Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2017/2018:

ŠvPř

K největším a nejzdařilejším akcím v letošním školním roce byl ozdravný pobyt našich žáků. O výjezdu do ŠvPř jsme rozhodli až v únoru, kdy rodiče závazně vyjádřili svůj zájem o ozdravný pobyt. Sehnali jsme ubytování v penzionu „Na Buďárce“ v Pasekách nad Jizerou v Jizerských horách. O ŠvPř byl velký zájem, neboť z 36 žáků se přihlásilo 31 dětí. Kvůli nemoci některých dětí nakonec vycestovalo 28 žáků. Zapojili jsme školu do projektu VZP „Za zdravým vzduchem“. Všichni pojištěnci u VZP na základě potvrzení školy obdrží po návratu příspěvek 1 200,- Kč. Dalším výrazným příspěvkem byla finanční pomoc obce, kdy OÚ uhradil fakturu za dopravu, za což velice děkujeme!!!

V pondělí 18. června v 8:00 hod jsme se všichni sešli před školou, kde na nás čekal řidič pan Voleman. Bezpečně nás odvezl na určené a místo a po šesti dnech nás v pořádku dopravil domů. Cestou do hor jsme si udělali zastávku v Harrachově, kde jsme měli objednanou prohlídku tamní sklárny. Nejprve jsme navštívili muzeum skla a potom jsme šli spolu s průvodcem do samotného provozu. Žáci se zájmem sledovali výrobu foukaného skla, broušení skleniček a práci zručných sklářů.

Po exkurzi jsme vyrazili do cíle naší cesty. Přijeli jsme rovnou na oběd, který dětem velice chutnal a poté jsme se ubytovali. Všichni byli rozděleni do pokojů tak, aby měli u sebe své kamarády.

Žáci se na pokojích rychle zabydleli, že se jim ani nechtělo ven. Ale cílem našeho zájezdu bylo co největší pobyt na zdravém vzduchu. Nakonec si našli na prostranství kolem chaty dostatek zábavy pro svá dovádění. Využili klouzačky, houpačku, tunel, prostorné stráně i nedaleký les.

Druhý den jsme uskutečnili vycházku po okolí, která byla pro některé náročnější. Odpoledne jsme šli do lesa, kde si děti stavěly lesní domečky a chýše. Práce je tak zaujala, že se jim ani nechtělo zpět na večeři.

Další den následoval celodenní výlet (asi 10 km) na rozhlednu Štěpánka. Cestou jsme si trhali lesní plody, zpívali jsme si do pochodu a cesta nám pěkně ubíhala. Před rozhlednou bylo několik škol, takže jsme museli čekat, až se místo uvolní. Čekání se nám vyplatilo, protože z rozhledny jsme měli krásný výhled po širokém okolí. K dobré viditelnosti přispělo i příznivé počasí, které nám přálo skoro po celou dobu našeho pobytu.

Na čvrtek jsme si objednali autobus místního dopravce, který nás dovezl do ZOO v Liberci. Žáci si prošli zoologickou zahradu, občerstvili se v jídelně, zakoupili suvenýry a utratili většinu kapesného. Škoda jen, že jsme neměli více času. Přesto byl výlet pěkný. Po návratu ze ZOO se počasí výrazně zhoršilo. Přišla malá bouřka a citelně se ochladilo. Teple jsme se oblékli a vydali jsme se do lesa dodělat naše lesní domky.

Poslední den ozdravného pobytu jsme znovu využili teplé oblečení, o kterém se někteří mysleli, že ho vezeme zbytečně. Vydali jsme se na průzkumnou vycházku po okolí. Pozorovali jsme místní přírodu, vyšplhali do jeskyně a natrhali lesní ovoce. Odpoledne jsme si chtěli vycházku zopakovat, ale naši cestu přerušil silný déšť. Nakonec jsme se museli vrátit do chaty. Volný čas jsme využili pro balení věcí, poněvadž následující den jsme odjížděli domů.

Pan řidič přijel přesně, a proto jsme se bez problémů dostali domů podle plánovaného příjezdu, kde již netrpělivě čekali rodiče.

Náš ozdravný pobyt bychom mohli označit také jako projekt „Týden bez telefonu“. Žáci se přesvědčili, že pokud mají dobré přátele, dostatek činností, které je zaměstnávají, mohou pak prožít týden plný dobrodružství a zajímavých zážitků.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na farmu do Vražkova

Další turistická vycházka MŠ byla na farmu do Vražkova. Na konci školního roku navštívily děti místní statek pana Škody, kde si mohly prohlédnout zemědělské stroje, ale hlavně kravičky, které tady chovají. Paní Škodová dětem ukázala úplně nejmenší telátka, ale i školku pro ta starší. Děti viděly maminky telátek, které dojí mléko a dozvěděly se něco z jejich života. Potom se všichni občerstvili v místním obchodě a vyrazili na zpáteční cestu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Besídka MŠ

Letošní besídka na závěr školního roku byla stanovena na úterý 19. června. Uspořádání besídky bylo problematické z důvodu velké nemocnosti dětí. Nakonec se besídka konala v nejzažším možném termínu, neboť koncem měsíce června už některé děti odjíždějí s rodiči na dovolenou. Vystoupení dětí bylo tentokrát pouze v MŠ, neboť ZŠ se v té době nacházela na ŠvPř. Přestože vystoupení dětí nebylo dlouhé, svou bezprostředností a roztomilostí potěšilo své rodiče i příbuzné.

Na závěr besídky došlo k tradičnímu „Rozloučení s předškoláky“, kteří od září nastoupí do 1. ročníku ZŠ. Rozloučili jsme se se třemi dětmi, na jejichž místa nastoupí od září nové děti. Všichni tři obdrželi na památku na MŠ knihu a tričko s potiskem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Ledčice

Vzhledem k tomu, že nám letos počasí opravdu přálo, mohla si MŠ dovolit vycházku na celé dopoledne. Dne 7. 6. hned ráno se paní učitelky s dětmi vypravily na dětské hřiště v Ledčicích. A aby to pro děti nebyl jen obyčejný pochod, pojaly vycházku jako dobrodružnou cestu s úkoly. Skupina starších dětí vyrazila s desetiminutovým náskokem a značila cestu barevnými fáborky. Modré stužky ukazovaly cestu a žluté stužky schovaná psaníčka s úkoly, které si děti vymýšlely samy. Mladší děti šly po vyznačené cestě a plnily nalezené úkoly. Děti hra velice bavila a ani si nevzpomněly na bolavé nožičky. Odměnou jim byl pobyt na dětském hřišti s prolézačkami, klouzačkami, houpačkami a také zmrzlina. Na cestu zpět se děti vydaly místním autobusem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr papíru

V úterý 5. června se konal každoroční sběr starého papíru. Sběru předcházelo zveřejnění informace o organizaci sběru. Žáci ve školní družině roznesli do všech domů v obci lístečky s důležitými informacemi. V den sběru jsme žáky rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina doprovázená obecní multikárou zajistila sběr od vlakové zastávky až ke škole. Druhá skupina pomocí káry a vozíků sbírala papíry v okolí školy a v postranních ulicích. Přestože jsme letos sebrali papíru méně, stejně se nám podařilo vydělat kolem 4 500,- Kč. Část výdělku jsme použili na výlet ve ŠvPř.

hr.gif, 673B

Nelahozeves

V úterý 12. 6. 2018 uspořádala MŠ společně s dětmi z mateřské školy Vražkov výlet na zámek do Nelahozevsi. Od rána pršelo, ale nakonec se počasí umoudřilo a výlet se vydařil. Děti se v převlečení za princezny a prince vydaly na prohlídku zámku. Viděly všechny komnaty a cestou hledaly ukrytý střevíček. Po prohlídce zámeckých komnat následovala kreativní dílna. Na zámeckém nádvoří už netrpělivě čekala princezna Polyxena na svou záchranu ze spárů zlého draka. Splněním 7 úkolů se děti zasloužily o její vysvobození. Na konci hry získaly všechny diplom a malou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Olympiáda

MDD slavila MŠ s malým zpožděním. Protože byla většina dětí 1.6. nemocná, posunula MŠ oslavy na další týden. A slavilo se pohybem. Hned ráno, když se děti sešly, byl vyhlášen "Olympijský den". Při slavnostním nástupu byla vyvěšena olympijská vlajka a závody mohly začít. Děti soutěžily v běhu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a skoku do výšky. Po hlavních disciplínách následovaly žertovné soutěže – skákání v pytli, dřepy na čas, běh v návlecích a prolézání strachového pytle. Na závěr byly vyhlášeny výsledky. Odměnu za sportovní úsilí si samozřejmě zasloužily všechny děti.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

MDD ve škole

Svátek dětí si žáci letos oslavili vlastním přičiněním. Na počest MDD si starší žáci připravili a donesli do školy suroviny na výrobu cukrářských výrobků. Fantazie byla opravdu bezmezná. Žáci přinesli připravené krémy, korpusy, ovoce, šlehačky a ještě spoustu dalších surovin. S velkým nasazením se pustili do výroby svých dortíčků a chuťovek. Pracovali ve družstvech a soupeřili o nejlepší a nejchutnější výrobek. Nakonec si navzájem své dobroty ochutnali a zhodnotili. Mladším žákům byly připraveny suroviny na výrobu ovocných pohárů, které si také vlastnoručně vyrobili. Z výsledku práce měli ohromnou radost a po dokončení pohárů si na své práci pochutnali. Nezapomněli se také podělit s dětmi v MŠ.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kiwanis panenky, výlet MŠ na výstavu

Kiwanis Club Roudnice nad Labem letos opět oslovil naši školu s žádostí o zapojení do projektu „Kiwanis panenky“. Kiwanis panenka je bílá látková loutka vyrobená z bavlny a vyplněná látkovou střiží. Pomáhá dětským pacientům v některých nemocnicích překonat pocit osamění a strachu z neznámého. Lékaři využívají Kiwanis panenku k vysvětlení, jaké lékařské zákroky malý pacient podstoupí.

Do tohoto projektu se zapojil opět výtvarný kroužek, kde žáci vymysleli a nakreslili podoby panenek podle svých představ. Poté jsme návrhy odeslali roudnickému klubu. Do užšího výběru se dostalo 11 žáků, kteří obdrželi ušité panenky a jejichž úkolem bylo výtvarné dokončení panenky. Hotové výrobky byly spolu s dalšími vystaveny v roudnickém kině. Výstava byla přístupná veřejnosti ve dnech 16. - 17. května . Na závěr výstavy proběhla dražba nejlepších děl. Do této dražby bylo vybráno také 6 nejzdařilejších prací našich žáků.

MŠ se vydala na tuto výstavu 17. května linkovým autobusem. Přestože od rána pršelo, děti cestu s pomocí pláštěnek zvládly. Výstava byla dětem blízká, neboť se zde vystavovaly samé panenky v nejrůznějších podobách. Před odjezdem domů zašly ještě na zmrzlinu a vrátily se spokojeně do školky.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Plavání

V pátek 20. dubna nám začal plavecký výcvik. Letos jsme se opět vrátili do nově zrekonstruovaného plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem. Byli jsme rádi, že se podařilo bazén včas otevřít a my jsme mohli plavecký výcvik absolvovat v plném rozsahu. Opět jsme společně s MŠ Bříza dojížděli každý pátek do Roudnice nad Labem. Chvíli trvalo, než jsme si zvykli na nový systém turniketů, které byly na bazéně nainstalovány. Plavání jsme úspěšně zakončili 15. června, kdy děti dostaly za svoje snažení „Mokrá vysvědčení“.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo ve škole

V pondělí 23. 4. 2018 navštívilo naši školu královéhradecké divadlo, u nás velice oblíbené. Herci tentokrát ve svém představení zahráli 2 bajky z Ezopových bajek. „Želva a zajíc“, „Lišák a havran“, byly vtipné, poučné a všechny děti zaujaly.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Řípská pouť

Památná hora Říp, ležící v našem katastru, vyzývá naše žáky k častým vycházkách do lesa, k výstupům na vrchol hory a také k návštěvě tradiční Řípské pouti. Žáci se na tuto akci vždy velmi těší, pouť během jejího konání navštěvují i několikrát. Škola také nezůstala pozadu a ještě před zahájením pouti se žáci vydali na turistickou procházku, spojenou s návštěvou poutního místa.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Dne 18. 4. jsme uspořádali pro všechny děti kytarový koncert, který se koná každoročně ve stejném čase. Již několik let k nám do školy jezdí umělecký kytarista, který si vždy pro děti připraví zajímavé vystoupení. Přestože už u nás vystupoval několikrát, pokaždé je jeho vystoupení zajímavé a obohacené o nové skladby.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

Vítání dětí do života proběhlo dne 23. 3. 2018 v zasedací síni OÚ. Této slavnostní akce se zúčastnilo i několik žáků naší školy. Tentokrát se svým pásmem vystoupili nejmladší žáci z naší školy.

hr.gif, 673B

Masopust v MŠ

Před několika lety založila obec Mnetěš novou lidovou tradici – Masopust. Pro velký úspěch se každoročně v naší obci pořádá masopustní průvod se všemi důležitými postavami, s občerstvením a hudbou. V únoru si děti v MŠ tuto tradici také připomněly. Ve školce si udělaly Masopust nanečisto. Celý týden pracovaly na výrobě kostýmů, do kterých se nakonec oblékly a malý Masopust si udělaly přímo v MŠ.

hr.gif, 673B

ZOH 2018

Zimní olympijské hry zasáhly i naši školu. Žáci se zaujetím pozorovali snažení našich sportovců, sledovali jejich výkony a počítali získané medaile. Když se našim hokejistům podařilo probojovat do semifinále, přišli žáci s žádostí o možnost sledování přímého přenosu utkání. Dětem jsme vyhověli – Co kdyby se zopakovalo Nagano 1998? V den zápasu si žáci donesli vlaječky, třepetalky v národních barvách, barvy na tělo a dresy. Přestože jsme mohutně fandili, nepodařilo se našim hokejistům vyhrát, ale v žácích se probudilo vlastenectví a chuť začít sportovat.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zájezd do divadla

Ve čtvrtek 8. února jsme pro všechny děti vypravili zájezd do Divadla Rozmanitostí v Mostě. Přestože na organizování výletu nebylo mnoho času, pan řidič Voleman ochotně dopravil naši školu do Mostu. Pohádka o pejskovi a kočičce je u dětí stále oblíbená, představení se líbilo malým i velkým dětem.

hr.gif, 673B

Školní noviny

V lednu vydala škola své první noviny. Na jejich tvorbě se podíleli žáci 4. a 5. ročníku. Od listopadu sbírali informace, vytvářeli články týkající se naší školy, vymýšleli různé kvízy, křížovky, omalovánky a rozhovory. Vydání novin mělo velký ohlas a brzy se jistě dočkáme dalšího čísla, na kterém by se měli podílet i mladší žáci.

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před vánočními prázdninami patří tradičně vánoční nadílce a to jak v MŠ, tak i v ZŠ. Natěšené děti v MŠ nalezly pod stromečkem bohatou nadílku. Okamžitě se pustily do rozbalování nových stavebnic, hraček, skládanek a pomůcek. Každý si také odnesl domů svůj dáreček. Chlapci dostali velké nákladní auto a děvčatům nadělil Ježíšek textilní panenku. Děti si po celé dopoledne užívaly nových dárků.

V ZŠ se také nadělovalo. Každý z žáků dostal drobný dárek, který si odnášel domů. Žáci se po nadílce vypravili na autobus, aby si naposledy užili bruslení v Roudnici nad Labem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ŠD do Horních Beřkovic

V týdnu před vánočními prázdninami se vydala školní družina na výstavu Betlémů do Horních Beřkovic. Když žáci dorazili linkovým autobusem na místo, zjistili, že se výstava konala v jiném termínu. Nenechali se odradit a prošli se alespoň zámeckým parkem v léčebně a utratili kapesné v místní prodejně.

hr.gif, 673B

Vánoční jarmark a vánoční besídka

Letošní vánoční besídku jsme pojali poněkud netradičně. Vystoupení dětí, které se konalo 20. prosince, jsme spojili s „Vánočním jarmarkem“, na kterém byly představeny a nabízeny k prodeji výrobky našich žáků. Výtěžek z prodeje bude použit na zaplacení materiálu pro výrobu.

Vzhledem k tomu, že se besídka konala v prostorách školy, musela být rozdělena do tří částí. Nejprve začalo vystoupení nejmenších dětí ve třídě MŠ. Děti přednesly básně, zazpívaly koledy a na závěr zatancovaly roztomilý taneček sněhuláčků. Za své vystoupení sklidily velký potlesk.

Další vystoupení předvedli žáci 1., 2. a 3. ročníku ve své třídě. Prvňáčci zahráli pohádku „O veliké řepě“, děvčata zatancovala moderní tanec, každý přednesl svou báseň a za doprovodu varhan zazpívali všichni vánoční koledy a písně o zimě.

Nakonec následovalo vystoupení žáků 4. a 5. ročníku. Ti se představili v humorné veršované pohádce „O Budulínkovi“, kterou pobavili přítomné publikum. Na závěr si všichni společně zazpívali nejznámější vánoční koledy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zpívání u stromečku

V neděli 17. prosince se na návsi před obecním úřadem konalo tradiční „Zpívání u stromečku“. Nejprve zazněly skladby Podřipského žesťového kvintetu, po kterém následovalo vystoupení žáků naší školy za doprovodu varhan pana učitele. V mrazivém podvečeru tak zavládla příjemná vánoční atmosféra.

hr.gif, 673B

Vánoční dílna

Ve čtvrtek 14. prosince probíhala ve škole „Vánoční dílna“. Děti se ihned s nadšením pustily do práce. Celé dopoledne se zabývaly výrobou vánočních dárků, dekorací a přání, které byly určeny pro účely vánočního jarmarku. Zanedlouho jim pod rukama vznikla spousta andělíčků, sněhuláků, vánočních stromečků, svícínků, …

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Ve středu 6. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čertem a dvěma anděly. Děti už je od rána netrpělivě vyhlížely z oken. Nakonec se přece jen dočkaly. Mikuláš nejprve zavítal do MŠ, kde mu děti zazpívaly a přednesly to, co se ve školce naučily. Všichny obdržely za svou snahu sladký balíček. I v ZŠ byl Mikuláš netrpělivě očekáván. Zatímco děti ve školce zpívaly a přednášely, žáci v ZŠ předvedli své dovednosti v ČJ, matematice i v AJ. Také žáci byli štědře obdarováni.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Posezení s hudbou

V pátek 1. prosince uspořádala Obec Mnetěš pro naše občany tradiční předvánoční posezení s hudbou. Ke zpestření programu přispěli i někteří naši žáci svým vystoupením. Nejprve se předvedla skupina mažoretek se skladbou „Via Sofia“. Poté následovalo zpívání s kytarou, kde děti společně s paní vychovatelkou zazpívaly několik vánočních písní a koled.

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do Bohušovic n/O

Také MŠ dostala za odměnu výlet do zábavného centra „Méďa Béďa“ v Bohušovicích n/L. Abychom zaplnili autobus, spojili jsme se opět s MŠ Vražkov a objednali si společnou dopravu. Všechny děti si výlet velmi užily, vydováděly se v různých prolézačkách, skluzavkách a sítích. Vzhledem k vyšší nemocnosti se výletu nemohly zúčastnit všechny děti. Doufejme, že na příští návštěvu zábavného centra pojedeme v plném počtu.

hr.gif, 673B

Výlet 4. a 5. ročníku

V neděli 12. 11. se vydala třída čtvrťáků a páťáků do Prahy. Cílem výletu byla návštěva zábavného centra „Laser games“. Laser game je adrenalinová hra, která se částečně podobá paintballu, avšak zde neskončíte s modřinami a s barvami potřísněným oblečením. Je zaměřena na budování strategického myšlení, rozvoj komunikace a fyzických schopností. Celá hra probíhá v temném prostředí vybaveném tou nejmodernější technologií, kdy naráz může hrát 22 hráčů. Vše za doprovodu zvukových a světelných efektů, které vás na několik minut vytrhnou z reality a probudí ve vás bojovníky, kde nakonec vyhraje ten nejrychlejší a nejchytřejší.

Netradiční nedělní výlet dostali žáci od paní učitelky za odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Halloween

Na svátek Halloweenu se všechny děti velice těší. Od začátku října si připravují kostýmy na průvod, zdobí své domy a vyrábějí strašidla z dýní. Obec Mnetěš pořádá tuto akci každý rok. Zajišťuje dětem materiál na výrobu strašidel. Škola se těchto příprav také účastní a z dýní, které obdrží od obce, vyrábí strašidla. Na výrobě se podílí děti z MŠ i žáci ZŠ v hodinách pracovních činností a ve výtvarném kroužku. Poté jimi vyzdobí prostranství před školou a před obecním úřadem. Škoda jen, že letos někteří vandalové dýně zničili ještě před průvodem.

hr.gif, 673B

Vystoupení se psem

Ve středu 25. 10. jsme pro děti objednali program se cvičeným psem. Děti z MŠ a žáci I. třídy měli možnost shlédnout vystoupení vycvičeného psa, který je velice zaujal. Děti i paní učitelky byly velice mile překvapeny psími dovednostmi. Vystoupení mělo velký ohlas.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

Termín výstupu na Říp jsme žákům letos předem nesdělovali, protože jsme čekali na příhodné počasí. Ve čtvrtek 12. 10. jsme po první vyučovací hodině vyrazili na Říp. Prověřili jsme tak zdatnost nových prvňáčků, kteří bez problémů vyšli až na vrchol hory. V turistické chatě jsme se občerstvili a s novými silami jsme vyrazili zpět do školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kurzy bruslení

Dne 6. října jsme zahájili v ZŠ kurz bruslení. Po loňském úspěšném výcviku jsme se rozhodli bruslení zopakovat. Těší nás zájem rodičů, kteří ochotně pořídili svým dětem patřičnou výbavu a každý týden přispívají na vstupné a na dopravu.

Pro začátečníky máme k dispozici cvičné branky, kterých se přidržují a učí se tak prvním krokům na ledě. Žáci dělají velké pokroky a neustále se zdokonalují. Chlapci hrají mezi sebou hokej a dívky se pokouší o krasobruslení.

Bruslení se účastní i několik dětí z MŠ.

Dojížděním na stadión se žáci učí chovat v dopravních prostředcích, chodit v útvaru a pohybovat se ve městě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

Ještě v měsíci září pořádala obec „Vítání občánků“. Na přípravu vystoupení nebylo mnoho času, ale pro starší žáky nebyl problém připomenout si básně, které již přednášeli v minulosti. Na vystoupení zazněly i dvě flétny v podání našich žaček.

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení se zvířátky

Hned druhý den nového školního roku jsme měli první kulturní vystoupení ve škole. Za dětmi k nám přijeli umělci se svými cvičenými zvířátky. Programy se zvířaty jsou u dětí velice oblíbené, a proto se ani ty nejmenší děti vůbec nebály, přestože si na MŠ teprve zvykají.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

První školní den

Nový školní rok 2017/2018 začal v pondělí 4. září. Pro nás je tento rok zvláštní tím, že máme poprvé ve škole 5 ročníků. Díky rozšířeným prostorám jsme si mohli dovolit zřídit ještě 5. ročník. Ve dvou učebnách se tak učí celkem 36 žáků. I. třídu navštěvují žáci 1., 2. a 3. ročníku. Ve II. třídě se vzdělávají žáci 4. a 5. ročníku.

Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili všichni žáci, pedagogové, rodiče a samozřejmě starosta obce, který dětem kromě přání školních úspěchů, předal v upomínku na první školní den, krásnou knihu.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz