Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2012/2013:

Vysvědčení

Dne 28. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2012/2013 rozdáním výročních vysvědčení.

Ještě téhož dne jsme spolu s některými tatínky vystěhovali nábytek a zařízení ze třídy ZŠ a ŠD. Připravili jsme tak školu na rekonstrukci podlah, výměnu osvětlení ve třídách a na malování.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr papíru

V rámci ekologické výchovy pořádáme každý rok sběr starého papíru. Žáci během roku přinášejí starý papír, který hromadíme ve škole. Před koncem školního roku provádíme svoz svázaného papíru z celé obce za pomoci obecní multikáry. Děti se tak učí třídit odpad, pomáhají lidem s odklízením starého papíru a navíc si sběrem vydělají peníze, které využíváme při různých mimoškolních aktivitách (nákup cen na soutěže, dárky pod vánoční stromek, občerstvení na výletech apod.).

hr.gif, 673B

Letní slavnosti

Ke konci školního roku pořádá Obec Mnetěš spolu s některými zájmovými organizacemi v areálu školní zahrady „Letní slavnosti“. Na úspěšném průběhu slavností se vždy podílí řada lidí. Naše škola je do těchto oslav také zapojena. Připravujeme hry a soutěže pro děti, pomáháme s přípravou pomůcek, pomáháme při organizaci samotných soutěží i při vyhlašování výsledků.

V letošním roce se slavnosti konaly v sobotu 22. 6. Přestože bylo počasí do této doby značně nepříznivé, den se opravdu vydařil. Od rána bylo krásné, téměř letní počasí, které vydrželo, až do konce víkendu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Školní akademie

Konec roku bývá spojen s ukázkou toho, co se děti v MŠ i ZŠ naučily. Pro rodiče i veřejnost jsme uspořádali školní akademii, která se konala dne 13. června od 16:30 hod na sále „U Šebů“. Děti předvedly svá vystoupení před zaplněným sálem. Básničky střídaly písničky, nechyběly ani tanečky a hra na hudební nástroje. Největší úspěch měli žáci ZŠ se svou hudební verzí pohádky „Princové jsou na draka“. Ohromný potlesk za svůj hudební projev sklidili žáci K. Brídl, K. Straková a N. Beránková. Roztomilé bylo také vystoupení malých tanečníků a tanečnic z MŠ.

Na školní akademii jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří od září nastupují do 1. ročníku ZŠ. Dětem byly věnovány šerpy s jejich jménem a byly jim předány pěkné knihy v upomínku, na léta strávená v MŠ.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Atletické závody

Dne 29. 5. proběhlo na sportovním stadióně v Roudnici nad Labem okrskové kolo nejmladšího žactva v lehké atletice. V letošním školním roce jsme měli 5 zástupců naší školy: J. Rajniš, K. Brídl, J. Čepek, K. Straková, E. Lorencová. Přestože si žáci vedli dobře, na postup do okresního kolo to však nestačilo.

hr.gif, 673B

Výlet k MDD

Obec Mnetěš slaví MDD poněkud netradičně. Klasické hry a soutěže pro děti byly nahrazeny výlety. V letošním roce uspořádala obec dětem k jejich svátku již třetí zájezd. Vzhledem k tomu, že dopravu i vstupné hradila obec v plné výši, bylo třeba zajistit, co největší počet dětských zájemců. Kde sehnat co nejvíce dětí? Přece v ZŠ a MŠ.

Cílem letošního výletu byl zábavný park Mirakulum v Milovicích nedaleko Benátek nad Jizerou. Na místě bývalých sovětských kasáren byl vybudován park se spoustou prvků, jež podporují u dětí pohyb, dovádění, objevování přírody, adrenalin. V areálu jsou umístěny prolézačky, houpačky, skluzavky, trampolíny, podzemní bludiště, lanové centrum, amfiteátr, pískoviště, minizoo,… Dominantou celého areálu je velký dřevěný hrad, který se vypíná na vyvýšeném místě uprostřed parku. U příležitosti MDD zde probíhala akce pod názvem „Pohádkový hrad“. Pro děti byl připraven zábavný program s vystoupením sokolníka, souboj rytířů, střelba kuší, divadelní představení,… Náš zájezd byl naplánován na úterý 28. května 2013. Protože bylo letošní jaro chladné a deštivé, měli jsme velké obavy, zda se výlet vůbec uskuteční. Počasí se nakonec umoudřilo a po většinu dne nás provázely sluneční paprsky. Děti si výlet dokonale užily. Škoda jen, že jsme se tu nemohli zdržet déle, neboť jsme nestačili projít všechny atrakce, které jsou zde k mání.

Vzhledem k tomu, že tento typ výletu je z hlediska udržení bezpečnosti dětí pro pedagogy velice náročný, byli jsme rádi, že jsme zájezd absolvovali ve zdraví.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Tradiční kytarový koncert, který každoročně pro děti objednáváme, připadl na 17. května. Pan kytarista, kterého děti již dobře znají, předvedl letos hru nejen na klasickou kytaru, ale zahrál také moderní skladby na elektrickou kytaru. Děti měly možnost si na některé skladby také zatančit.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dalším divadelním představením ve škole byla pohádka „ Jak Péťa vysvobodil princeznu“, která se hrála dne 30. 4. ve ŠD.

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na farmu

Po velikonočních svátcích (4. 4.) se MŠ rozhodla navštívit zemědělskou farmu pana Minarčíka. Děti se na návštěvu farmy vždy moc těší. V jarních měsících je zde k vidění spousta domácích zvířat i jejich mláďat. Největší radost mají děti z toho, že si mohou pochovat některá zvířátka.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Velikonoční dílna

V týdnu před velikonočními svátky (27. 3.) jsme uspořádali v MŠ i ZŠ „Velikonoční dílnu“. Děti se aktivně podílely na zhotovení velikonoční dekorace, kterou si odnesly domů. Za pomoci učitelek si vyrobily misku se slepičkou a malovanými vajíčky.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V březnu se konalo na obecním úřadě další „Vítaní občánků“, u kterého nemůže naše škola chybět. V sobotu 23. 3. se několik žáků zúčastnilo této slavnostní akce, kde přednesli básně a zahráli na flétnu.

Fotogalerie

hr.gif, 673B

Kouzelník

Dne 21. 3. zavítal do naší školy další kouzelník. Tentokrát se svým programem vystoupil kouzelník „Valdini“, který naši školu navštěvuje poměrně často. Děti mají jeho kouzlení rády a vždy se při představení dobře baví, neboť je kouzelník zapojí do svého vystoupení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Týden nemoci

Po pololetních prázdninách postihla naši školu epidemie chřipky. V týdnu od 4. 2. do 8. 2. onemocněla většina našich dětí. Protože jsme doporučili rodičům ponechat doma i děti nachlazené, nemoc se dále nešířila a během jednoho týdne se všichni zotavili a my jsme mohli pokračovat dále ve výuce.

Kvůli nemoci jsme měli odložený začátek plaveckého výcviku o jeden týden. Plavecká škola nám ochotně vyšla vstříc a zameškanou hodinu plavání nám nahradila.

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

Ve třetím čtvrtletí začal dětem plavecký výcvik, který potrvá do poloviny dubna. Přestože byly děti zpočátku nemocné, účastní se výcviku v hojném počtu. Děti jezdí na plavání vždy s nadšením.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Následující den po výletu do skanzenu byla pro děti připravena nadílka ve škole. Ve vánočně vyzdobené třídě jsme si společně povídali o významu nadcházejících svátků, zazpívali jsme si známé koledy, připomněli jsme si některé vánoční zvyky a pojedli vánoční cukroví. Nejvíce se však děti těšily na samotnou nadílku, která byla letos opravdu bohatá. Děti našly pod stromečkem nové hračky, stavebnice, knihy a sportovní potřeby.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat „Občanskému sdružení Mnetěš“, které přispělo na nákup vánočních dárků částkou 6 000,- Kč a našemu zřizovateli.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet do skanzenu

Ve čtvrtek 20. prosince jsme pro naše děti uspořádali zájezd do skanzenu v Přerově nad Labem. Přestože je v prosinci na zájezdy méně vhodná doba, chtěli jsme dětem ukázat, jakým způsobem se slavívaly Vánoce v minulosti. V tomto období jsou ve skanzenu připomínány tradiční adventní zvyky a je zde nádherná vánoční výzdoba.

Výletu se zúčastnila ZŠ i MŠ. Děti obdivovaly malé skromně vybavené chaloupky. Nahlédly do staré školy a hostince. Nakonec si zakoupily upomínkové předměty, které chystaly rodičům jako vánoční překvapení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zima

V adventním čase se dostavila zima v plné kráse. Všechny děti ji s radostí přivítaly a dokonale si užívaly dovádění na sněhu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vystoupení kouzelníka

V prosinci navštívil naši školu kouzelník se svým programem. Kouzelník děti zapojil do svého vystoupení a tím si získal jejich pozornost. Všem dětem se jeho triky líbily a dlouho si lámaly hlavu, jak to jen provedl.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Ani v letošním roce nevynechal Mikuláš naši školu. Tentokrát si přibral na pomoc 2 čerty a anděla. Nejprve zavítal do MŠ, kde se už od rána třáslo strachem několik dětí. Svým přívětivým projevem dokázal z dětí dostat i básničku nebo písničku.

V ZŠ se žáci předvedli, jak jsou dobří v násobilce, ve vyjmenovaných slovech nebo v angličtině. Všichni pak obdrželi sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Rozsvěcení vánočního stromku

O první adventní neděli uspořádala Obec Mnetěš slavnostní rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem. Zastupitelé obce nás požádali, abychom s dětmi připravili krátké vystoupení. MŠ i ZŠ věnovala nácviku programu téměř celý listopad. Děti zahrály na flétnu a na varhany, přednesly několik básní a zazpívaly známé koledy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výtvarný kroužek

Od září pracují na škole 4 zájmové kroužky. Mezi dětmi je nejvíce oblíbený výtvarný kroužek. Velkou zásluhu na jeho oblibě má paní vychovatelka, která s dětmi vyrábí zajímavé výtvarné práce. Škola se často zapojuje do různých výtvarných soutěží.

V říjnu namalovaly děti ze ZŠ obrázky do měsíčníku „Můj vláček“. Když v listopadovém čísle objevily své obrázky, měly velkou radost.

Fotogalerie

Dalším úspěchem našich malých výtvarníků bylo 1. místo ve výtvarné soutěži s názvem „Včelí královna“. Výtvory dětí byly vystaveny na „Medovém dnu“, který každoročně pořádá DDM v Roudnici n/L.

Fotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Další divadelní představení zhlédly děti ve škole. Přijelo k nám malé divadélko s pohádkou „O Pipce“. Starší děti si v pohádce dokonce zahrály malou roli.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení v Mostě

Dne 26. 9. pořádala MŠ Kostomlaty pod Řípem zájezd do divadla v Mostě. Naší škole byla nabídnuta možnost cestovat s nimi. Vzhledem k tomu, že pohádka „Myšičko, myš“ byla určena pro malé děti, jela do divadla pouze MŠ a žáci 1. ročníku ZŠ.

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Ve stejný den 7. 9. se na túru vypravila i ZŠ. Všichni žáci, včetně nových prvňáčků, zvládli výstup bez problémů. Na vrcholu se občerstvili, zakoupili drobné suvenýry a podívali se z vyhlídky po okolní krajině, odkud byl ten den velice pěkný výhled. Výstup na Říp se stal v naší škole již tradicí.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet na dětské hřiště ve Vražkově

Na začátku nového školního roku využila MŠ téměř letního počasí k turistické výpravě na dětské hřiště v sousedním Vražkově. Celou trasu po polní cestě absolvovaly děti pěšky. Na hřišti všichni obdivovali nové prolézačky a houpačky. Když se děti dostatečně vydováděly, vydaly se na zpáteční cestu do MŠ.

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku 2012-2013

Školní rok 2012-2013 byl slavnostně zahájen dne 3. září 2012. Do školních lavic spolu se staršími spolužáky poprvé zasedlo 6 prvňáčků. K jejich významnému životnímu kroku přišel dětem popřát starosta obce pan Minarčík. Žáci 1. ročníku obdrželi v upomínku na tento slavnostní den pěknou knihu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz