětem víc, než mnohá vystoupení různých divadel, která naši školu v minulosti navštívila.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

V úterý dne 19. 10. 2010 opět zavítalo do naší školy "Sváťovo dividlo", které naši školu často navštěvuje. Pro děti MŠ i žáky ZŠ se hrála pohádka "O Pejskovi a Kočičce".

fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

"Běháme přírodou" – běžecké závody

Dne 13. 10 2010 jsme uspořádali pro všechny děti běžecké závody pod názvem "Běháme přírodou". Naší snahou bylo přimět děti k větší pohybové aktivitě, ukázat, že ke sportování stačí pouze dobré boty a příznivé počasí.

K našemu sportování jsme si vybrali opravdu pěkný slunečný den. Po ránu nás trochu chladila rosa v trávě, ale to k přírodě patří.

MŠ běhala menší okruh za rybníkem. Všem dětem se měřil čas. V kategorii tříletých dětí zvítězil Adam Ullman, v kategorii čtyřletých Kryštof Brídl a v kategorii pětiletých Pepa Rajniš.

Žáci ZŠ měli delší trasu. V 1. ročníku zvítězil Kristián Brídl, ve 2. ročníku Kristýna Straková a ve 3. ročníku Denisa Nádvorníková.

Po skončení závodů byly děti oceněny medailemi a diplomy.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstava výtvarných prací

Komunálních voleb, které probíhaly ve dnech 15. – 16. 10. 2010 jsme využili k prezentaci našich výtvarných prací. Děti společně s učitelkami dopravily na obecní úřad nástěnky s výkresy a dalšími výrobky. Voliči si mohli prohlédnout práce dětí MŠ, žáků ZŠ i výrobky výtvarného kroužku.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Závody na koloběžkách

Dne 8. 10. 2010 pořádala ŠD dopravní soutěž na koloběžkách. Samotným závodům předcházela důkladná příprava. Děti si spolu s paní vychovatelkou vyrobily nejznámější dopravní značky a řidičské průkazy. Vysvětlily si jejich význam. Na školním kurtu si vytvořily dopravní hřiště, kde umístily dopravní značky.

Soutěž měla několik disciplín: Soutěž zručnosti, soutěž ve znalosti dopravních značek a soutěž v rychlosti.

Vzhledem k velkému množství úkolů měla soutěž pokračování ještě 26. 10. 2010. Děti se ve druhé části soutěže více zabývaly teoretickými úkoly z oboru dopravy a bezpečnosti na silnici.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do knihovny

Dne 5. 10. 2010 navštívila MŠ Městskou knihovnu v Roudnici nad Labem. K cestování si p. učitelky zvolily linkový autobus, který není v dopoledních hodinách příliš vytížený. Samotné cestování bylo pro některé děti zážitkem, neboť cestovaly linkovým autobusem poprvé v životě. V knihovně zhlédly loutkovou pohádku "O Šípkové Růžence" v podání dětských herců ze ZŠ v Roudnici n/L.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Koncem měsíce září navštívilo naši školu loutkové hudební divadlo. Pro všechny děti školy se hrála pohádka "Jak šel lev pro vodu". Malé děti nejvíce zaujaly pěkné loutky. Starší děti si zazpívaly známé lidové písničky v podání přítomné herečky.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Letošní školní rok začal příchodem předčasného podzimu. Babí léto, které jindy provázelo celé září, se téměř neukázalo. Místo toho se dostavily vydatné deště. Od většiny aktivit, naplánovaných do přírody, jsme museli upustit. Přesto jsme si našli den, kdy jsme se mohli vydat na tradiční výstup na Říp. Došli jsme až na vrchol hory, kde jsme si prohlédli rotundu, občerstvili jsme se a vydali se na zpáteční cestu. Během naší výpravy jsme pozorovali přírodu, z vyhlídek jsme poznávali vesnice a města v okolí našeho domova.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku 2010/2011

Dne 1. září začal pro naše žáky nový školní rok 2010/2011. Do školních lavic zasedlo celkem 14 žáků. Do 1. ročníku nastoupilo 6 nových žáků, ve druhém ročníku je 5 žáků a v třetím ročníku jsou 3 žáci. Za Obec Mnetěš přišla žáky pozdravit starostka obce paní Tlustá. Popřála všem dětem mnoho úspěchů ve škole a prvňáčky obdarovala pěknou knihu s věnováním. Žáci 1. ročníku přišli do školy v doprovodu svých rodičů.

V MŠ je v letošním školním roce zapsáno 24 dětí.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz