Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2019/2020:

Závěr školního roku

Většina plánovaných akcí, které se měly uskutečnit v druhém pololetí byla zrušena. S žáky jsme se v závěru školního roku omezili pouze na procvičování a opakování učiva, které jsme měli probrat.

Odměnou za jejich snahu bylo uspořádání bojové hry s plněním úkolů a hledáním pokladu. Děti s vděčností přijímaly možnost společně běhat, hrát si a zpívat.

hr.gif, 673B

Rozloučení s předškoláky

V závěru školního roku jsme uspořádali pro budoucí prvňáčky zkušební zápis do ZŠ. Děti si velice přály zkusit si pravý zápis do školy. Pozvali jsme je proto i se svými rodiči do školy. Dodatečný zápis, který byl pouze formální, byl pro děti zároveň i rozloučením s mateřskou školou. Děti ochotně plnily připravené úkoly, odpovídaly na otázky, malovaly a počítaly. Na závěr jim byly slavnostně předány šerpy a knihy na památku na MŠ.

hr.gif, 673B

Návrat žáků do škol

Po dlouhé celostátní karanténě došlo v květnu k rozvolňování vládních opatření. První stupně ZŠ mohly 25. května znovu přivítat své žáky. Přestože byl návrat žáků dobrovolný, sešli jsme se ve škole téměř v plném počtu (23 žáků z 25). Prezenční výuka však nebyla stejná jako před uzavřením škol. Nástup žáků byl spojen s řadou nezbytných opatření: úprava rozvrhu, zákaz vstupu rodičů do škol, nošení roušek, dodržování přísných hygienických nařízení, absence kroužků, výletů, apod., …

Před znovuotevřením školy byl proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. V provozu je i školní jídelna a školní družina. Do mateřské školy se vrátilo 22 dětí z 25.

hr.gif, 673B

Zápis

Během karantény jsme provedli zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a zápis dětí do MŠ na školní rok 2020-2021, to vše bez přítomnosti dětí a rodičů. Dětem, které nastoupí v září do 1. ročníku ZŠ, jsme slíbili „dodatečný zápis“, který bude zároveň rozloučením s předškoláky.

hr.gif, 673B

Karanténa

Hrozící světová pandemie koronaviru COVID-19 způsobila, že dne 11. března 2020 byly u nás zavřeny všechny školy s výjimkou mateřských škol. Během týdne jsme se souhlasem zřizovatele zavřeli i mateřskou školu. Nikdo tehdy netušil, co přijde a jak dlouho bude karanténa trvat. Postupně jsme ale začali s distanční výukou. Žáci dostávali e-mailem úkoly, které poctivě plnili. Děkuji tímto rodičům za spolupráci a velice si cením jejich zájmu o vzdělání svých dětí v této nelehké době.


FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

Od února jsme začali dojíždět do plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem. S nadšením jsme se každý pátek vydali na plavání, kde byly děti rozděleny do skupin podle úrovně plaveckých schopností. Místo plánovaných 10 kurzů jsme, bohužel, stihli pouze 4 a poté se nám život úplně změnil.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Ekologická beseda

Dne 15. 1. 2020 se v základní škole konala ekologická beseda „Tonda obal“. Školu navštívil zástupce společnosti, který vhodnou formou informoval žáky o potřebě třídění odpadů, o recyklaci a ekologii. Žáci odpovídali na jeho dotazy a ukázali, že o oblasti ekologie už mají spoustu znalostí. Beseda byla zpestřena řadou názorných pomůcek a drobných reklamních dárků.

hr.gif, 673B

Divadelní představení

V pondělí 13. 1. 2020 navštívilo naši školu malé divadélko z Hradce Králové. Herci zahráli dětem pohádku „Poklad kapitána Baltazara“. Pohádka se líbila malým dětem i školákům.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výtvarné soutěže

V letošním školním roce jsme se zapojili také do výtvarných soutěží pořádaných DDM Rozmarýn v Litoměřicích.

Do soutěže na téma „Malujeme písničku“ jsme zaslali několik výkresů, ale neumístili jsme se na žádném z předních míst.

V rukodělné vánoční soutěži na téma „Ryba“, jsme zvítězili v kategorii 1.- 5. ročník. Žáci se do této soutěže zapojili v rámci ŠD s velkým nadšením, neboť pracovali ve skupinách a mohli si zvolit libovolnou techniku. Postupně tak vznikali kapři zhotovení z látky, z korálků, ze dřeva a ze sádry. Zdařilá díla odvezla paní vychovatelka do DDM v Litoměřicích. Práce zúčastněných autorů byly vystaveny v rámci Vánočního jarmarku v DDM Rozmarýn. Žáci za své výtvory obdrželi drobné dárky.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Poslední den před zimními prázdninami patří vždy vánoční nadílce. Od rána si povídáme o Vánocích, posloucháme a zpíváme si koledy, pouštíme si lodičky z ořechů a vyprávíme si o vánočních zvycích. Děti si donesou z domova napečené cukroví, vzájemně si předávají dárečky a pak už jen čekáme na příchod Ježíška, který naděluje dárky dětem do MŠ i do ŠD. Letos se pod stromečkem objevily stavebnice, společenské hry, hračky, knihy, …. Každý si navíc odnášel domů drobný dárek.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ do Prahy

Ve středu 18. 12. 2019 jsme se s žáky ZŠ vydali na celodenní výlet do předvánoční Prahy. Cestovali jsme vlakem, neboť tento způsob dopravy mají žáci nejraději. Po příjezdu na Hlavní nádraží v Praze jsme se vydali pěšky na Staroměstské náměstí. Dorazili jsme právě včas, neboť zrovna odbíjela jedenáctá hodina a my jsme měli možnost sledovat apoštoly na Staroměstském orloji. Potom jsme si prošli vánoční trhy a vyfotili jsme se u nádherně ozdobeného stromu.

Další naše kroky směřovaly přes Karlův most na Malou Stranu. Procházka po Karlově mostě byla pro žáky velkým zážitkem. Z mostu pozorovali Hradčany, Vltavu, lodě, labutě a významné pražské stavby. Obdivovali práci umělců, kteří zde vystavovali svá díla. Líbila se jim také hudba, která zde zněla.

Na Malé Straně jsme se občerstvili u McDonalda. Žáci si samostatně objednávali a platili jídlo. Když jsme se trochu zahřáli a odpočinuli, vydali jsme se na zpáteční cestu. Nezapomněli jsme navštívit také hračkářství, na které se děti těšily celou cestu. Na nádraží jsme dorazili včas, kam během chvilky dorazil osobní vlak, který nás dovezl až do Vraňan. Následoval poslední přestup na motorový vlak, který mířil přímo do Mnetěše. Na vlakové zastávce v Mnetěši už nás netrpělivě vyhlíželi rodiče, kteří si odvezli své děti domů.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční besídka spojená s vánoční dílnou

Poslední týden před vánočními svátky byl ve znamení příprav na Vánoce. V pondělí 16. 12. jsme pořádali na sále obecního hostince krátkou vánoční besídku, na kterou navazovala „Vánoční dílna“.

Besídku zahájily děti MŠ, které předvedly pásmo básniček, písniček a vánočních koled. Vrcholem jejich vystoupení byl tanec představující vánoční krajinu.

Po MŠ nastoupili na jeviště žáci ZŠ. Několika básněmi a koledami navodili příjemnou vánoční atmosféru.

Po skončení besídky následovala „Vánoční dílna“. Po celém sále byly připraveny na stolech pomůcky na výrobu. Všechny děti si měly možnost zhotovit různé svícínky, zářivé hvězdy z barevných papírů, velké hvězdy z papírových sáčků, zdobené perníčky a malé vánoční stromečky z obarvených šišek. Mnohdy se k dětem připojili i rodiče a s výrobou svým dětem pomohli. Domů si všichni odnášeli krásné výrobky. Celé vyrábění provázely vánoční melodie.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Malá technická univerzita

V tomto školním roce jsme se s žáky ZŠ zapojili do projektu „Malá technická univerzita“, jehož cílem je vzbudit zájem dětí o technické obory. Prostřednictvím MTU se pěstuje vztah dětí k reálnému světu. Pro žáky je připraveno několik setkání, kde za pomoci lektora tvoří různé stavby.

První setkání s názvem „Hrajeme si na stavitele věží“ se konalo 11. 12. 2019. Žáci se seznámili s technickými postupy při stavbě věží a poté pomocí technického návodu stavěli různé věže.

Druhé setkání s názvem „Hrajeme si na zpracovatele odpadů“ připadlo na čtvrtek 19. 12. 2019. Samotnému stavění předcházela diskuze o potřebě třídění odpadů o recyklaci a o skládkách.

Za svou píli a snahu obdrželi všichni žáci diplomy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ŠD na zámek do Veltrus

V pondělí 9. prosince se vydala ŠD na zámek do nedalekých Veltrus, kde v době adventu probíhalo vánoční tvoření. Paní vychovatelka objednala pro žáky vhodný termín, zjistila dopravní spojení a společně s dětmi se vydala na zámek. Žáci zde měli možnost vyslechnout zajímavou přednášku o významu adventu, o vánočních zvycích a svátcích. Potom si každý vyrobil dekoraci z jablek a koření. Domů se vraceli již za tmy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Posezení s hudbou

V pátek 6. prosince pořádala obec pro místní občany na sále kulturního domu „Posezení s hudbou“. Žáci základní školy zpestřili program svým vystoupením, kde s paní vychovatelkou Livorovou a paní učitelkou Z. Michovskou zazpívali několik písní. Pěkné sportovní vystoupení předvedla Elen Volemanová.

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 navštívil naši školu Mikuláš, Čert a Anděl. Přestože se děti bály, na jejich návštěvu se těšily. V MŠ přednesly a zazpívaly, co se ve školce naučily. Žáci v ZŠ uplatnili své znalosti z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů. Za své výkony obdrželi všichni sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V pátek 15. 11. 2019 pořádala Obec Mnetěš „Vítání občánků“. Na této slavnostní události vystoupilo několik našich žáků s kulturním programem.

hr.gif, 673B

Halloween

V pátek 1. listopadu pořádala obec tradiční lampiónový průvod obcí. Škola se jako vždy také podílela na výzdobě. Několik dní před průvodem se děti z MŠ i ZŠ zabývaly výrobou dýňových strašidel. Vydlabané dýně zdobily prostranství před školou, kolem pomníku a před obecním úřadem.

FotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do zábavního centra "Méďa"

hr.gif, 673B

Kurzy bruslení

První říjnový pátek nám začal kurz bruslení. Každý týden se vydáváme linkovým autobusem do Roudnice nad Labem, kde se na zimním stadiónu učíme základy bruslení. Kurz by měl potrvat do konce prosince.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka pod Říp

V prvním školním týdnu, než se škola naplno rozjede, podnikáme delší vycházky po okolí. K velice oblíbeným místům patří stráně pod Řípem. V úterý 3. 9. jsme navštívili studánku ve Ctiněvsi, kde se nalézá malebné jezírko s pomníčkem. Zpáteční cestu jsme si zkrátili po okružní cestě pod Řípem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení

Stejně jako každý rok, přijeli v úterý 3. 9. 2019 do školy varietní umělci se zvířátky. Svým vystoupením potěšili především nejmladší děti, které si na školku teprve zvykají.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Začátek školního roku

Školní rok 2019/2020 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Na zahájení byli přítomni všichni pracovníci školy, rodiny nových prvňáčků, žáci a starosta obce, který přišel dětem popřát do nového školního roku mnoho úspěchů. Žákům 1. ročníku rozdal na památku na jejich první školní den pěknou knihu s věnováním. Všechny děti pak dostaly čokoládu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz