Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2011/2012:

25. 6. 2012 - Výlet do ZOO v Ústí nad Labem

Díky nabídce pana řidiče Volemana se děti z MŠ dostaly na další výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Pan Voleman (má v MŠ vnučku) naší škole poskytuje dopravu s velkou slevou nebo úplně zdarma. Snažíme se využít všechny sponzorské nabídky a zpestřit tak náš program.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

23. 6. 2012 - Letní slavnosti

Na konci školního roku pořádá každoročně Obec Mnetěš spolu s HC Mnetěš Bulls „Letní slavnosti“. Letos se akce uskutečnila v sobotu 23. června. Zaměstnanci ZŠ se vždy podílejí na organizaci slavností nejen proto, že se akce pořádá v areálu školní zahrady, ale připravují zábavné soutěže pro děti. Na rozdíl od loňského roku nám letos přálo počasí a akci můžeme hodnotit jako zdařilou, neboť přišla spousta návštěvníků a všichni se výborně bavili.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

22. 6. 2012 - Pěší výlet MŠ Ledčic

Na dětské hřiště do Ledčic se vypravila pěšky i MŠ. Cesta dětem rychle ubíhala, cestou pozorovaly přírodu, na odpočinkových lavičkách posvačily a zanedlouho byly na místě. Na dětském hřišti si zadováděly, pohoupaly se a sklouzly na skluzavce. Zpáteční cestu raději absolvovaly autobusem, neboť sluníčko začalo připalovat a pro menší děti už by byla zpáteční cesta náročná.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

16. - 23. 6. 2012 - Ozdravný pobyt

Na přání žáků jsme po jednoleté přestávce uspořádali opět ozdravný pobyt. Společně se žáky ze ZŠ Krabčice jsme vycestovali do penziónu ve Lhotsku nedaleko Úštěka. Strávili jsme týden v krásném prostředí uprostřed lesů. Po celý pobyt nám přálo počasí, teplota se pohybovala kolem 25 stupňů C, takže jsme měli možnost trávit většinu času v přírodě, pouze v dopoledních hodinách jsme se věnovali opakování látky.

Pořádali jsme vycházky do okolních lesů, sbírali jsme lesní plody, soutěžili jsme ve sportovních disciplínách, poseděli jsme u táboráku… Největším zážitkem však byl pěší výlet do Úštěka. Zastavili jsme se v kempu u jezera Chmelař, poté jsme navštívili „Čertovské muzeum“. V závěru našeho pobytu jsme ještě podnikli exkurzi do malého zooparku v blízké vesnici Srdov. Majitel nám ukázal velkou zahradu se spoustou zvěře, která se nechala krmit z ruky. Děti upoutala výstavní místnost, kde byla umístěna vycpaná zvířata.

Ozdravného pobytu se zúčastnili všichni žáci, kteří pobyt přečkali ve zdraví a bez úrazů. Domů si dovezli spoustu zážitků.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

15. a 27. 6. 2012 - Sběr starého papíru

V závěru školního roku pořádáme každoročně sběr starého papíru. Letos jsme místní obyvatele předem informovali o organizaci sběru. Žáci roznesli do každého domu informační lístek. 15. června za pomoci obecního vozidla jsme uskutečnili samotný sběr v obci a 27. června jsme vše naložili na objednaný vůz ze sběrny. Žákům ZŠ vydatně pomohli s nakládáním i nejstarší děti z MŠ. Letošní výtěžek činil 3 500,- Kč, které škola použije na další akce pro děti.

hr.gif, 673B

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

13. 6. 2012 - Vycházka žáků ZŠ do Ledčic

V rámci TV a prvouky vyrazili žáci ZŠ po nové turistické stezce do Ledčic. Cestou si zopakovali poznatky z prvouky. Odměnou za několikakilometrové pochodování bylo dovádění na tamním dětském hřišti.

hr.gif, 673B

1. 6. 2012 - MDD

MDD byl v letošním školním roce poněkud skromný. Všemu na vině bylo nepříznivé počasí. Pro děti MŠ byly nachystány sportovní soutěže na školním hřišti a žáci ZŠ měli navštívit HZS Aero - Vodochody. Přesto děti nemusely litovat, neboť v MŠ se uskutečnila diskotéka se soutěžemi a v ZŠ se na interaktivní tabuli utkali žáci v přírodovědných soutěžích.

hr.gif, 673B

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

28. 5. 2012 - Vycházka MŠ pod Říp

Výhodou naší školy je snadný přístup do přírody. Snažíme se co nejvíce pobývat s dětmi venku na čerstvém vzduchu. Děti milují vycházku pod Říp k místní studánce. Cestou pozorují práce na polích, orbu, setí i sklizeň. Učí se poznávat nejrůznější druhy rostlin i živočichů, které můžeme v tomto kraji spatřit. Největším zážitkem jsou pro děti různá zákoutí v okolí studánky, která umožňují hrát různé dobrodružné hry. Děti při hrách uplatňují svou fantazii, využívají také různé přírodní materiály. Mnohdy se jim ani nechce vracet zpět do školy./

hr.gif, 673B

12. 5. 2012 - Svátek matek, rozloučení s předškoláky

V letošním školním roce jsme se rozhodli oslavit Svátek matek velkou besídkou. Děti z MŠ i ZŠ si dlouho připravovaly svá vystoupení, která v sobotu 12. května maminkám i dalším hostům předvedly na sále „U Šebů“.

Besídka začala vystoupením dětí z MŠ. Maminkám předvedly pásmo básniček, písniček a tanečků. Po vystoupení dětí z MŠ bylo pro předškoláky připraveno překvapení. Děti, které od září nastoupí do1. ročníku ZŠ dostaly šerpu s vlastním jménem a knihu na památku na léta strávená v MŠ. Paní učitelky dětem popřály mnoho úspěchů v ZŠ.

Dále následovalo vystoupení žáků ZŠ. Mimo básní a písní ukázali žáci hru na flétnu a varhany, tancovali na moderní i country hudbu a v závěru celého programu sehráli veršovanou pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.

Celý program moderovali žáci ZŠ K. Straková a Z. Justa.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

5. 5. 2012 - Vítání občánků

V sobotu 5. 5. 2012 pořádala obec další vítání nových občánků. Žáci naší školy se této slavnostní události pravidelně účastní a zpestří slavnostní program svým vystoupením.

Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

4. 5. 2012 - Sváťovo dividlo „Skřítek Cibulka“

Na pátek 4. května jsme objednali pro děti divadelní představení „Sváťova dividla“. Tentokrát se divadélko představilo pohádkou „Skřítek Cibulka“.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

3. 5. 2012 - Výlet do svíčkárny v Šestajovicích

V květnu se vypravila MŠ na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Děti si zde prohlédly výstavu předmětů z vosku a vyzkoušely si výrobu vlastní svíčky. Svůj výtvor si přivezly domů. Kromě výroby svíček zaujala děti zahrada plná domácích zvířat. Nadšeně běhaly od jedné ohrady ke druhé a pozorovaly domácí zvířata.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

26. 4. 2012 - Kytarový koncert

Naši školu navštěvuje pravidelně každý rok hráč na kytaru pan Jindřich Kaulfers. Dětem předvádí ukázky vážné hudby i lidové písně. V letošním školním roce vyslechly děti kytarový koncert, jehož námětem byla řemesla.

FotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

4. 4. 2012 - Velikonoční pásmo ZŠ Horní Beřkovice

V týdnu před Velikonocemi jsme ve škole přijali žáky ze ZŠ Horní Beřkovice, kteří nám předvedli pásmo písní, básní a říkadel k velikonočním svátkům. Děti viděly velice pěkně připravený program. Představení bylo pro nás nejen pěkným zážitkem, ale také inspirací pro naše budoucí vystoupení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

10. 2. - 20. 4. 2012 - Plavecký výcvik

Ve třetím čtvrtletí jsme se opět zúčastnili plaveckého výcviku v Roudnici nad Labem. Obliba plavání u dětí každým rokem narůstá. Svědčí o tom neustále se zvyšující počet přihlášených dětí. Přestože dochází k růstu cen za výuku, jsme díky finanční pomoci od zřizovatele schopni přihlásit plavání i na další školní rok.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

23. 3. 2012 - "Zima už je pryč"

S příchodem jara jsme se rádi rozloučili se zimou. MŠ opět formou soutěží a her završila téma "Zima".

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

13. 3. 2012 - Divadlo ve škole "Zlý pes"

Další divadlo o psech mělo slabší úroveň, než lednové představení.

FotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

5. 3. 2012 - Výukový program - Ohrožené druhy zvířat

V březnu jsme pro žáky objednali výukový program z roudnického centra Matýsek. S využitím interaktivní tabule se děti dozvěděly o ohrožených druzích zvířat. Všichni se zájmem sledovali výklad a závěrečná rekapitulace ukázala, že děti sledovaly opravdu pozorně, neboť si většinu informací zapamatovaly.

FotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

29. 2. 2012 - "Pohádkový den"

V únoru obvykle pro děti chystáme maškarní karneval. Letos jsme však připravili pro děti "Pohádkový den". Děti v MŠ si vyráběly masky samy, žáci v ZŠ si své masky donesli z domova. Všichni se podíleli na výrobě dekorací a výzdobě tříd. Program začal v 9:00 oblékáním do masek. Děti soutěžily jednotlivě i v družstvech, tancovaly a zpívaly. Hlavním tématem soutěží byla právě pohádka. Žáci v ZŠ si připomněli nejznámější pohádky, jejich autory a ilustrátory. Na závěr byly soutěže vyhodnoceny a děti dostaly sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

6. - 10. 2. 2012 - Bruslení

Přestože na konci ledna počasí vypadalo, že letos už žádná zima nebude, zasáhly naši zemi tuhé mrazy, které na některých místech dosahovaly hodnot - 35 stupňů C. Vzhledem k tomu, že nepadal sníh, byly ideální podmínky pro bruslení na přírodním ledě. Využili jsme tohoto počasí, na které většina lidí nadávala, a denně jsme se žáky chodili bruslit. Než led roztál, naučily se bruslit všechny děti.

FotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

8. 2. 2012 - Divadlo Most - "2 střevíčky pro Popelku"

V únoru jela ZŠ a MŠ společně s MŠ Vražkov na divadelní představení do Mostu. V Divadle rozmanitostí zhlédly děti pohádku "2 střevíčky pro Popelku". Představení v tomto divadle nás nikdy nezklame. I tentokrát se pohádka dětem velice líbila.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

1. 2. 2012 - "Pyžamový den"

1. února se v MŠ konal "Pyžamový den". Všechny děti si donesly pyžama nebo noční košile a po celé dopoledne v nich soutěžily a hrály hry. Procvičily si oblékání, sebeobsluhu a uklízení svých věcí.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

18. 1. 2012 - Pohádka o pejscích

Po vánočních prázdninách jsme se pustili s elánem do další práce, abychom před blížícím se vysvědčením vylepšili, co se dá. Na mimoškolní aktivity nebylo mnoho času. Přesto jsme si nějaký vyšetřili na divadelní představení o pejscích, které děti pobavilo a zároveň poučilo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

23. 12. 2011 - Příspěvek do Litoměřického deníku

Den před Štědrým dnem, kdy většinou vrcholí ve všech rodinách vánoční přípravy, sledoval celý národ poslední rozloučení s panem Václavem Havlem. Přímý přenos ze smutečního obřadu vysílala televize i noviny byly plné článků o Václavu Havlovi. Potěšilo nás, že právě v tento den vyšel v Litoměřickém deníku náš příspěvek v následujícím znění:

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

*Z Litoměřického deníku:

Žáci ze ZŠ Mnetěš uctili památku Václava Havla

Poté, co celý národ zastihla smutná zpráva o úmrtí exprezidenta pana Václava Havla, jsme se i my rozhodli přispět k uctění jeho památky. Pan Václav Havel, světově uznávaný bojovník za svobodou a demokracii, před 18 lety navštívil osobně naši školu. Cílem jeho návštěvy bylo přivítání nových prvňáčků na začátku školního roku. Žádná sláva se tehdy nekonala, neboť v tom roce do 1. ročníku nikdo nenastoupil a ostatní žáci už ve škole nebyli. Přesto se dodnes pyšníme tím, že si pan prezident vybral právě naši malou školičku v kraji pod Řípem.

Na úterý 20. prosince jsme měli již předem naplánovaný výlet do předvánoční Prahy. Navštívili jsme Staroměstské náměstí, prošli jsme se po Karlově mostě a nakonec jsme došli až na Václavské náměstí, kde jsme se rozhodli zapálit svíčky na počest významného člověka, jakým pan Václav Havel byl. Ani silný vítr neuhasil plamínky svíček, které zaplnily prostranství pod sochou svatého Václava. Doufejme, že ani vzpomínky na tuto vzácnou osobnost v myslích lidi nezhasnou.

Marcela Sekerová
ředitelka ZŠ a MŠ Mnetěš

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

22. 12. 2011 - Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří ve škole povídání o vánočních svátcích. Připomeneme si význam Vánoc, ukážeme si některé vánoční zvyky, zazpíváme si koledy a nakonec se těšíme z vánoční nadílky. Děti dostávají nové hračky, stavebnice, žáci ZŠ nové školní pomůcky a knihy. Domů si nesou malý dárek, který se pořizuje z rodičovského příspěvku. Všechny děti si odnáší domů také přání a dárek pro rodiče, který vyrobily ve škole.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

20. 12. 2011 - Výlet do Prahy

Na úterý 20. prosince jsme si naplánovali výlet do našeho hlavního města. Chtěli jsme návštěvou předvánoční Prahy nasát atmosféru blížících se Vánoc. Prahu i celý národ však poznamenala smutná zpráva o úmrtí našeho exprezidenta Václava Havla. Rozhodli jsme se proto využít výletu k uctění památky tohoto významného člověka. Navštívili jsme Staroměstské náměstí, prošli jsme se po Karlově mostě a nakonec jsme došli až na Václavské náměstí, kde jsme zapálili několik svíček na počest významného člověka, jakým pan Václav Havel byl.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

19. 12. 2011 - Vánoční besídka

V letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat vánoční besídku opět na sále "U Šebů". Děti se na vystoupení připravovaly již od podzimu. Rodičům předvedly pásmo koled, básní, hru na flétnu i na varhany. Žáci ZŠ dojali přítomné diváky písní "Půlnoční" od Václava Neckáře. Škoda jen, že závěr besídky poněkud narušovali malí diváci a dokonce i někteří dospělí.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

9. 12. 2011 - Výlet na vánoční výstavu do Roudnice

MŠ každoročně vyráží na vánoční výstavu do Roudnice nad Labem. DDM Trend vystavuje výtvory svých žáků. Děti mají možnost vyrobit si zde svůj výrobek.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

8. 12. 2011 - Divadlo "Šmoulové"

Ve čtvrtek 8. 12. navštívilo naši školu maňáskové divadlo. Děti zhlédly představení, které mělo poměrně nízkou úroveň.

FotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

5. 12. 2011 - Mikulášská nadílka

Letos stejně jako každý rok zavítal do naší školy Mikuláš, čert a anděl. Děti je od rána netrpělivě očekávaly. Každé dítě mělo připravenou básničku nebo písničku. V 9:00 hod se ve školní chodbě rozezněl zvonek, který ohlašoval příchod očekávaných hostů. Přestože se všichni těšili, objevilo se i pár slziček. Nakonec se každý odhodlal přednést básničku nebo zazpívat nějakou písničku. Za svou odvahu dostaly děti balíček s cukrovinkami a malou hračkou.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

25. 11. 2011 - Loučíme se s podzimem

Na závěr každého tematického okruhu si děti v MŠ formou soutěží a her zopakují poznatky, které se v uplynulém období naučily. S vrcholícím podzimem si zopakovaly vše, co se o podzimu dozvěděly. Ve třídě MŠ měly děti připravená stanoviště s různými úkoly. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení, předání cen a osvědčení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Drakiáda

Naplánovanou drakiádu jsme z důvodu nepříznivého počasí museli několikrát přeložit. Nakonec se akce uskutečnila v pátek 11. 11., kdy se po delší době opět rozfoukal vítr.
Děti si donesly z domova své draky. Celá škola se vydala společně na hřiště za rybníkem. Pro školáky bylo pouštění celkem snadné, neboť během chvíle se nám nad hlavami vznášelo hned několik draků. Menší děti z MŠ měly s draky trochu problémy. Vzhledem k tomu, že dětí a draků bylo hodně, dospělí na takové množství nestačili. Pozorovaly alespoň školáky, jak se jim jejich draci vznáší. Nakonec jsme měli ještě potíže dostat některé neposlušné draky zpátky na zem.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Medový den

Dne 10. 11. přijala naše MŠ pozvání na „Medový den“, pořádaný DDM v Roudnici nad Labem. V kulturním domě Říp byla nainstalovaná výstava dětských výtvorů, medových perníčků a výrobků z včelích produktů. Děti měly možnost nazdobit si svůj perníček, ochutnaly některé medové dobroty a vyrobily si svíčku z medového plástu. Na výstavu cestovaly děti linkovým autobusem.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Podzimní dílna

Nástup podzimu neznamená jen nepříjemné ochlazení a sychravé počasí, ale přináší spoustu rozmanitých barev a vůní, které můžeme na svých vycházkách vnímat. V přírodě čerpají žáci nejen přírodní materiál, který podzim nabízí, ale také inspiraci ke svému tvoření v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.
Využili jsme nabízeného bohatství přírody a s nasbíraných plodů a listů jsme vyráběli rozmanité výrobky.
Dne 13. 10. jsme uspořádali pro děti „Podzimní dílnu“. Do práce se zapojila MŠ i ZŠ. Po několikahodinové práci jsme zhodnotili naše výrobky a vystavěli je v prostorách školy. Dětské výtvory jsou pěknou dekorací.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

„Den zdraví“

Dalším tématem, se kterým se MŠ zabývala v úvodu školního roku, bylo téma „Zdraví“. Děti se několik dní ve školce učily o zdraví a zdravém životním stylu. Na závěr kapitoly si paní učitelky připravily pro děti zajímavou soutěž, která probíhala dne 3. 10. na školním hřišti. Děti poznávaly podle smyslů druhy potravin, třídily je na zdravé a nezdravé, ukázaly si správné čištění zubů. Sportovními soutěžemi si připomněly význam pohybu pro zdraví člověka.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu 1. října pořádala obec „Vítání občánků“. Několik žáků naší školy se zúčastnilo této obecní slavnosti. Svými básničkami a hrou na flétnu přišli žáci pozdravit naše nové občánky.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Návštěva kravína

Jedním z témat ŠVP v MŠ je učivo o domácích zvířatech a jejich chovu. Výhodou vesnické školy je snadná dostupnost farmy. Tentokrát děti navštívily zemědělskou farmu ve Vražkově. Podívaly se do kravína, seznámily se s krmením a ošetřováním krav. Ukázaly si, jak probíhá dojení a společně si připomněly význam mléka pro zdravý život.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vycházka ZŠ na Říp

Začátek školního roku patří již tradičně k vycházce na horu Říp. S termínem výstupu jsme si počkali až na 30. září, kdy bylo hlášeno příznivé počasí. Cestou jsme sbírali různé plody a barevné listy, které jsme později využili v hodinách VV a PČ.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do Ledčic

Na doporučení žáků ZŠ vyrazila dne 23. 9. do Ledčic na dětské hřiště také MŠ. Vzhledem k přetrvávajícímu krásnému počasí se rozhodly učitelky MŠ absolvovat s dětmi alespoň jednu cestu novou alejí pěšky. Nazpět se vrátily linkovým autobusem. Dětem se výlet velice líbil, a pokud si ho na jaře zopakují, jistě zvládnou pěšky obě cesty.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Návštěva ledčické ZŠ

Začátkem měsíce září se naše ZŠ vypravila do družební ZŠ v Ledčicích. Se žáky místní školy se vzájemně navštěvujeme. Využíváme novou turistickou cestu, která byla vybudována v polích mezi oběma vesnicemi. V minulém roce byla dokončena výsadba stromů podél této cesty. Na několika místech jsou nainstalovány informační tabule, které poskytují informace o místní fauně a flóře. Žáky nejvíce zaujala tabule, která kromě informací obsahuje jejich výtvarný pohled na novou alej. Byla zde také vybudována odpočinková místa s dřevěnými lavicemi a stoly.
Návštěva v ZŠ byla předem ohlášená. Paní ředitelka nás provedla všemi třídami, pozdravili jsme se s místními žáky a poté jsme se vydali na dětské hřiště, nacházející se několik metrů od školy. Děti si na hřišti, které je chloubou obce, vyzkoušely prolézačky, houpačky, šplhání po laně a zadováděly si v dřevěné lodi.
Při zpáteční cestě se nám do zad opíralo zářijové slunce, které mělo ještě velkou sílu. Cesta ubíhala příjemně a naše obec se rychle přibližovala. Slíbili jsme si, že se do Ledčic určitě vypravíme v zimě, neboť zasněžená krajina vypadá jako v pohádce.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dne 12. září navštívilo naši školu divadélko s pohádkou „Trampoty oslíka Pepíka“ představení zhlédly děti z MŠ i ze ZŠ.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz