Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2015/2016:

Vysvědčení

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jsme se rozloučili s žáky, kteří naši školu opouštějí, a poté bylo všem žákům ZŠ slavnostně předáno závěrečné vysvědčení.

hr.gif, 673B

Šipkovaná – 29. 6.

Ve středu 29. 6. 2016 jsme přichystali pro žáky ZŠ hru na „Šipkovanou“. Žáci ráno vyrazili pod Říp, kde se rozdělili do dvou družstev. Každé družstvo vyrazilo po své trase a cestou schovávalo úkoly a vytyčovalo trasu pro druhou skupinu. Cesta nebyla jednoduchá, protože v noci pěkně pršelo a všude byla mokrá tráva. Nikomu to ovšem nevadilo, neboť slunce začalo pěkně připalovat a mokré boty příjemně chladily. Po svačině si družstva vyměnila trasy a vydala se hledat a plnit úkoly ukryté v psaníčkách. Žáci si tak zopakovali učivo z prvouky a přírodovědy, zacvičili si a zazpívali. Na závěru hledali poklad ukrytý na školní zahradě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Dětský svět "Méďa"

Vzhledem k tomu, že se dětem z MŠ velice líbilo zábavné centrum „Méďa“ v Bohušovicích n/L, uspořádaly paní učitelky dne 28. 6. 2016 ještě jeden výlet. Přestože se obávaly velkého tepla, čekalo je příjemné klimatizované prostředí herny. Děti si dovádění opět velice užily.

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

K závěru roku neodmyslitelně patří výstup ZŠ na Říp. Ani letos jsme si nemohli odpustit tento výšlap. V pátek 24. 6. 2016 jsme se vydali na horu. Od rána pražilo slunce, ale les na Řípu nám poskytl příjemný stín, takže cesta byla pohodová. Na kopci jsme se porozhlédli po okolní krajině, zopakovali si něco z vlastivědy a vydali jsme se občerstvit do turistické chaty.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Školní besídka, Rozloučení s předškoláky

Ve středu 22. 6. 2016 jsme uspořádali v areálu školní zahrady besídku. Stejně jako loni se nám vydařilo počasí, bylo jasno, nebe bez mráčku a zafukoval příjemný letní větřík. Besídka měli tři části. Jako první vystupovala MŠ se svým pásmem básní, písní a tanečků. Ve druhé části následovalo slavnostní rozloučení s předškoláky, kteří nastoupí v září do 1. ročníku ZŠ. Paní učitelky budoucím prvňáčkům přichystaly pamětní knihy a trička a popřály jim mnoho úspěchů ve škole. Ve třetí části programu se představila ZŠ. Opět následovaly básně, písně, tanec a hra na flétnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr starého papíru

Že nezůstáváme v ekologické výchově pouze u slov, svědčí i naše činy. Každoročně pořádáme různé sběrové akce. Během roku ve škole hromadíme starý papír, který před prázdninami odevzdáváme do sběrny. Ještě před svozem sbíráme také papír po vesnici. Nejprve roznášíme informační lístky o organizaci sběru a poté veškerý papír svážíme do školy. Občané nám ochotně připraví před své domy svázané balíčky a my je pomocí obecního vozidla a káry vozíme do školního dvora, kam si pro něj přijede auto ze sběrny. V letošním roce jsme byli opět velice úspěšní a na sběru jsme si vydělali 5 602,- Kč.

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

V letošním školním roce zvolily učitelky z MŠ poněkud náročnější výlet do pohádkového hradu - Staré Hrady u Jičína. Náročnost výletu spočívala ve větší vzdálenosti od naší obce. Výlet se uskutečnil dne 14. 6. 2016. Na hradě nás přivítaly pohádkové bytosti, které nás provázely při prohlídce pohádkového hradu. Měli jsme možnost prohlédnout si půdu i sklepení se spoustou pohádkových příběhů a pohádkových postav např.: skřítky, čarodějnice, draky, čerty,…

Přestože doprava trvala poněkud delší dobu, všechny děti z naší školky cestu přestály bez úhony.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet na třídičku odpadů

Na ekologickou besedu o recyklaci odpadů jsme navázali školním výletem do třídičky odpadů v Lovosicích, který nám zajistila obec. Obecní úřad domluvil termín návštěvy na 9. 6. 2016, zajistil a zaplatil dopravu. Teprve při návštěvě třídičky došlo dětem, jak důležité je třídit a recyklovat odpad, pokud si nechceme naši planetu zničit.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

MDD

Na oslavu svátku MDD jsme pro MŠ i ZŠ přichystali sportovní den. Děti soutěžily v klasických sportovních disciplínách. Každý na začátku obdržel kartičku, kde se během dopoledne zapisovaly výsledky z  jednotlivých disciplín. Na konci soutěží byly kartičky vybrány a výsledky vyhodnoceny. Všichni dostali ocenění v podobě malého balíčku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo ve škole

V  květnu shlédly děti ještě jedno divadelní představení, tentokrát ve škole. 23. 5. 2016 k nám zavítalo maňáskové divadlo, které je vhodné spíše pro MŠ. Žáci ze ZŠ měli dobrovolnou volbu, zda se představení zúčastní.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla

Dne 9. 5. jsme uspořádali zájezd do Divadla Rozmanitostí v Mostě. Přestože jsme výlet neplánovali, přijali jsme na poslední chvíli nabídku divadla, o které v tomto termínu nebyl zájem. Pohádka „O 12 měsíčkách“ měla netradiční nastudování, ale zaujala malé i větší diváky. Divadlo navíc hrálo jen pro nás. Zájezd do Mostu byl příjemným zážitkem pro děti i pro pedagogy.

hr.gif, 673B

Beseda o recyklaci odpadů

Základní školy navštěvují každodenně lektoři s programem „Tonda Obal na cestách“. Nabídku této pojízdné lektorované výstavy jsme přijali a uspořádali 5. 5. 2016 besedu v naší škole. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Slet čarodějnic

K tradičnímu sletu čarodějnic se připojily i děti z MŠ. V pátek 29. 4. 2016 si přinesly do školky čarodějnické kostýmy a zasoutěžily si v netradičních disciplínách. Házely krysou, létaly na koštěti,… Samozřejmě nechyběla čarodějná diskotéka s mícháním barevných koktejlů.

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Dne 27. 4. 2016 nás opět navštívil hudebník pan Kaulfers se svou kytarou. Přestože k nám jezdí každý rok, vždy přijede s novým programem. Ve svém vystoupení nezapomíná ani na zapojení dětí do svého koncertu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Řipská pouť 21. 4.

K tradicím místního kraje neodmyslitelně patří „Řipská pouť“. Na svatého Jiří se každoročně sejdou na úpatí hory tisíce lidí, aby vyzkoušely pouťové atrakce a utratily peníze ve stáncích. Protože se děti vždy na tuto akci velice těší, vydali jsme se ve čtvrtek před poutí na turistickou vycházku k Řípu. Obešli jsme celou horu, došli jsme až do Rovného a při zpáteční cestě jsme se vydali přes sousední vesnici Vražkov. Urazili jsme přibližně 7 km.

hr.gif, 673B

Exkurze na farmu

Velmi oblíbenou aktivitou dětí jsou návštěvy místní farmy u pana Minarčíka. Minarčíkovi nás vždy ochotně provedou celou farmou, předvedou nám nové přírůstky a dovolí dětem pohladit některá zvířata. Dne 11. 4. 2016 se na farmu vydala školní družina. Děti nadšeně pobíhaly od jedné ohrady ke druhé, obdivovaly nová mláďata a nakonec se svezly na malých ponících.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Beseda o hadech

Dne 6. 4. 2016 se v ZŠ konala přednáška o hadech. Na besedu byli přizváni i naši předškoláci z MŠ. Zajímavá beseda byla provázena prezentací na interaktivní tabuli a ukázkou živého hada. Žáci si přednášku vyslechli s velikým zájmem a v závěru předvedli, co všechno si z besedy zapamatovali.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Dětský svět „Méďa“ v Bohušovicích n/O

Dne 31. 3. 2016 uspořádala naše MŠ spolu s MŠ Vražkov zájezd do zábavného centra v Bohušovicích n/O. Děti si zde procvičily svou fyzickou zdatnost při šplhání na prolézačky, zařádily si v kuličkovém bazénu, svezly se na tobogánu a zažily spoustu zábavy i na dalších atrakcích. Vzhledem k tomu, že zábavné centrum není od nás daleko, určitě si zájezd zopakujeme.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu dne 27. 2. 2016 pořádala Obec Mnetěš „Vítání občánků“. Slavnostní odpoledne bylo zpestřeno vystoupením našich žáků, kteří přednesli několik básní.

Fotogalerie

hr.gif, 673B

Ovoce a zelenina do škol

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu s názvem “Ovoce a zelenina do škol“. Základním cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Plavání únor – duben

Plavecký výcvik probíhal každý pátek v termínu od 5. 2. – 8. 4. 2016. Žáci ZŠ se zapojili v plném počtu s minimální absencí a z MŠ se plaveckého výcviku zúčastnilo 15 dětí.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří tradičně vánoční nadílce. Již od rána panovala ve škole slavnostní nálada. Děti si donesly z domova vánoční cukroví, které ujídaly při povídání o vánočních symbolech a vánočních zvycích. Vyvrcholením dopoledne byla vánoční nadílka. Děti v MŠ dostaly spoustu hraček, didaktických pomůcek a her. I v ZŠ se nadělovalo. Do školní družiny dostali žáci hry, stavebnice, knihy, didaktické pomůcky,… Každý si odnesl domů drobný dárek.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet do Prahy ZŠ

Žáci dostali za vystoupení odměnu v podobě školního výletu. V pondělí 21. 12. jsme vyrazili vlakem na výlet do předvánoční Prahy. Těšili jsme se na „Ladovskou zimu“, zasněžené domy, ale místo toho nás překvapil déšť a teploty připomínající konec října. Ani tato nepřízeň počasí nám nezkazila náladu. Prošli jsme si historické centrum Prahy, počkali si na klanění apoštolů na Staroměstském orloji, navštívili vánoční trhy na Staroměstském náměstí, přešli Karlův most, na Malé Straně se najedli a výlet jsme ukončili nákupem drobných dárečků.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zpívání u stromečku ZŠ

Na žádost pana starosty jsme také vystoupili na tradičním „Zpívání u stromečku“. V neděli 20. 12. jsme se spolu s mnoha občany sešli před obecním úřadem. Nejprve zahrál Podřipský žesťový kvintet klasické vánoční melodie a poté jsme s žáky zazpívali vánoční koledy. Děkuji tímto všem žákům, kteří si udělali čas a přišli zazpívat.

hr.gif, 673B

Vánoční besídka

Na čtvrtek 18. 12. jsme nacvičili s dětmi vystoupení, které jsme předvedli na sále „U Šebů“. Besídka začínala až v 16:30, aby se jí mohli zúčastnit všichni rodiče. Děti předvedly pěkné vystoupení s básničkami, koledami, tanečky a hrou na flétnu. Přestože jsme se snažili nedělat program příliš dlouhý, stejně nám vystoupení trvalo téměř dvě hodiny.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Další divadelní představení se uskutečnilo ve škole dne 10. 12. 2015. Zavítalo k nám divadlo z Hradce Králové s pohádkou „Písnička pro draka, aneb jak se vaří pohádka“. Toto divadlo je u dětí velmi oblíbené. Herci dokážou strhnout pozornost dětí již od první minuty a baví je po celou dobu vystoupení. Zajímavý je fakt, že se představení líbí jak malým, tak velkým divákům.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. přišel do školy Mikuláš s andělem a čertem. Děti od rána netrpělivě vyhlížely z okna, kdy se Mikuláš objeví. Po svačině se znenadání otevřely v MŠ dveře a v nich stáli očekávaní hosté. Přestože se děti bály a několik z nich uronilo i slzičku, statečně přednesly a zapívaly, co měly připraveno. Ani školákům se Mikuláš nevyhnul. Žáci předvedli, co se ve škole naučili. Všichni dostali sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu dne 14. 11. pořádala obec Mnetěš „Vítání občánků“. Škola byla opět požádána o předvedení krátkého kulturního vystoupení. S žáky jsme nacvičili několik básní a hru na flétnu.

hr.gif, 673B

Divadelní představení ve škole

Dne 18. 11. přijelo do školy malé divadélko s pohádkou „Příběhy oslíka Pepíka“. Představení mělo slabou úroveň a žáky příliš nezaujalo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Týden zdraví

Jedním z témat, kterému je ve škole věnována velká pozornost je téma „Zdraví“. V týdnu od 9. do 13. 11. se MŠ věnovala této tématice. Děti se v průběhu celého týdne bavily o zdravém a nezdravém životním stylu, o zdravé výživě, o člověku a potřebě sportování. Aktivně se zapojily do činností zabývající se touto problematikou. V závěru týdne si děti prakticky zkusily vyrobit chutný, ale hlavně zdravý ovocný salát. Hra na kuchaře měla veliký úspěch.

Stejné téma se probíralo i ve 3. a 4. ročníku ZŠ, kde se plnily podobné úkoly s náročností odpovídající věku žáků.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Návštěva zemědělské farmy u Minarčíků – ŠD

V měsíci říjnu přijala ŠD pozvání pana Minarčíka na jeho statek. Přestože jsou místní děti z vesnice, málokdo ještě doma chová domácí zvířata. Exkurze je u dětí velmi oblíbená, neboť se zde seznámí s chovem mnoha domácích zvířat. Nejen, že se na zvířata podívají, pohladí si je, ale navíc se projedou na ponících. Už se těšíme na jaro, kdy jsou na statku k vidění i mláďata.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Dýňování – ZŠ

Obec Mnetěš pořádá každý rok tradiční „Halloweenský pochod strašidel a strašidýlek“. Průvod obcí se koná většinou v době podzimních prázdnin, ale výzdobu je třeba zajistit v předstihu. Na trase pochodu svítí krásně dlabaná strašidla z dýní, která si vyrábí rodiny s dětmi. Vzhledem k tomu, že nejvíce dětí je ve škole, připojujeme se k této akci svou výzdobou. V rámci výtvarného kroužku si děti ve školní družině vyrábí ve skupinách svoje strašidýlka a vyzdobí jimi prostranství před školou a kolem pomníku ve školním parku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Dětský svět „Méďa“ – MŠ

V poslední době se stále více setkáváme s nabídkami různých zábavných center pro děti. Využili jsme nabídku Dětského světa „Méďa“ v Bohušovicích nad Ohří a uspořádali zájezd pro děti z MŠ. Společně s MŠ Vražkov jsme 6. 11. vyrazili do světa prolézaček, klouzaček, trampolín a dalších atrakcí pro nejmenší. Děti se pěkně vydováděly a celé dopoledne si pořádně užily.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Podzimní dílna

Letošní podzim byl daleko pestřejší, než bývá obvyklé. Teplé počasí, které trvalo téměř celý podzim, způsobilo, že se příroda pestře zbarvila, ale listy se stále držely na stromech a keřích. Příroda nám tak nabídla obrovské množství materiálu pro „Podzimní dílnu“. Společně jsme si s dětmi nashromáždily potřebný materiál pro výrobu: Podzimníčků, ježků z brambor, strašidýlek z dýní, obrazů z listů, …. V pondělí 26. 10. 2015 jsme uspořádali pracovní dílnu s tématem podzimu. Vyrábělo se ve škole i ve školce a během dopoledne jsme zaplnili chodby i schodiště krásnými výrobky z barevného listí, šípků, trnek a malých dýní. Žáci ZŠ stačili ještě během práce dojít pro potřebný materiál pod Říp.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstup na Říp – ZŠ

K začátku každého školního roku neodmyslitelně patří vycházka žáků ZŠ na Říp. Žáci se vždy na výstup velice těší. Zdolat výšku 359 m vysoké hory za 45 minut je pro většinu hračkou (pochopitelně s přihlédnutím k fyzickým možnostem nových prvňáčků). I letos v září jsme si vyšli na Říp. Využili jsme krásného počasí a vystoupili jsme na vrchol, kde jsme se tradičně kochali krásným výhledem po okolí. Poté jsme se v turistické chatě občerstvili, abychom nabrali síly na zpáteční cestu. Na konci školního roku si výstup určitě zopakujeme.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na statek do Vražkova – MŠ

Na začátku nového školního roku dne 4. 9. 2015 se MŠ vydala pěšky do sousední obce Vražkov. Cílem vycházky byla návštěva místního zemědělského statku, kde majitel pan Škoda dětem ochotně ukázal všechna domácí zvířata, která zde chová. K prohlídce přidal i komentář s výkladem. Děti měly možnost si zvířátka nejen prohlédnout, ale také pohladit. Paní učitelky zvolily k vycházce polní cestu, neboť je pro děti zajímavější a hlavně bezpečnější. Je třeba pochválit nové děti, které v září nastoupily poprvé do MŠ a bez problémů vycházku absolvovaly.

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku

V úterý 1. září nastal všem žákům nový školní rok. Letní počasí, které přetrvávalo až do prvního školního dne, vůbec nepřipomínalo přicházející podzim a povinnosti s tím spojené. Mnozí učitelé i rodiče se obávali, že se děti nebudou chtít učit, když je venku ještě parné léto. Ovšem 1. září seděli způsobně v lavicích všichni žáci, těšící se na své spolužáky, učitele a na nové zážitky.

S novými prvňáčky přišli také jejich rodiče a prarodiče, kteří je doprovázeli v tento významný den. Všem žákům přišel popřát mnoho zdaru v učení starosta obce. Novým prvňáčkům přinesl knihy na památku na jejich první školní den.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz