Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2013/2014:

Vítání občánků

V sobotu dne 28. 6. 2014 se 6 našich žáků zúčastnilo slavnostního Vítání občánků. Přestože již byly prázdniny, děti se zodpovědně dostavily se svým vystoupením.

Přejeme všem krásné prázdniny!!!

hr.gif, 673B

Sportovní olympiáda

V pátek 27. 6. 2014, kdy žáci ZŠ slavnostně obdrželi výroční vysvědčení, se v MŠ ještě závodilo. Olympiáda, která byla naplánována na středu, se konala v pátek, už bez přítomnosti rodičů, ale s diplomy a medailemi. Úspěšní sportovci si vyzkoušeli, jak to vypadá na stupních vítězů s medailí na krku a ti, kteří nevyhráli, dostali aspoň cenu útěchy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp – 26. 6. 2014

Jak už patří k našim tradicím i letos jsme na konci školního roku vystoupili na Říp. Žáci hravě zvládli vyjít na vrchol hory, kde se občerstvili. Cestou lesem pozorovali přírodu, sbírali různé rostliny, určovali jejich názvy a sbírali lesní plody.

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Rozloučení s předškoláky

MŠ se chtěla s předškoláky rozloučit opět slavnostně. Na středu 25. 6. 2014 přichystaly paní učitelky sportovní olympiádu se spoustou disciplín, která se měla konat na školním hřišti. Na závěr sportovního odpoledne mělo dojít k slavnostnímu rozloučení. Rodiče všech dětí obdrželi pozvánky, pro děti a rodiče bylo připraveno občerstvení, pro předškoláky byly nachystány nádherné šerpy, knihy na památku na MŠ, na malé sportovce čekaly diplomy a medaile. Všechno ale pokazilo deštivé počasí. Rozloučení spolu s občerstvením proběhlo ve třídě MŠ. Paní učitelky děti slavnostně ošerpovaly a předaly jim na památku pěkné knihy. Místo sportování si děti aspoň zatančily.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr papíru

V letošním školním roce jsme uspořádali sběr starého papíru dvakrát. První sběr se uskutečnil koncem března, druhý sběr koncem června. Opět jsme roznesli místním občanům lístky s informacemi o sběru a poté jsme sváželi sběr od všech domů obecní multikárou. Za sběr jsme letos obdrželi celkem 5 000,- Kč, které používáme na různé akce školy. Např.: výlet na Karlštejn byl částečně hrazen z prostředků vydělaných ve sběru (částkou 1 500,- Kč)

hr.gif, 673B

Vycházka ke studánce ve Ctiněvsi – 20. 6. 2014

O tom, že naše děti mají dostatek pohybu a jsou trénované, svědčí fakt, že během několika dnů se vydala MŠ spolu se ZŠ na další túru, tentokrát do Ctiněvse ke studánce.

hr.gif, 673B

Vycházka na hřiště ve Vražkově

Dne 18. 6. 2014 jsme s dětmi z MŠ vyrazili do sousední vesnice na dětské hřiště. Chodíme polní cestou pod Řípem, kde nás neohrožují auta, je zde krásná příroda a je stále co sledovat. Vražkovské hřiště je mnohem lépe vybavené, než naše místní hřiště. Děti si zde užijí různé druhy prolézaček, klouzačky a houpačky. Přestože je cesta pro malé děti poměrně dlouhá, zvládají chůzi bez problémů.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ - Karlštejn 17. 6. 2014

Mezi nejoblíbenější výlety našich žáků patří jízda vlakem. Cestování je pohodlnější, lze si ho naplánovat až na poslední chvíli, nedělá se nikomu špatně,…

Vzhledem k tomu, že se ve čtvrtém ročníku učíme o naší vlasti a její historii, zvolili jsme za cíl výletu, hrad Karlštejn. Žáci už o hradu i o Karlu IV. mnohé věděli, ale přáli si spatřit tuto významnou stavbu na vlastní oči.

Přestože jsme cestovali několika druhy vlaků, všechny spoje na sebe plynule navazovaly, nikde jsme nemuseli dlouho čekat a výlet jsme zvládli přesně podle plánu.

Na Karlštejně jsme nejprve navštívili místní muzeum Betlémů. Přestože v červnu nejsou Vánoce aktuální, návštěva stojí za to. V muzeu je k vidění spousta různých Betlémů z perníku, ze dřeva, z ořechů, z papíru,… Žáci si zde zakoupili suvenýry a poté jsme se vydali cestou k hradu. Navštívili jsme první hradní nádvoří, zašli jsme se podívat na studnu, která děti překvapila svou osmasedmdesátimetrovou hloubkou, prošli jsme se po ochozech hradu a rozhlédli jsme se po okolí. Když jsme se dostatečně vynadívali, zavítali jsme do malé restaurace na oběd.

Po obědě jsme ještě zakoupili nějaké upomínkové předměty a vydali jsme se na cestu k nádraží. Navečer jsme se pořádku vrátili domů. Na místní vlakové zastávce na žáky již netrpělivě čekali jejich rodiče.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Koupání

Ve dnech 9. 6. – 11. 6. 2014, kdy naši republiku zasáhla obrovská vedra, jsme řešili problém, jak ve zdraví přečkat horké počasí. Napustili jsme proto dětem malé bazénky, ve kterých celé dopoledne dováděly. V odpoledních hodinách jsme se raději ukryli v chladné budově školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

Ve středu 4. 6. 2014 se naše MŠ vypravila na výlet do zooparku v Chomutově. Cesta autobusem rychle uběhla, neboť jsme si společně povídali a zpívali. Po příjezdu na místo jsme se posilnili svačinkou, abychom zvládli celou naplánovanou trasu. Pozorovali jsme zvířata ve volném výběhu a velice nás potěšilo, že jsme je měli téměř na dosah ruky. Trasa vedla kolem spousty ohrad, ale také kolem různých dětských koutků, kde jsme se mohli spokojeně vyřádit. V době oběda jsme poseděli u stánku s občerstvením, najedli jsme se a nakoupili suvenýry. Všichni jsme odcházeli ze zooparku spokojeni se spoustou zážitků, které jsme využili při práci v MŠ. Výlet se moc podařil hlavně díky krásnému slunečnému počasí.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Oslava 90. výročí školy

Základní škola a mateřská škola Mnetěš slaví v tomto školním roce 90 let od svého založení. Rok 1923 – 1924 byl prvním rokem, kdy se v nově postavené školní budově začalo vyučovat. Od té doby funguje nepřetržitě až dodnes. Díky zastupitelům obce přečkala škola zlé časy, kdy se hromadně zavíraly malotřídní školy. Obstála i v době, kdy se počet žáků pohyboval na hranici minima. V současné době se v ZŠ vzdělává 21 žáků. Vzhledem k tomu, že se počet dětí neustále zvyšuje, bude mít ZŠ od září 25 žáků. MŠ navštěvuje 25 dětí.

O tom, že má obec velký zájem na zachování školy, svědčí neustálá finanční podpora. Jen za posledních 10 let investovala obec do školní budovy nemalé finanční prostředky.

Byla provedena výměna oken a vchodových dveří, nová fasáda na školní budově, rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově, nová elektroinstalace, kompletní výměna střešní krytiny na školní budově i na garáži a oprava školní zdi.

Interiér školy byl také obnoven. Byly zrestaurovány parketové podlahy. Zakoupili jsme nový nábytek do tříd, lehátka, tabule, lavice, didaktické pomůcky atd. Zvyšující se počet dětí nás nutí hledat další řešení, jak se do budovy vejít a vyhovět zároveň hygienickým normám. Obec proto nechala zhotovit projekt na půdní vestavbu pro ŠD. Doufejme, že se najdou finanční prostředky a projekt se bude moci zrealizovat.

V sobotu 31. května 2014 se konala v ZŠ a MŠ Mnetěš velká oslava na počest 90. výročí založení školy. Škola ve spolupráci s Obcí Mnetěš připravila na tento den bohatý program.

Oslava začala ve 12:00 hodin setkáním bývalých i současných učitelů v zasedací místnosti OÚ. Hlavní program se konal na sále hostince „U Šebů“, kde po projevu ředitelky školy vystoupily děti z MŠ a ZŠ. Po skončení programu bylo pro malé diváky připraveno divadelní představení. Zatímco děti sledovaly pohádku, dospělí se odebrali na prohlídku školy. Ve třídách byly vystaveny fotografie, kroniky a výtvarné práce žáků. Bývalí žáci se dostavili v hojném počtu a vzpomínali na léta strávená v mnetěšské škole.

Na školní zahradě bylo pro všechny připraveno občerstvení. Na děti zde čekal malý kolotoč a skákací hrad. Vrcholem kulturního odpoledne byla výtvarná soutěž s názvem „ Malujeme svoji školu“. Všechna vytvořená díla byla vystavena v areálu školní zahrady a nejlepší z nich budou umístěna ve škole a na obecním úřadě.

O tom, že se oslava podařila, svědčila slova díků většiny zúčastněných.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Muzikál Pomáda

Někteří naši žáci navštěvují během školního roku různé zájmové kroužky jak u nás ve škole, tak DDM v Roudnici nad Labem. Žák Martin Minarčík navštěvoval celý rok dramatický kroužek v DDM. Na závěr roku předvedl tento kroužek vystoupení v kulturním domě Říp. Vzhledem k tomu, že v muzikálu účinkoval náš žák, byli jsme také pozváni dne 30. 5. 2014 na toto představení. Děti zahrály zkrácenou verzi muzikálu Pomáda. Přestože zpívaly z playbacku, skvěle tančily a předvedly pěkné představení, které se našim dětem moc líbilo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Dne 21. 5. 2014 zavítal do naší školy kytarový sólista Jindřich Kaulfers, který k nám jezdí pravidelně každý rok se svým programem. Zahrál dětem na klasickou i elektronickou kytaru. Dětem se pochopitelně zalíbila hlasitá moderní hudba, při které si mohly i zatančit.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Řipská pouť

V období před Řipskou poutí, kdy se příroda probouzí k životu, bývá v lese na Řípu nejkrásněji. Dne 23. 4. 2014 jsme spojili procházku lesem s návštěvou chystající se pouti. Řipská pouť je pro žáky silnou motivací k tomu, aby nachodili spoustu kilometrů bez protestů.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Velikonoční výstava

V Roudnici nad Labem se každý rok pořádají velikonoční výstavy, na které jsou zvány všechny roudnické školy i školy z okolních obcí. Letos přijala pozvání na výstavu i naše MŠ. Dne 14. 4. 2014 vyrazily děti linkovým autobusem do Roudnice n/L. Nejprve navštívily výstavu, která se konala v městské knihovně. Poté se zašly podívat k Labi a při procházce po nábřeží krmily kachny.

hr.gif, 673B

Vycházka na farmu

Oblíbenými exkurzemi pro děti bývají návštěvy farmy. MŠ i ZŠ chodí pravidelně na exkurze na farmu pana Minarčíka, který vlastní velké množství různých domácích zvířat a jejich mláďat. Děti zde mohou vidět krávy, prasata, kozy, ovce a domácí drůbež. V ohradě pak obdivují koně. Letos se na farmu vypravila MŠ i ZŠ na přelomu března a dubna, neboť v této době je zde k vidění nejvíc mláďat. Děti měly velkou radost, když si směly pochovat některá zvířátka.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Ještě v průběhu měsíce března navštívilo naši školu další divadélko. Děti zhlédly pohádku s názvem "Pro mlsné jazýčky".

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Podzimní divadelní představení v podání herců královéhradeckého divadla mělo u našich dětí velký ohlas, proto jsme okamžitě objednali na 3. březen 2014další pohádku. Tentokrát to bylo představení s dopravní tématikou „Jak přešel Honza na červenou“.

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik jsme v letošním školním roce zahájili o 2 týdny později oproti plánovanému termínu. V roudnickém plaveckém bazénu probíhaly od léta práce na obnově vnitřního zařízení, které bylo poškozeno při loňských povodních. Přestože jsme začali s výcvikem později, zvládli jsme během 3. čtvrtletí ve dnech 21. 2. – 25. 4. 2014. absolvovat celý kurz.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Odměnou za dobře předvedené vystoupení byla vánoční nadílka. Poslední den před vánočními prázdninami se v MŠ i v ZŠ uskutečnila vánoční nadílka. Děti dostaly dárky v podobě didaktických pomůcek a hraček. Každé dítě si odneslo domů drobný dárek, hrazený z rodičovského příspěvku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 19. 12. 2013 jsme uspořádali vánoční besídku pro rodiče. Celý měsíc jsme nacvičovali s dětmi program. Na sále „U Šebů“ jsme předvedli vše, co jsme se naučili. MŠ vystoupila se svým půlhodinovým pásmem koled, básniček a tanečků. Žáci ze ZŠ vytvořili živý Betlém, hru na flétnu a moderní tanec. Vystoupení dětí bylo vánočním dárkem pro rodiče.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet na Vánoční statek

V pátek 13. 12. 2013 jsme pořádali výlet do skanzenu v Třebízi s názvem „Na vánočním statku“. Chtěli jsme dětem připomenout vánoční zvyky a tradice tak, jak se dodržovaly v minulosti. Po celou dobu návštěvy provázela naši výpravu pastýřka, která vodila děti po celém statku. Ve dvoře nás přivítal hospodář, zašli jsme do světnice, kde už na nás čekala panímáma, dále jsme si prohlédly dvůr a chlévy. Ochutnali jsme čerstvou vánočku, ve špýcharu jsme vyráběli drobné dárečky a nakonec jsme zašli na výminek, kde jsme si vyslechly vyprávění výminkářky o starých časech.

Dojem z výletu nám pokazil fakt, že nebylo kam si dojít na WC a svačina ve studené stodole děti moc nenadchla.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka 5. 12. 2013

Stejně jako každý rok zavítal do naší školy Mikuláš, Čert a Anděl. Děti za přednesenou básničku a zazpívanou písničku dostaly dárkový balíček.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

Naše škola se pravidelně zúčastňuje vítání nově narozených dětí, které pořádá Obec Mnetěš. V sobotu dne 30. 11. 2013 se konalo další „Vítání občánků“. Několik žáků naší školy přispělo svými básněmi k slavnostní atmosféře.

hr.gif, 673B

Výstava dětských prací

Dne 25. a 26. 10. 2013 se konaly státní volby. Využili jsme této příležitosti a ve volební místnosti jsme nainstalovali výstavu dětských prací. Vystavovali jsme dětské výkresy a výrobky od začátku školního roku i díla, vzniklá v „Podzimní dílně“ Výstava měla mezi obyvateli naší vesnice velký ohlas.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Podzimní dílna a dýňování– projektový den

Krásy podzimní přírody přímo vybízejí k využití barevného přírodního materiálu na výrobu výtvarných děl. Uspořádali jsme proto „Podzimní dílnu“, kde jsme plně využili nashromážděného materiálu. Nejprve jsme však podnikli vycházky do přírody, vybírali jsme vhodné listy a plody. Děti si tímto prohloubily znalosti o přírodě a navíc vyrobily individuální i skupinové výtvory. Pro lampiónový průvod vyrobily děti strašidla z dýní, která byla vystavena před školou.

V MŠ se vyráběla stonožka, slunce, "Podzimníčci", podzimní stromy,…

V ZŠ si žáci vytvořili barevné květiny z listů, při skupinové práci vznikl obraz slunečnice, Řípu a podzimního stromu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Korálkování s Kristýnou

Naše bývalá žákyně Kristýna Straková přišla do školy s nápadem uspořádat pro děti v ŠD "Korálkování". Předvedla nám krásné výrobky z korálků, které se dětem zalíbily tak, že projevily zájem o výrobu svých vlastních šperků. Kristýna opatřila vhodný materiál, který jsme dětem pořídili z výtěžku sběrové akce. Při prvním setkání se naučily děti pracovat s korálky. Zhotovily si jednoduché náušnice.

Při druhém setkání už děti dokázaly vyrobit sadu šperků (náušnice a náramek), které si přichystaly jako dárek pod vánoční stromek.

Těšíme se na další spolupráci s Kristýnou.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dalším divadelním představením byly pohádky K. Čapka. Tentokrát zavítalo divadlo v podání herců z královéhradeckého divadla do naší školy. Představení bylo složeno ze dvou Čapkových pohádek. Představení mělo velmi dobrou úroveň a dětem se líbilo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo Kladno

Dne 2. října jsme uskutečnili výlet do divadla Lampión, na Kladně. Vybrali jsme si klasickou pohádku „O 12 měsíčkách“. Divadelní představení na Kladně jsou velmi pěkná a pro nás celkem finančně i časově dostupná.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka do Vražkova

Zatímco žáci ZŠ vyrážejí na Říp, vydává se MŠ na dětské hřiště do sousedního Vražkova. Dvoukilometrovou trasu polní cestou zvládají děti z MŠ bez problémů. Zadovádí si na prolézačkách a houpačkách a stejnou cestou se vrací zpět do MŠ.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Na začátku každého školního roku konáme v ZŠ výstup na horu Říp. Letos jsme se na Říp vypravili až v měsíci říjnu. Využili jsme krásného babího léta a s elánem jsme vyběhli na vrchol. Prošli jsme se kolem rotundy. Občerstvili jsme se v chatě a na vyhlídce jsme se porozhlédli po okolní krajině.

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku

Školní rok 2013-2014 začal v pondělí 2. 9. 2013. Do 1. ročníku nastoupilo 9 nových žáků. Slavnostního zahájení se zúčastnili nejen rodiče prvňáčků, ale i starosta obce. Pozdravil všechny přítomné, novým žákům rozdal knihy, v upomínku na tento významný den a všem žákům popřál mnoho úspěchů ve studiu. I. třídu se třemi postupnými ročníky bude navštěvovat celkem 19 žáků (1. ročník – 9 žáků, 2. ročník - 6 žáků a 4. ročník - 4 žáci).

FotogalerieFotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz