Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2014/2015:

Vycházka k Řípu

Předposlední den školního roku jsme opět věnovali vycházce. Tentokrát jsme obešli celý Říp. Přestože bylo od rána poměrně teplo, příjemný stín lesa nám vycházku krásně zpříjemnil.

Výlet žáků ZŠ

Odměnou za celoroční snažení žáků byl výlet vlakem do ZOO v Ústí nad Labem. Tento druh cestování je u dětí velmi oblíbený. Jízda vlakem umožňuje větší volnost pohybu, pohodlí, při jízdě se dá lépe komunikovat, děti se naučí cestovat hromadnými dopravními prostředky.

Ve čtvrtek 25. 6. jsme se v ranních hodinách vydali pěšky do Vražkova na vlak, který nás odvezl do Roudnice n/L, kde jsme přesedli na vlak do Ústí n/L. Bylo krásné slunečné počasí s ideálními teplotami na výlet.

V ZOO žáci od začátku do konce se zájmem sledovali všechna zvířata, fotili si je, četli si informační cedule u jednotlivých výběhů a klecí. V ohradě s domácími zvířaty si mohli zakoupit krmivo a zvířata nakrmit. V době oběda jsme navštívili kiosek s občerstvením, kde se děti mohly najíst. Kdo nechtěl, mohl si zatím dovádět na nedalekých prolézačkách. Před odjezdem z Ústí jsme ještě zašli do obchodního centra, aby si děti mohly koupit nějaký dárek domů.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr papíru

Tradiční sběr starého papíru jsme odložili až na samotný závěr školního roku. Nejprve jsme roznesli po vesnici informační letáčky o organizaci sběru. Za pomoci obecní multikáry jsme ve středu 24. 6. obcházeli ves a sbírali svázané balíky starého papíru. Přestože jsme trošku zmokli, elán do práce jsme neztratili. V pátek 26. 6. si pro sebraný papír přijelo nákladní auto ze sběrny v Mělníku. Dalo nám hodně práce, aby se všechen sebraný papír na auto vešel.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

Na rozloučení se školním rokem jsme 19. 6. společně s MŠ Vražkov uspořádali výlet na zámek v Nelahozevsi.

Při příjezdu nás již na nádvoří čekala princezna, která se nám věnovala po celou dobu našeho pobytu na zámku. Nejprve jsme plnili různé úkoly na záchranu princezny. Poté nás princezna provedla zámkem. Všichni obdrželi kostýmy a na chvíli se z nás stali princové a princezny. Po prohlídce si děti vyrobily hada. Domů si dovezly nejen řadu zážitků, ale také dárečky od princezny.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Školní akademie

V závěru školního roku dne 17. 8. jsme připravili pro rodiče a veřejnost besídku v areálu školní zahrady. Přestože jsme na nácvik neměli mnoho času (snažili jsme se v učení dohnat, co bylo třeba), předvedli jsme divákům rozsáhlé pásmo básní, písní, tanečků a hry na hudební nástroje. Při této příležitosti proběhlo slavnostní šerpování a rozloučení s předškoláky, kteří v září 2015 zasednou poprvé do školních lavic.

Podle ohlasů ze strany rodičů, se besídka vydařila. Velkým kladem bylo nádherné počasí, které slavnostní atmosféru ještě umocnilo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Muzikál "Děti ráje"

V pátek 5. června přijala ZŠ pozvání od DDM Trend na muzikál "Děti ráje". Do Roudnice jsme cestovali vlakem a domů linkovým autobusem. Protože jsme před muzikálem měli dostatek času, zašli jsme s dětmi do parku a po představení také na zmrzlinu. Rádi jsme se představení zúčastnili, neboť v muzikále vystupuje náš bývalý žák M. Minarčík. Žákům se vystoupení dětí líbilo. Mnozí začali uvažovat o přihlášení do dramatického kroužku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka MŠ do Vražkova

Protože se vycházka do Ledčic dětem líbila, rozhodli jsme se vypravit ještě jednou na turistický pochod, tentokrát do sousedního Vražkova. V pátek 5. 6. jsme se vydali polní cestou na další dětské hřiště do Vražkova. Vidina dovádění na dětských prolézačkách je pro malé děti silnou motivací, takže bez protestů zdolají i několik kilometrů.

hr.gif, 673B

MDD

MDD jsme v tomto školním roce oslavili uspořádáním turistických pochodů, které se vzhledem k nepříznivému počasí uskutečnily až 3. 6. Cílem vycházek je rozvíjet u dětí zájem o turistiku, o poznávání přírody a zvyšování fyzické kondice. MŠ se vydala po nové turistické cestě měřící asi 3 km do přespolní obce Ledčice. Za krásného počasí cesta rychle ubíhala. Děti si cestou zazpívaly do pochodu, nasvačily se a vysvětlily si obsah informačních tabulí umístěných při cestě. Dozvěděly se, co kde roste, jaké zde můžeme pozorovat živočichy a kdo doplnil vývěsky svými kresbami. Odměnou za dlouhý pochod bylo dovádění na dětském hřišti v Ledčicích. Vzhledem k věku dětí byla zpáteční cesta realizována autobusem.

Pro žáky ZŠ jsme uspořádali oblíbený výstup na Říp, kam chodíme dvakrát do roka. Cestu na vrchol volíme kratší, ale namáhavější trasou. Žáci mají rádi tuto stezku, neboť jim připadá dobrodružná a prověří jejich síly. Na vrcholu hory se vždy občerstvíme a vracíme se po hlavní cestě zpět do školy. Cestou si opakujeme učivo o přírodě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet na hřiště v Černoučku

Na podzim minulého roku byl v Mnetěši založen fotbalový kroužek. Většina žáků naší školy je v tomto kroužku organizována. Vzhledem k tomu, že koncem května odjelo mnoho dětí s oddílem na fotbalové soustředění, vyrazili jsme se zbytkem žáků na dětské hřiště v Černoučku. Jednu cestu jsme absolvovali linkovým autobusem a zpáteční cestu jsme podnikli pěšky. Děti si na hřišti zadováděly, poté se občerstvily, aby nabraly síly na zpáteční pochod.

Fotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo v Mostě

Mezi naše nejoblíbenější divadla patří mostecké Divadlo rozmanitostí. Tentokrát jsme si vybrali dětem dobře známou pohádku "Ať žijí duchové". Objednali jsme si na 21. 5. zájezd do tohoto divadla. Využili jsme služeb pana dopravce Volemana, který s námi jezdí již několik let a objednali si jeho autobus. Cestování s jeho firmou je spolehlivé, bezpečné a navíc nám pan Voleman poskytl několikrát sponzorský dar. Proto mu touto cestou děkujeme za jeho laskavost.

hr.gif, 673B

Divadelní festival v Roudnici n/L

Dne 15. 5. 2015 jsme přijali pozvání na divadelní festival do Roudnice nad Labem, který každoročně pořádá KD Říp. Představení bylo zajímavé a zároveň poučné. Děti zhlédly 3 pohádky ze tří různých zemí světa. Dozvěděly se zároveň i zajímavosti o životě a kultuře lidí z těchto zemí. Navíc byla pro nás zajištěna doprava.

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Dne 29. 4. 2015 k nám zavítal nám dobře známý umělec ve hře na kytaru Jindřich Kaulfers. Opět předvedl výbornou hudbu, kterou doplnil výkladem o historii tohoto hudebního nástroje.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení

Královehradecké divadélko má v naší škole dobré jméno. Proto jsme neváhali a využili nabídky tohoto divadla, které do naší školy zavítalo s představením "Pohádky ze statku". Veselá pohádka všechny pobavila.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Dopravní výchova

Dne 9. 4. byl pro děti MŠ připraven výukový program "Dopravní výchova". Děti se formou her seznamovaly s nejdůležitějšími dopravními značkami, s chováním na ulici a na silnici. Zazpívaly si písničky s dopravní tématikou a poslechly si pohádku "O červené a zelené Karkulce". Doufejme, že takto získané znalosti a dovednosti použijí i v praktickém životě.

hr.gif, 673B

Karneval v MŠ

V březnu uspořádaly paní učitelky pro děti v MŠ karneval, tentokrát ve znamení cirkusu. Připravily výzdobu, kostýmy a masky. Některé děti si donesly kostýmy z domova. Dne 20. 3. se třída MŠ proměnila v cirkusovou manéž. Celé dopoledne se zde soutěžilo v jízdě na koních, v chůzi po provaze, proskakování obručí, žonglování a krocení divoké zvěře. Celý program doprovázela příhodná hudba.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Návštěva statku

Po Velikonocích jsme si zajistili exkurzi na statek pana Minarčíka. Právě v této době je zde k vidění spousta mláďat. Děti nadšeně obdivovaly malá kůzlátka, jehňátka, selátka, telátka a mláďata domácích ptáků. Tato exkurze výborně doplňuje učivo o domácích zvířatech a jejich mláďatech.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla

Dne 13. 3. 2015 jsme se vypravili do divadla Lampion na Kladno. Tentokrát jsme si vybrali představení "Mach a Šebestová", které je dětem dobře známé. Představení bylo určeno především pro školáky, ale malým dětem se představení také líbilo.

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

Ve třetím čtvrtletí se celá škola opět zúčastnila plaveckého výcviku. Ve dnech 4. 2. – 15. 4. 2015 jsme každou středu dojížděli na plavání do Roudnice nad Labem. Jsme rádi, že mezi dětmi je čím dál tím víc plavců.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Po vánočních prázdninách jsme objednali do školy divadlo s pohádkou "Na hradě straší". Přestože zněl název strašidelně, pohádka byla veselá a dětem se líbila.

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zpívání u stromečku

Na čtvrtou adventní neděli 21. prosince připravila Obec Mnetěš pro místní občany „Zpívání u stromečku“. Součástí programu bylo i vystoupení žáků ZŠ. Žáci zazpívali přítomným divákům nejznámější vánoční koledy a písničky.

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří vždy vánoční nadílce. Každoročně si s dětmi připomínáme vánoční zvyky, krájíme jablíčka, pouštíme lodičky, posloucháme a zpíváme koledy, apod… Nakonec si pod vánočním stromkem rozbalíme dárečky, na které se děti od rána velmi těší.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 18. prosince jsme uspořádali na sále v hostinci „U Šebů“ vánoční besídku pro rodiče. Celý měsíc jsme pilně nacvičovali, abychom předvedli kvalitní vystoupení. Besídka byla společným vystoupením dětí z MŠ i žáků ZŠ. Besídka se konala navečer, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce rodičů. Přestože děti vystupovaly před zaplněným sálem, nikdo se nebál přednášet a zpívat. Za svůj výkon byly děti odměněny velkým potleskem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla

V pondělí 8. prosince jsme uspořádali zájezd do Divadla Rozmanitostí v Mostě. Vzhledem k tomu, že představení začínalo již v 9:00 hod, museli jsme si ten den přivstat. Když děti nastupovaly ráno do autobusu, bylo ještě šero. Na několik opozdilců jsme museli chvíli počkat, ale představení jsme stihli. Pohádka s názvem „Jak čert zlobivou Káču do pekla odnesl“ byla velice pěkná, vtipná a pro mnohé děti poučná. Cesta proběhla bez komplikací.

hr.gif, 673B

Výtvarná soutěž

Součástí předvánočních příprav byla výroba adventních věnců. Žáci si v hodině pracovních činností vyrobili 3 kolektivní díla, která poslali do výtvarné soutěže pořádané DDM v Litoměřicích. Největší odměnou za jejich úsilí bylo dosažení 1. místa.

Fotogalerie

hr.gif, 673B

Mikuláš

Dva dny poté navštívil školu i školku Mikuláš. Děti ho od rána netrpělivě vyhlížely z okna a neustále se vyptávaly, kdy přijde. Nakonec se přece dočkaly. Mikuláš přišel v doprovodu čerta a anděla. Děti v MŠ přednesly básničky a koledy, které se naučily na vánoční besídku. Ve škole se žáci pochlubili svými znalostmi z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Všichni dostali za svou snahu sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Pečení perníčků

Dne 3. prosince provoněla naši školu vůně perníčků. Paní učitelky a děti v MŠ se vrhly na pečení perníčků. Všichni se poctivě snažili, vyvalovali těsto, vykrajovali tvary s vánočními motivy a nakonec perníčky krásně nazdobili.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Období adventu

Na období před Vánocemi jsme připravili několik akcí. MŠ se pustila do pečení perníčků, školáci se zapojili do soutěže v tvorbě adventních věnců, navštívil nás Mikuláš, uskutečnili jsme výlet do divadla, ale nejvíc času jsme věnovali nácviku vánoční besídky.

hr.gif, 673B

Turistická vycházka

V rámci tělesné výchovy konáme často delší turistické vycházky po okolí. Využili jsme pěkného podzimního počasí a v pátek 7. listopadu jsme se svižnou chůzí vydali do sousední vesnice Černouček. Motivací pro žáky byla návštěva dětského hřiště, kde si všichni pohráli, zasportovali a po chvíli jsme se stejným tempem vraceli zpět do školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Halloween

Při příležitosti Halloweena navštívila v pátek 31. 10. naši školu čarodějnice. Děti v MŠ předvedly, co se ve školce naučily. Za svůj výkon obdržely sladkou odměnu. Žáci ZŠ soutěžili v několika sportovních a vědomostních disciplínách. Čarodějnice je též podle zásluhy obdarovala.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Halloweenská dílna

Při příležitosti svátku Halloweena pořádá Obec Mnetěš každým rokem průvod strašidel a strašidýlek. K průvodu neodmyslitelně patří i halloweenská výzdoba. Naše škola se také zapojila do této akce a vyrobila velké množství vydlabaných dýňových strašidel, které zdobily prostor před školním parkem. V době průvodu se světla v dýních rozsvítila a potěšila tak všechny účastníky průvodu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstava dětských prací

Ve dnech 10. a 11. října jsme pořádali výstavu dětských prací v zasedací místnosti obecního úřadu. Využili jsme komunálních voleb k tomu, že jsme místním občanům předvedli výtvarné a rukodělné práce našich žáků i dětí z MŠ.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Běh v přírodě

Vzhledem k tomu, že nemáme ve škole tělocvičnu, snažíme se využít všechny dostupné prostředky ke sportování. Ve velké míře využíváme školní zahradu se šplhadly a doskočištěm, asfaltový kurt, prolézačky, někdy chodíme cvičit na obecní úřad, ale nejraději využíváme pobyt ve volné přírodě. Na pátek 3. října jsme připravili pro děti z MŠ i žáky ZŠ „Běh pod Řípem“. Vyměřili a vytyčili jsme trasy a pořídili dětem startovní čísla. Závodilo se v několika kategoriích podle věku dětí. Děti soutěžily s vysokým nasazením. Na jaře si soutěž určitě zopakujeme.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dne 22. září navštívilo naši školu maňáskové divadlo. Děti zhlédly pohádku s názvem „Jak šel lev pro vodu“. Pohádka žáky příliš nezaujala, protože neměla vysokou uměleckou úroveň.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Každoročně na začátku školního roku pořádáme výstup na Říp. Letos jsme se vypravili na vrchol v pátek 19. září. Přestože je výstup na horu pro menší žáky poněkud namáhavý, patří tento výlet mezi velice oblíbené aktivity.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku

Slavnostního zahájení se 1. září zúčastnili nejen rodiče prvňáčků, ale i starosta obce. Pozdravil všechny přítomné, novým žákům rozdal knihy, v upomínku na tento významný den a všem žákům popřál mnoho úspěchů ve studiu. Pan starosta dále seznámil rodiče i zaměstnance školy s přípravami budování půdní vestavby, na kterou byl vypracován projekt. Během prázdnin obec podala žádost o poskytnutí státní dotace na její vybudování. Půdní vestavba by měla sloužit pro účely TV a ŠD, kde je zapsáno stále více dětí. Současné prostory školy jsou pro zvyšující se počet dětí nedostačující.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz