Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2016/2017:

Vysvědčení

Konečně jsme se dočkali!!! Nastal netrpělivě očekávaný 30. červen. Žáci přišli slavnostně vystrojení s kytičkou nebo dárkem a odnášeli si domů hodnocení svého celoročního snažení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ do Ústí nad Labem

Ve středu 28. 6. 2017 jsme podnikli s žáky ZŠ výlet do Ústí nad Labem. Cílem výletu byla návštěva kina v obchodním centru Fórum, kde jsme měli rezervované vstupenky. Animovaný film „Mimi šéf“ se dětem velice líbil. Nejen, že se náramně zasmály, ale v závěru uronily dojetím i několik slziček. O filmu si vyprávěly celou zpáteční cestu vlakem. Návštěva kina nebyla jediným místem, které jsme navštívili. Po skončení kina jsme vyjeli lanovkou na blízkou Větruši. Z výšky jsme pozorovali město, řeku i sousední kopce. Potom jsme zavítali do zrcadlového a přírodního bludiště. Když se děti dost vydováděly, vyrazily na oběd do „Mekáče“. Před odjezdem jsme stihli ještě nakoupit drobné hračky a suvenýry a spokojeně jsme se vraceli domů. Nutno poznamenat, že ani s kázní nebyly žádné problémy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Cesta za pokladem

Paní vychovatelka si na závěr roku připravila pro žáky velkou bojovou hru s názvem „Cesta za pokladem“. Připravila a vytyčila dětem trasu, na které ukryla psaníčka. Žáci se 27. 6. 2017 vydali po trase hledat lístky a plnit úkoly. Odměnou za plnění úkolů byl nalezený poklad.

hr.gif, 673B

Vycházka MŠ do Ledčic

MŠ podnikla dne 27. 6. 2017 ještě jeden pěší výlet tentokrát do Ledčic. Procházka novou alejí v polích je pro děti bezpečná, mají možnost volného pohybu a pozorování přírody. V Ledčicích opět navštívily dětské hřiště, jehož dominantou je velká loď. Zadováděly si na houpačkách a prolézačkách a občerstvily se nanukem. Vzhledem k tomu, že je tato trasa delší, vydaly se paní učitelky s dětmi zpět autobusem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr papíru

V posledním školním týdnu jsme uspořádali sběr starého papíru. Nejprve se žáci se školní družinou vydali do vesnice a do každé schránky vhodili lístek s informacemi o sběru. V pondělí 26. 6. 2017 jsme s žáky obcházeli vesnici a sbírali na vůz balíčky připravené před domy. Následující den si pro sběr přijelo nákladní auto ze sběrny. V letošním školním roce jsme sběr sváželi dvakrát a utržili jsme celkem 5 565,- Kč. Peníze obvykle používáme na nákup cen a odměn, na občerstvení dětí na výletech nebo vycházkách, doplatek výletů, ….

hr.gif, 673B

ZOO Ústí nad Labem

Odměnou za celoroční práci a za vystoupení na besídce byl výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Ve středu 21. 6. 2017 se MŠ vydala společně s MŠ Vražkov do Ústí nad Labem. Přestože děti jezdí do ZOO poměrně často, je stále co obdivovat. Tentokrát byly děti ohromeny setkáním se slony, kteří byli právě na procházce po ZOO. Výlet se vydařil i díky pěknému počasí.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu dne 17. 6. 2017 pořádala Obec Mnetěš „Vítání občánků“. Slavnostní odpoledne bylo zpestřeno vystoupením našich žáků, kteří přednesli několik básní.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Besídka 14. 6. 2017

V závěru školního roku připravujeme každoročně s dětmi školní besídku pro rodiče i ostatní občany. Besídka se letos konala ve středu 14. 6. 2017 na školním hřišti. Děti z MŠ i žáci ZŠ předvedli pásmo básní, písní i tanců. Besídka se celkem povedla, až na velké teplo, které žáky ke konci vystoupení trochu unavovalo.

Součástí besídky bývá též tradiční „Rozloučení s předškoláky“. V letošním školním roce obdržely děti krásná trička s nápisem a knihu s věnováním.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka do Vražkova

MŠ se snaží vést děti od útlého dětství k pohybu. Nejjednodušší pohybovou aktivitou je chůze. Proto učitelky MŠ vyráží několikrát do roka s dětmi do sousedních vesnic na dětská hřiště, která jsou motivací k pochodu. Děti se těší, jak si zadovádějí na prolézačkách a houpačkách a zapomenou, že je bolí nožičky. Několikakilometrový pochod zvládnou už i některé tříleté děti.

Jedním z pochodů byla dne 6. 6. 2017 vycházka polní cestou do sousedního Vražkova. Všechny děti pochod zvládly a nikdo neutrpěl újmu na zdraví.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

MDD – Pohádkový den

Na MDD jsme pro všechny děti uspořádali den plný her a zábavy s názvem „Pohádkový den“. O tom, že byl den vskutku pohádkový, svědčilo nadšení dětí a jejich spokojenost. Navíc nám přálo přímo pohádkové počasí. Po celý den jim zněly písně ze známých filmových pohádek.

Od rána přicházely děti do školy převlečení za pohádkové bytosti. V 8:00 hod jsme společně na školním hřišti program zahájili. Děti byly seznámeny s organizací dne i s poučením o chování. Děti z MŠ soutěžily na školní zahradě: podle Popelky přebíraly hrách, podle Zlatovlásky navlékaly perly, hledaly prsten ukrytý v písku, soutěžily ve sběru šišek, přenášely vodu, vařily kaši, …..

Zatímco školka soutěžila na zahradě, odebrali se žáci ZŠ do tříd, kde plnili vědomostní úkoly. Procvičili si tak učivo ze čtení a literatury. Zopakovali si tak nejznámější autory pohádek, určovali pohádky podle ukázek, sestavovali pohádky podle obrázkové osnovy, skládali pohádkové puzzle, …. Poté se přesunuli na školní zahradu, kde vystřídali v soutěžích MŠ.

V závěru dopoledne jsme dětem přichystali na školním hřišti pohádkovou diskotéku a odměny za snažení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo

Dne 22. 5. 2017 měli žáci ve škole ještě jedno divadelní představení. Pohádka se dětem moc nelíbila, neboť vystoupení mělo nevalnou úroveň.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Tradiční kytarový koncert připadl letos na 19. 4. 2017. Pan kytarista představil dětem tvorbu italských skladatelů a naučil je pirátskou píseň.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kouzelník

Dne 18. 4. 2017 zavítal do naší školy kouzelník Valdini, který naši školu navštěvuje poměrně často. Kouzelník předvádí řadu kouzel a triků a občas do svého programu zapojí i některé žáky. Děti mají jeho kouzlení rády a vždy se při představení dobře baví.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo

Dne 11. 4. 2017 zavítalo do školy divadlo s pohádkou „Dobrodružství veverky Zrzečky“. Herci z Hradce Králové k nám jezdí pravidelně a vždy děti svým vystoupením potěší.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Projekt – Zdravá strava

V rámci prvouky a přírodovědy jsme pro žáky připravili projekt „Zdravá strava“, kde si procvičili vědomosti z oboru správné výživy a zdravého životního stylu. Formou her a soutěží si zopakovali učivo o zdravé výživě a poté si prakticky vyzkoušeli výrobu některých zdravých pokrmů, na kterých si na závěr všichni pochutnali.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Plavání březen – květen

Přestože na roudnickém plaveckém bazéně probíhá v současné době rekonstrukce, zúčastnili jsme se v době od 3. 3. – 5. 5. 2017 plaveckého výcviku v mělnickém plaveckém bazénu. Dětem se zde líbilo, neboť jsme na bazéně byli sami a navíc je tu teplejší voda než v Roudnici n/L. Největším zážitkem pro děti byl pobyt ve vířivce. Většina žáků se v plavání už jen zdokonaluje. Plavání se účastní i nejmladší děti z MŠ. V tomto věku si na vodu velice rychle zvykají a nemají z ní strach.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Dopravní výchova

V měsíci únoru jsme se rozhodli prověřit znalosti a dovednosti žáků v oblasti dopravní výchovy. Uspořádali jsme pro žáky projektový den na téma Dopravní výchova.

Od rána probíhaly ve škole různé soutěže, plnění zadaných úkolů ve skupinách a práce na interaktivní tabuli. Ve třídě se objevilo i jízdní kolo a dopravní značky. Žáci se zaujetím plnili zadané úkoly, předháněli se ve sbírání bodů a dosažení co nejlepších výsledků. Na závěr projektového dne obdrželi úspěšní žáci „řidičský průkaz“, který byl pro ně odměnou za celodenní snažení.

MŠ také nezůstala pozadu. Celý týden se v MŠ probírala problematika dopravy. Děti si o dopravní výchově hodně vyprávěly, malovaly a vyráběly různé dopravní prostředky, které jim posloužily jako vozidla na malé dopravní hřiště vytvořené v prostorách školní družiny. Děti ve svých vozidlech projížděly křižovatky, dbaly na dopravní značky, přechody a semafory.

Provizorní dopravní hřiště bylo pouze přípravou pro návštěvu dopravního hřiště, které se bude nově otvírat v Roudnici nad Labem a kam se s dětmi určitě vypravíme.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vystoupení se zvířátky

Na měsíc leden se k nám objednali varietní umělci z Prahy. Předvedli dětem program se cvičenými zvířátky. Dětem se vystoupení pejsků, kočiček i holubů velice líbilo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zimní sporty

Krátce po vánočních prázdninách přišla zima se vší parádou. Nejprve nás bohatě zasypal sníh, z kterého se žáci těšili na stráni pod Řípem, kam chodili na TV nebo odpoledne se ŠD. Malé děti z MŠ si také užívaly sněhu na kopci před školou, kde každý den bobovaly. Po několika dnech přišly i poměrně tuhé mrazy, které nám umožnily vytáhnout brusle a vyrazit na místní rybník.

Letos jsme si zimní sporty opravdu užili.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří tradičně vánoční nadílce. Děti jsou v tomto období již velice netrpělivé, a proto se jim snažíme čekání na Ježíška zpestřit i ve škole. Od rána se tématice Vánoc věnujeme. Vyprávíme si o vánočních zvycích, některé si přímo vyzkoušíme, zazpíváme si koledy a ochutnáme napečené vánoční cukroví. Završením předvánočního dopoledne je vánoční nadílka.

Letos měly dárky pod stromečkem pouze v MŠ, neboť žáci ZŠ dostali dárek v podobě nové školní družiny, včetně nového vybavení.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční zpívání u stromečku

V neděli 18. 12. 2016 na prostranství před obecním úřadem pořádala obec tradiční „Zpívání u stromečku“. Jako první zahrál nejznámější vánoční koledy „Žesťový kvintet“ z Roudnice nad Labem. Poté následovalo krátké vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ. Program nám narušoval poměrně hustý déšť a velká nemocnost žáků ZŠ. Přes všechny tyto potíže předvedly děti pěkné pásmo básní a vánočních koled.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstava Betlémů

Kulturní centrum v Horních Beřkovicích nám pravidelně zasílá pozvánky na zajímavé pořady, které ve svých prostorách pořádá. Letos nás zaujala nabídka výstavy Betlémů, která probíhala po dobu tří dnů v prosinci. Přestože do Horních Beřkovic máme dopoledne špatné spojení, našel se odpolední linkový autobus, který využila vychovatelka školní družiny a společně s dětmi a školní asistentkou se na výstavu vypravily. Žáci obdivovali několik desítek vystavených Betlémů z různých materiálů – z perníku, z papíru, ze dřeva, ….

Po zhlédnutí výstavy měli žáci možnost zakoupit drobné dárečky. Všichni toho plně využili a domů si vezli vánoční překvapení pro rodiče a sourozence.

Kromě návštěvy výstavy v Horních Beřkovicích si školní družina udělala ještě vycházku do sousedního Vražkova, kde uprostřed návsi mají nádherný Betlém ze slámy v životní velikosti.

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Letos stejně jako každý rok navštívil naši školu Mikuláš s čertem a andělem. Děti v MŠ předvedly básničky a písničky, které se v MŠ naučily a za dobrý výkon obdržely od Mikuláše balíček s ovocem a sladkostmi.

Mikuláš s doprovodem nevynechal ani žáky ZŠ, kteří ukázali, jak jsou dobří v matematice a ve čtení. I oni si vysloužili dárkový balíček.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vystoupení kouzelníka

Dalším kulturním pořadem v naší škole bylo vystoupení kouzelníka. Dne 28. 11. 2016 nás navštívil kouzelník, který předváděl dětem řadu triků s barevnými šátky, s provazy, s kartami a květinami. Některé děti pan kouzelník využil jako své asistenty.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Posezení s hudbou

Obec Mnetěš každoročně pořádá v předvánočním čase pro místní občany „Posezení s hudbou“. V letošním roce se tato akce konala v sobotu 26. 11. 2016 na sále „U Šebů“. Obec nás požádala o krátký program, který by žáci předvedli. Třetí a čtvrtý ročník nacvičil hudební pohádku Červená Karkulka z pohádky Tři bratři. Žáci za své vystoupení dostali dobré pohoštění.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do Bohušovic n/O

K oblíbeným aktivitám dětí MŠ patří dovádění na dětském hřišti. Vzhledem k tomu, že v listopadu už tyto činnosti nejdou provádět ve venkovním prostředí, rozhodli jsme se pro ně uspořádat dne 15. 11. 2016 zájezd do zábavního centra v Bohušovicích n/O.Do tohoto centra jsme nejeli poprvé. Už v loňském roce jsme zde byli několikrát. Abychom zaplnili autobus, spojili jsme se s MŠ Vražkov a objednali si společnou dopravu. Všechny děti si výlet velmi užily, vydováděly se v různých prolézačkách, skluzavkách a sítích. Výlet do Bohušovic n/O si určitě ještě jednou zopakujeme.

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu 5. 11. 2016 pořádala Obec Mnetěš „Vítání občánků“. Pro zpestření programu vystoupilo několik žáků naší školy s pásmem básní.
FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadelní představení

V úterý 25. 10. 2016 navštívilo naši školu malé divadélko. Herci zahráli dětem pohádku „O princezně Kolobejdě“. Pohádka se líbila malým dětem i školákům.
FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kurzy bruslení

V letošním školním roce jsme poprvé zahájili kurzy bruslení. Díky výhodnému autobusovému spojení jsme přijali nabídku roudnického zimního stadionu a v době od 7. 10. 2016 do 16. 12. 2016 jsme pravidelně každý pátek dojížděli na bruslení. Dopravu nám ulehčila pomoc několika rodičů, kteří nám dovezli výbavu do Roudnice nad Labem.První kroky na ledě byly pro většinu žáků nesnadné, využili jsme proto cvičné branky, které byly na stadionu k dispozici. Během několika hodin na ledě se žáci výrazně zdokonalili a v současné době jsou z nich již dobří bruslaři. Chlapci hrají mezi sebou hokej a dívky se pokouší o krasobruslařské prvky.

Tyto kurzy nám prospěly i jinak. Žáci se naučili chovat v dopravních prostředcích, chodit v útvaru a pohybovat se ve městě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Exkurze na farmu

V rámci přírodovědného kroužku se děti dne 3. 10. 2016 vydaly na farmu pana Minarčíka, kterou mají velmi rády. Přestože jsou děti vesnické, málokdo z nich chová doma tolik různých zvířat, jaká jsou zde k vidění. Minarčíkovi nás vždy ochotně provedou celou farmou, předvedou nám nové přírůstky a dovolí dětem pohladit některá zvířata.

hr.gif, 673B

Kiwanis panenky

Kiwanis panenka je bílá látková loutka vyrobená z bavlny a vyplněná látkovou střiží. Pomáhá dětským pacientům v některých nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři využívají Kiwanis panenku k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí.

Kiwanis Club Roudnice nad Labem oslovil okolní školy s prosbou vytvořit návrh podoby této panenky. Naše škola se k akci připojila a na výtvarném kroužku dne 13. 9. 2016 vytvořila řadu návrhů. Nejlepší výtvory byly zaslány clubu a jako nejlepší byla oceněna panenka F. Rajniše, na druhém místě byla panenka T. Volemanové a na 3. místě skončila panenka K. Brídla, které se dostanou do veřejné dražby. Všechny ostatní byly také velmi zdařilé a děti na nich pracovaly s velkým nadšením.

FotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

K začátku školního roku neodmyslitelně patří výstup ZŠ na Říp. Letos jsme se vydali na Říp až na konci září v pátek 30. 9. 2016. Výstup na Říp má prověřit nové prvňáčky, jak zvládnou tuto túru. Všechny děti zvládly výšlap bez problémů, je vidět, že už jsou praví školáci.

Počasí nám opět přálo. Od rána svítilo slunce a byl krásný podzimní den. Na vyhlídce jsme si zopakovali učivo prvouky a vlastivědy. Poté jsme se šli občerstvit do turistické chaty.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka do Ledčic

Ve druhém školním týdnu jsme se rozhodli uspořádat turistickou vycházku do Ledčic. V pátek 9. 9. 2016 jsme po první vyučovací hodině sbalili batůžky a po vyznačené turistické trase jsme se odebrali do Ledčic. Po cestě jsme si četli informační tabule, které nám poskytují důležité informace o místní fauně a floře. Také jsme si zazpívali do pochodu, aby nám cesta lépe ubíhala. V Ledčicích jsme navštívili místní dětské hřiště se spoustou prolézaček a houpaček. Když jsme se dost vydováděli, odebrali jsme se cestou k domovu. Příští vycházka do Ledčic bude za účelem návštěvy ledčické školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku mělo být letos spojeno se slavnostním otevřením nové školní družiny. Vzhledem k nenadálým komplikacím se rekonstrukce půdní vestavby poněkud protáhla a zahájení školního roku 2016 – 2017 se tak muselo obejít bez této slavnostní akce. Protože se 1. září ve škole stále ještě pracovalo, byla z důvodu bezpečnosti část chodby v 1. patře školy oddělena sádrokartonovou stěnou, aby byl dětem zamezen přístup na staveniště.

Přes všechny komplikace jsme ve čtvrtek 1. září 2016 slavnostně přivítali naše žáky, nové prvňáčky spolu s jejich rodiči i zástupce obce. Pan starosta pozdravil všechny přítomné, popřál dětem mnoho zdaru při plnění školních povinností a navíc novým školákům předal na památku na tento významný den dárek v podobě knihy. Seznámil všechny s průběhem prací na půdní vestavbě a slíbil, že se postará o to, aby byla ŠD co nejdříve zprovozněna.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz