Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2020/2021:

Vycházka na Říp

Na předposlední den školního roku jsme si naplánovali tradiční výstup na Říp. Přestože žáci přišli vybaveni na túru, zklamalo nás počasí. Od časného rána pršelo, a tak jsme byli nuceni zůstat ve škole.

Když se po deváté hodině počasí umoudřilo, rozhodli jsme se pro náhradní řešení. Vypravili jsme se linkovým autobusem do Ctiněvsi, kde si děti zakoupily občerstvení, a poté jsme se vydali pěšky kolem Řípu k domovu. Cesta byla příjemná, neboť nám krásně svítilo sluníčko.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Šerpování páťáků

V závěru školního roku jsme se rozloučili s žáky pátého ročníku, kteří naši školu opouštějí z důvodu přestupu na druhý stupeň ZŠ. Žáci obdrželi prezentaci fotografií ze školního života, které jsme nastřádali za 8 let působení na zdejší škole, dále knihy a šerpy.

Všem žákům přejeme mnoho zdaru v nové škole!

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V pátek 25. 6. 2021 pořádala obec Mnetěš tradiční „Vítání občánků“. Této společenské události se vždy účastní i několik žáků naší školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat dívkám ze 4. a 5. ročníku - Aničce, Marušce, Elence, Sofince a Sárince za jejich několikaleté účinkování při těchto významných událostech.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Rozloučení s předškoláky

Letos, stejně jako v loňském roce, proběhl zápis dětí do 1. ročníku ZŠ bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. Abychom děti nepřipravili o zážitek z první návštěvy školy, uspořádali jsme ve škole setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Děti si vyzkoušely plnit úkoly, které se běžně provádějí při zápisu.

Součástí setkání bylo tradiční „Rozloučení s předškoláky“. Děti dostaly na památku barevná trička s nápisy a knihy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet do ZOO

V závěru školního roku, kdy došlo k velkému rozvolnění, jsme se rozhodli uspořádat pro všechny děti výlet do pražské ZOO. Ve středu 16. 6. se vydala společně MŠ i ZŠ do Prahy. Až na menší zdržení na D8 jsme dorazili do ZOO včas, přesto jsme nezvládli projít celou zoologickou zahradu. Abychom absolvovali celou prohlídku, museli bychom strávit v ZOO celý den. S ohledem na malé děti z MŠ jsme se vrátili dříve.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

MDD

Ani letos jsme nezapomněli na svátek dětí, který jsme oslavili 2. června sportovními soutěžemi na hřišti za rybníkem. Děti se po dlouhé době příjemně protáhly. Do závodů se zapojily s velkým elánem.

Na závěr obdrželi všichni diplom a sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

„Nenech si ubližovat“

Beseda s policistou, která následovala po návratu všech dětí do školy, měla za cíl upozornit děti na možné nebezpečné jevy ve společnosti (drogy, bezpečnost na silnici, nebezpečí Internetu,…)

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Testování dětí

Návrat dětí provázela nepříjemná skutečnost, a to, že se musely 2x týdně testovat antigenními testy. Děti i zaměstnanci školy zvládli testování bez potíží. Faktem, že testování nebylo zbytečné, byl potvrzený pozitivní případ u jedné žákyně. Celá třída musela na dva týdny do karantény, což opět zkomplikovalo situaci při výuce.

hr.gif, 673B

Práce MŠ

Jakmile se otevřely mateřské školy, vrátily se nám všechny děti. Paní učitelky doháněly vše, co měly na školní rok naplánováno. Zahrály si na kuchaře, kadeřníky, maséry, navštívily restauraci, uspořádaly rej čarodějnic,….

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Návrat do škol

S nastupujícím jarem se začala epidemiologická situace zlepšovat. Jak pomalu přicházelo jaro, tak pomalu klesaly hodnoty nákazy, což umožnilo návrat žáků 1. a 2. tříd. O několik týdnů později nastoupili i žáci vyšších ročníků a MŠ.

hr.gif, 673B

Distanční výuka

Vzhledem k stále se zvyšujícím hodnotám nákazy koronaviru došlo 8. 3. k opětovnému uzavření škol všech typů. Díky vybavení ICT technikou jsme dokázali zapojit do výuky všechny žáky, neboť jsme většině z nich zapůjčili školní notebooky, což není v jiných školách samozřejmostí.

hr.gif, 673B

Rytmická show

18. 2. jsme dětem MŠ a žákům I. třídy umožnili kulturní vystoupení s názvem „Rytmická show“. Po dlouhé době si děti mohly zazpívat a zatancovat.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zimní radovánky

„Darem z nebes“ byla pro nás sněhová nadílka a silné mrazy, které vytrhly děti z jejich apatie. Všichni se s elánem vrhli na boby a brusle. Všichni si užívali bobování na stráni pod Řípem a bruslení na místním rybníku.

Ve dnech 10. a 11. 2. si naši distanční a prezenční výuku prověřila ČŠI.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Předvánoční čas

V době před vánočními prázdninami jsme se snažili uskutečnit, co se dá. Pro děti jsme uspořádali Mikulášskou a vánoční nadílku.

Školní družina stihla uspořádat výlet na výstavu Betlémů do Bechlína.

Po skončení vánočních prázdnin se do škol vrátili opět jen žáci I. třídy a ostatní dál pokračovali v distanční výuce.

S obavami jsme sledovali vzestupující hodnoty nákazy Covidu-19. Smířili jsme se s faktem, že ani letos neabsolvujeme plavecký výcvik a další plánované akce.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Návrat do škol

V listopadu jsme se dočkali znovuotevření škol. Dne 18. 11. se otevřely pouze 1. a 2. ročníky I. stupně ZŠ. Součástí I. třídy naší školy byl též 3. ročník, takže jsme mohli vyučovat alespoň v jedné třídě. Žáci II. třídy pokračovali v distanční výuce. Nakonec se i tato třída dočkala návratu, a to v době od 30. 11. do 18. 12. 2020.

hr.gif, 673B

Koronavirus

Na konci měsíce září postihla školu nemilá věc. Když většina zaměstnanců onemocněla covidem-19, byla okamžitě vyhlášena karanténa a celá škola byla zavřena.

Po skončení karantény jsme se vrátili s optimismem zpět do školy. Naše nadšení trvalo pouze dva dny a poté přišla další rána. Kvůli vysokému počtu nakažených byla vládou vyhlášena další restriktivní opatření. Jedním z nich bylo i uzavření všech škol, kromě mateřských.

Nyní už nám nezbývalo nic jiného než začít opět s distanční výukou. Od listopadu jsme se každý den setkávali s žáky on-line. Abychom zajistili stoprocentní zapojení žáků, zapůjčili jsem jim školní notebooky. Žáci se pravidelně přihlašovali a většina z nich poctivě pracovala.

hr.gif, 673B

Přírodovědné procházky

Na doporučení ministerstva zdravotnictví jsme do rozvrhu zařadili větší počet vycházek. Pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu je pro všechny žáky zpříjemněním výuky.

Jednou z vycházek byla cesta k „ovčínu“, kde si žáci společně s paní učitelkou zasadili několik nových stromů – ořešáků. Donesli si s sebou sazenice, nářadí a lahve s vodou.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Ještě v měsíci září jsme se za krásného slunečného počasí vypravili na Říp. Všichni školáci zvládli výstup bez problémů. Cestou se utvářela nová přátelství. Z vrcholu hory byl krásný výhled na celý kraj po Řípem. Ve stánku před turistickou chatou jsme si zakoupili občerstvení a po krátké zastávce jsme se vydali na zpáteční cestu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení

V pátek 4. září se po dlouhé době konalo ve škole kulturní představení. Do školy přijela rodina varietních umělců, kteří k nám jezdí pravidelně každý rok. Jejich veselá vystoupení se zvířátky jsou pro všechny děti příjemným zpestřením začátku školního roku. Zejména nejmenším dětem z MŠ, které si na školku teprve zvykají, pomáhají překonat počáteční ostych.

Z pochopitelných důvodů se představení konalo na školní zahradě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Začátek školního roku 2020/2021

V úterý 1. září začal ve většině škol v naší republiky nový školní rok 2020/2021. Do poslední chvíle, kdy se vládní nařízení neustále měnila, se řešila organizace výuky žáků ve školách. Po zkušenostech z jara jsme se zvláštních opatření neobávali, protože jsme si už zkusili výuku v omezeném režimu.

Návrat žáků po karanténě na konci minulého školního roku byl pro všechny velkým přínosem. Žáci se setkali se svými spolužáky, snažili jsme se co nejvíce procvičit učivo z distanční výuky a připravit žáky na přechod do dalšího ročníku.

Nový školní rok jsme vítali s nadějí, že se nebude opakovat situace z března 2020, kdy byly uzavřeny všechny školy. Těšili jsme se na příchod nových dětí do MŠ a žáků ZŠ, neboť letošní 1. ročník je nebývale silný. Odchodem dětí z mateřské školy se uvolnila místo pro 12 nových dětí, které se v doprovodu rodičů 1. září dostavily.

Pro devět žáků ZŠ se tento den stal obzvláště významným, protože nastoupili do 1. ročníku ZŠ, a tímto pro ně skončila léta her a nastal čas povinností. Nyní záleží na nás, abychom žáky co nejvíce naučili, zaujali je a zpříjemnili jim pobyt v mnetěšské škole.

Vzhledem k vyhlášeným hygienickým opatřením se slavnostní zahájení uskutečnilo na školní zahradě. V 8 hodin se všichni žáci s učiteli shromáždili na školním dvoře. Mezi přítomnými nechyběli ani rodiče prvňáčků a pan starosta. Po krátkém úvodu ředitelky školy dostal slovo starosta obce, který popřál dětem hodně štěstí a úspěchů při studiu, rodičům mnoho trpělivosti a všem hodně zdraví. Žáci se představili po jednotlivých ročnících a poté obdrželi od starosty sladkost na uvítanou. Prvňáčci navíc pěknou knihu. Po skončení oficiální části jsme se přesunuli do tříd, kde se probíraly především organizační záležitosti.

V letošním školním roce má MŠ zapsáno 25 dětí. V základní škole je ve dvou třídách celkem 28 žáků: I. třída 1. ročník – 9 žáků 2. ročník – 5 žáků 3. ročník – 2 žáci, II. třída 4. ročník – 6 žáků 5. ročník – 6 žáků.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz