Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2021/2022:

Školní besídka

   Po dvouleté pauze jsme se rozhodli na závěr školního roku uspořádat školní besídku. Pro naše vystoupení jsme si vybrali sál obecního hostince, který zaručuje úkryt před deštěm nebo před velkým horkem.

   Volba se nám vyplatila, neboť v den besídky dosahovaly teploty vzduchu přes 30° C.

   Program zahájily děti z MŠ, které předvedly pásmo básniček, písniček i tanečků. Na konci jejich vystoupení následovalo tradiční „Rozloučení s předškoláky“. Budoucí prvňáčci obdrželi na památku veselá trička a pěknou knihu.

   Poté následovalo vystoupení žáků ZŠ. Společně zazpívali několik písní od autorů Svěráka a Uhlíře, bratři Přibíkovi zahráli krásné skladby na klávesy, slyšeli jsme hru na flétnu, několik básní a na závěr přišel moderní tanec.

   I přes nepříjemné vedro se všichni snažili podat dobrý výkon.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Stanování

   Protože jsme letos neorganizovali školu v přírodě, rozhodli jsme se to dětem vynahradit formou školního stanování.

   Termínů jsme měli hned několik, ale jednou se to nehodilo dětem, podruhé učitelkám, a tak se stalo, že jsme stanování nechali až na poslední týden školy. Předpověď nám ještě před víkendem slibovala ideální počasí, ale v pondělí 27. 6. bylo všechno jinak.

   Žáci si v 17:00 hod přistěhovali do školy věci potřebné k přespání, za vydatné pomoci rodičů jsme postavili stany v areálu školní zahrady a natěšené děti se okamžitě ubytovaly. Radost však netrvala dlouho, oblohu zatáhly obrovské tmavé mraky a v dáli se začalo ozývat hřmění.

   Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám bouřka vyhne, ale nakonec se spustil ohromný liják, který naše naděje na spaní ve stanu, spláchl. Rozhodli jsme se proto ubytovat děti ve škole. Všichni si nanosili své věci do ŠD a do tříd. Místo u táboráku, jsme si zazpívali v ŠD.

   Po dlouhém dešti se nám podařilo rozdělat oheň, ale dětem se do mokré zahrady už příliš nechtělo, a tak se uložily ke spánku.

   Stanování si žáci přesto užili druhý den, kdy po rozednění zalezli do stanů a bavili se po svém. Během dne stačily stany proschnout a než se dostavili rodiče, byla většina stanů již sbalená.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ

   Výlet na hrad Karlštejn jsme naplánovali na úterý 21. června. Všichni jsme si přáli, aby to letos konečně vyšlo. Sraz účastníků byl v 7:40 před školou. Pestrá cesta začínala linkovým autobusem z Mnetěše do Kralup, kde jsme přestoupili na vlak do Prahy – Masarykovo nádraží. Další vlakový spoj na Karlštejn byl z Hlavního nádraží v Praze, kam jsme se pohodlně přemístili během 15 minut.

   Příjemná cesta vlakem nabízí možnost volnějšího pohybu, hraní společenských her a pozorování okolní krajiny.

   Po vystoupení na zastávce Karlštejn nás zaujala značka na jednom z domů nedaleko nádraží, označující výšku hladiny řeky Berounky při povodni v roce 2002. Představa, že se pohybujeme pod vodou dětem naháněla strach.

   Rozmanitá cesta na samotný hrad vedla ulicemi Karlštejna a byla lemována různými stánky se suvenýry a občerstvením.

   Před příchodem na hrad jsme navštívili muzeum voskových figurín, kde žáky zaujaly historické postavy různých řemeslníků, zbrojnošů, ale i středověkého vězení a trestání hříšníků.

   Po návštěvě muzea jsme se vydali na první hradní nádvoří, odkud jsme měli nádherný výlet po okolí.

   Bohužel, historická studna byla přes poledne uzavřena, čímž vzniká další důvod, proč si cestu na hrad zopakovat. Přestože jsme vnitřní prohlídku vynechali, hrad se dětem líbil a každý si z výletu něco odnesl. Od zážitků, přes různé suvenýry, až po cestování. Domů na místní zastávku jsme se vrátili v 17:00 hod, kde na žáky čekali jejich rodiče.

   Příjemné prožití výletu bylo umocněno téměř ideálním počasím.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

   Výlet do pohádkového lesa jsme uspořádali společně s MŠ Vražkov. Autobus nás vyložil na konci vesnice Hrobčice, kde začíná pohádková stezka. Celá pohádková trasa vede lesem, kde jsou pro děti nainstalované dřevěné pohádkové postavy, zvířátka, lesní strašidla a naučná pexesa.

   Asi v polovině trasy se nachází velké dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami, klouzačkami a dalšími pohádkovými postavami. Zde jsme se zastavili, abychom si odpočinuli, nasvačili se, a především využili herních prvků k dovádění.

   Při zpáteční cestě jsme ještě spatřili velkého tyranosaura a obrazy dalších dinosaurů. Na konci cesty na nás čekal autobus, který nás odvezl zpět domů.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

MDD 31. 5., 1. 6.

   Svátek dětí slavíme každoročně sportovními aktivitami. Tentokrát podnikla mateřská škola turistický pochod do Ledčic. Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Starší děti cestou schovávaly dopisy s napsanými úkoly, které mladší děti hledaly. Schovávání i hledání dopisů se všem líbilo. Všichni pak společně plnili zadané úkoly.

   Žáci ZŠ oslavili svůj svátek na hřišti za rybníkem, kde pro ně byla připravena řada sportovních disciplín, při kterých museli vynaložit velké úsilí, aby získali připravenou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Sběr papíru

   V květnu jsme uspořádali sběr starého papíru. Objednali jsme auto na odvoz, které děti vlastními silami naplnily až po okraj. Výtěžek sběru použijeme na odměny pro děti.

hr.gif, 673B

Indiánská bojovka

   Na 20. květen připravila paní vychovatelka pro žáky „Indiánskou bojovku“. Hra začala výrobou indiánských ozdob a povídáním o životě Indiánů. V areálu školní zahrady plnili žáci dva úkoly: jízda na koni kolem překážek a střelba na bizona. Další disciplíny se plnily v přírodě: výroba ohně bez zápalek, poznávání stop zvěře, poznávání rostlin, indiánský tanec, objímání stromů, bobřík mlčení apod. Na konci cesty byla připravena odměna.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Exkurze do statku

   V květnu jsme přijali pozvání na farmu pana Minarčíka. Nejprve se do statku vydala mateřská škola a potom i žáci se školní družinou. Minarčíkovi dětem ochotně ukázali všechna chovaná zvířata. Jsme rádi, že máme možnost dětem ukázat živá domácí zvířata, která se na vesnici vyskytují už velmi málo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

   Po dvouleté pauze k nám 4. 5. zavítal umělecký kytarista. Zahrál známé i neznámé skladby a přidal i několik lidových písniček pro děti. Představil nám několik svých nástrojů, na které zahrál malé ukázky.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Čarodějný rej v MŠ

   Poslední dubnový pátek byl v MŠ ve znamení čarodějnic. Do školky přicházely děti v čarodějných kostýmech. Celé dopoledne plnily řady úkolů: létání na koštěti, vaření lektvarů, čarodějná stezka odvahy a malování čarodějnic.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vaření - 31. 3.

   Mezi oblíbené aktivity žáků, v rámci pracovních činností, patří výroba rychlých pokrmů. Na čtvrtek 31. 3. si žáci přinesli suroviny pro výrobu slaných i sladkých jídel. Během několika okamžiků vznikaly rozmanité výrobky, na které se všem přítomným sbíhaly sliny. Po dokončení práce jsme pokrmy prostřeli na stůl a teprve potom začala bohatá hostina.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Tonda - obal

   V rámci ekologické výchovy pořádáme pravidelně besedy se zástupci společnosti EKO – KOM, která se zabývá tříděním a recyklací odpadů. Pro žáky základních škol vytvořila společnost školní vzdělávací program s názvem „Tonda obal“. Cílem projektu je vybudovat u dětí návyky k správnému nakládání s odpady. Beseda se ve škole uskutečnila 21. 3. 2022. Při besedě se žáci dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých informací týkajících se třídění a recyklace odpadů.

Fotogalerie

hr.gif, 673B

Plavání

   11. února jsme znovu zahájili plavecký a předplavecký kurz. Každý pátek jsme dojížděli do roudnického plaveckého bazénu. Kurzu se zúčastnily téměř všechny děti z mateřské i základní školy. Cílem kurzu byl nejen výcvik plavání, ale také zvýšení fyzické kondice a zlepšení imunity dětí. Plavání jsme skončili 22. dubna.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Olympiáda v MŠ

   Před zahájením letošních zimních olympijských her si malou olympiádu vyzkoušely děti v MŠ. Po celý týden plnily sportovní disciplíny v MŠ. Na konci týdne si společně zasoutěžily o medaile.

hr.gif, 673B

Mobilní planetárium

   V polovině ledna zavítalo do školy pojízdné planetárium. Z několika nabízených pořadů jsme vybrali pro děti pohádku z podmořského světa. Pohádka byla promítána zvlášť pro MŠ a poté pro ZŠ. K nainstalování nafukovací polokoule byl potřeba celý prostor třídy. Děti se pohodlně usadily na žíněnkách pod klenbou stanu a se zaujetím sledovaly příběh, odehrávající se na stěnách kolem nich. Toto netradiční představení se dětem velmi líbilo.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

   Poslední den před vánočními prázdninami patří pravidelně vánoční nadílce. Ve škole i ve školce jsou již několik dní nastrojené vánoční stromky.

   Děti si hned od rána připomínají vánoční tradice, zpívají koledy, čteme si vánoční příběhy, ale nejvíce se těšíme na zvoneček, který ohlásí příchod Ježíška. Všichni pak pod stromečkem najdou hračky a hry, s kterými si budou po prázdninách hrát. Každé dítě si odnese domů malý dárek od Ježíška, hrazený z rodičovského příspěvku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ do předvánoční Prahy

   Stalo se již tradicí, že v době před vánočními prázdninami vyrážíme na výlet do Prahy. V loňském roce nás všechny velice mrzelo, že z důvodu protiepidemických opatření, nemůžeme jet. Letos jsme si řekli, že pokud to bude jen trochu možné, na výlet pojedeme. Přestože se žáci z důvodu nemocí ve škole stále střídali, povedlo se nám vyrazit s 20 žáky.

   V pondělí 20. prosince jsme se vydali vlakem do Prahy. Cílem našeho výletu byla návštěva historického centra Prahy.

   Po příjezdu do hlavního města jsme se vydali na Staroměstské náměstí. Měli jsme štěstí, neboť jsme zastihli právě se klanící apoštoly na orloji, obdivovali jsme zde krásný vánoční strom a poté jsme zamířili na Karlův most. Na Malé Straně jsme zavítali do restaurace McDonalďs. Najedli jsme se, trochu ohřáli a vydali se na další cestu. Při svém putování jsme pozorovali významné budovy a památky v hlavním městě. Při zpáteční cestě na nádraží jsme se nezapomněli zastavit v hračkářství. Zde jsme zakoupili drobné dárky a spokojeně jsme vyrazili směrem k nádraží. Výlet proběhl bez problémů. Na mnetěšské zastávce, kde jsme vystupovali už za tmy, netrpělivě čekali rodiče.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

   Ani v letošním roce nevynechal Mikuláš naši školu. Tentokrát si přibral na pomoc čerta a anděla. Nejprve zavítal do MŠ, kde se už od rána třáslo strachem několik dětí. Svým přívětivým projevem dokázal z dětí dostat i básničku nebo písničku.

   V ZŠ se žáci předvedli, jak jsou dobří v násobilce, ve vyjmenovaných slovech nebo v angličtině. Všichni pak obdrželi sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Projektový den v ZŠ

   Projektový den s názvem „ Les a jeho obyvatelé“ byl zaměřen na zdůraznění významu lesa pro život lidí. Cílem projektu bylo seznámení s druhy lesů, poznávání rostlin a živočichů.

   Na realizaci projektu jsme využili zajímavou nabídku společnosti „Kynologický servis“ se svým programem o lese. Elektronickou poštou a telefonem jsme konzultovali náplň a organizaci projektového dne. Odborníkem z praxe byla paní Kateřina Cirkovská, která pracuje ve společnosti „Kynologický servis“. Paní Cirkovská nám pomohla s přípravou programu a pomohla zajistit spoustu materiálu. Na projektový den přivezla mnoho pomůcek vztahujících se k tématu lesa: větve, kůry a plody stromů, vycpané exponáty a vypracované kůže lesních zvířat, rohy a paroží, …. Ukázky byly doplněny zvukovými nahrávkami zvěře.

   Na výukový program jsme navázali plněním řady úkolů, které jsme pro žáky připravili. Projektový den se konal 29. 11. 2021. Projekt byl rozdělen na několik částí, které na sebe volně navazovaly. V úvodu projektového dne, když se žáci seznámili s programem, začal výukový pořad o lese a jeho obyvatelích. Program vedla paní Cirkovská – zástupce „Kynologického servisu“. Poutavé vyprávění doplněné mnoha ukázkami žáky velice zaujalo.

   Po skončení výukového programu byli žáci rozděleni do skupin a další úkoly plnili soutěživou formou. Skupiny přecházely na jednotlivá stanoviště, kde plnily předem připravené úkoly, na jejichž přípravě se podílela paní učitelka Zdeňka Michovská (učitelka prvouky a přírodovědy) za spolupráce paní Cirkovské.

   Během úkolů se střídaly různé metody práce: přiřazování obrázků a jejich názvů, vyhledávání informací na Internetu, poznávání rostlin a živočichů z atlasů a obrazů, modelování plodů a listů, skládaní puzzlů s tématem lesa, závěrečný test.

   Součástí projektu bylo vytvoření skupinových prací na téma „Les“. Žáci vyhledali, vystříhali a nalepovali z předem připravených materiálů rostliny, živočichy a houby patřící do lesa. Svá díla ještě doplnili vlastním výtvarným vyjádřením.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vystoupení se psem

   V listopadu se ve škole konalo další představení. Do školy přijel chovatel cvičeného psa pan Zeman, který předváděl mnoho nacvičených kousků. Do činností byly zapojené i některé děti. Všichni se navíc dozvěděli, jak se mají chovat v případě setkání s neznámými psy. Nakonec si děti mohly pejska pohladit.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kurz bruslení

   Od 1. října jsme zahájili kurz bruslení na zimním stadiónu v Roudnici nad Labem. Každý pátek jsme dojížděli linkovým autobusem do Roudnice nad Labem, kde jsme měli zarezervovaný led. Děti bruslení velice bavilo a dělaly velké pokroky. V listopadu ale bylo bruslení pro školy zrušeno.

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do zábavního centra

   Jakmile se děti v mateřské škole rozkoukaly, uspořádaly jsme pro ně první výlet do zábavního centra „Méďa“ v Bohušovicích nad Ohří. Přestože se výlet uskutečnil poměrně brzy na začátku školního roku, zvládly všechny děti cestu i pobyt v herně bez problémů. Zadováděly si na jednotlivých atrakcích. S nejmenšími dětmi se na prolézačky a klouzačky vydaly i paní učitelky.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Projektový den v MŠ

   Pro realizaci projektového dne jsme zvolili téma domácí zvířata a jejich užitek. Cílem projektu bylo seznámit děti s pracemi v zemědělství, s životem hospodářských zvířat a jejich užitkem.

   Tématem zemědělství a domácími zvířaty jsme se zabývali po celý týden. V závěru týdne jsme připravili pro děti projektový den s názvem „Den na statku“.

   Při plánování projektu jsme využili rady a zkušenosti pana Škody, majitele zemědělské farmy v sousední vesnici. Pan Škoda svými odbornými znalostmi pomohl při tvorbě plánu projektového dne. Nabídl nám exkurzi zemědělské farmy, která názorně doplnila informace získané v MŠ.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

   Během měsíce září, kdy si děti postupně zvykaly na každodenní povinnosti spojené s výukou, jsme podnikli vycházku na Říp. Výstup na Říp už patří k tradičním aktivitám na začátku školního roku. Počkali jsme si na vhodné počasí a vyrazili na vrchol. Letos jsme výstup zpestřili návštěvou rotundy, kde jsme zhlédli animovaný film o příchodu Praotce Čecha. Po prohlídce jsme se občerstvili v turistické chatě a vydali jsme se cestou k domovu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení

   V pátek 3. září se konalo ve škole první kulturní představení. Do školy přijela rodina varietních umělců, kteří k nám jezdí pravidelně každý rok. Kromě kouzelnického vystoupení se dětem se předvedli cvičení pejsci a kočičky. Představení se opět konalo na školní zahradě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Začátek školního roku 2021/2022

   Ve středu 1. září začal nový školní rok 2021/2022. Po vstupním testování žáků ZŠ, které probíhalo ve třech termínech – 1., 6. a 9. září se do lavic znovu vrátili všichni žáci. Výsledky testů ukázaly, že nebyl nikdo z žáků pozitivní. Děti z MŠ se již netestovaly, neboť riziko nákazy v tomto věku je minimální. Pokles počtu nakažených během léta umožnil otevření všech škol v „normálním“ režimu.

   S optimismem jsme přivítali naše žáky, zejména nové prvňáčky a jejich rodinné příslušníky. V 8 hodin se všichni žáci s učiteli shromáždili na školním dvoře. Mezi přítomnými nechyběli ani rodiče prvňáčků a pan starosta. Po úvodním projevu ředitelky školy dostal slovo starosta obce, který popřál dětem hodně štěstí a úspěchů ve škole, rodičům mnoho trpělivosti a všem hodně zdraví. Žáci se představili po jednotlivých ročnících a poté obdrželi od starosty sladkost na uvítanou. Prvňáčci navíc pěknou knihu. Po skončení oficiální části jsme se přesunuli do tříd, kde se probíraly především organizační záležitosti.

   Pan starosta také navštívil MŠ, kde i zde přivítal nové děti a předal malou sladkost.

   V letošním školním roce má MŠ zapsáno 25 dětí. V základní škole je ve dvou třídách celkem 25 žáků: I. třída
1. ročník – 5 žáků a 2. ročník – 9 žáků, II. třída 3. ročník – 5 žáků, 4. ročník – 2 žáci a 5. ročník – 4 žáci.

   Loňský začátek roku nás vítal zamračenou oblohou a chladným počasím. Podle toho také minulý školní rok vypadal: lockdown, distanční výuka, onemocnění učitelů na Covid-19, testování žáků, apod….

   Zatímco letošní 1. září nás přivítalo rozzářeným sluníčkem. Doufejme, že bude sluncem prozářený celý školní rok 2021-2022.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz