Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2021/2022:

Vánoční přání

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Mnetěš přejí všem krásné a pohodové Vánoce.

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

   Poslední den před vánočními prázdninami patří pravidelně vánoční nadílce. Ve škole i ve školce jsou již několik dní nastrojené vánoční stromky.

   Děti si hned od rána připomínají vánoční tradice, zpívají koledy, čteme si vánoční příběhy, ale nejvíce se těšíme na zvoneček, který ohlásí příchod Ježíška. Všichni pak pod stromečkem najdou hračky a hry, s kterými si budou po prázdninách hrát. Každé dítě si odnese domů malý dárek od Ježíška, hrazený z rodičovského příspěvku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet ZŠ do předvánoční Prahy

   Stalo se již tradicí, že v době před vánočními prázdninami vyrážíme na výlet do Prahy. V loňském roce nás všechny velice mrzelo, že z důvodu protiepidemických opatření, nemůžeme jet. Letos jsme si řekli, že pokud to bude jen trochu možné, na výlet pojedeme. Přestože se žáci z důvodu nemocí ve škole stále střídali, povedlo se nám vyrazit s 20 žáky.

   V pondělí 20. prosince jsme se vydali vlakem do Prahy. Cílem našeho výletu byla návštěva historického centra Prahy.

   Po příjezdu do hlavního města jsme se vydali na Staroměstské náměstí. Měli jsme štěstí, neboť jsme zastihli právě se klanící apoštoly na orloji, obdivovali jsme zde krásný vánoční strom a poté jsme zamířili na Karlův most. Na Malé Straně jsme zavítali do restaurace McDonalďs. Najedli jsme se, trochu ohřáli a vydali se na další cestu. Při svém putování jsme pozorovali významné budovy a památky v hlavním městě. Při zpáteční cestě na nádraží jsme se nezapomněli zastavit v hračkářství. Zde jsme zakoupili drobné dárky a spokojeně jsme vyrazili směrem k nádraží. Výlet proběhl bez problémů. Na mnetěšské zastávce, kde jsme vystupovali už za tmy, netrpělivě čekali rodiče.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

   Ani v letošním roce nevynechal Mikuláš naši školu. Tentokrát si přibral na pomoc čerta a anděla. Nejprve zavítal do MŠ, kde se už od rána třáslo strachem několik dětí. Svým přívětivým projevem dokázal z dětí dostat i básničku nebo písničku.

   V ZŠ se žáci předvedli, jak jsou dobří v násobilce, ve vyjmenovaných slovech nebo v angličtině. Všichni pak obdrželi sladkou odměnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Projektový den v ZŠ

   Projektový den s názvem „ Les a jeho obyvatelé“ byl zaměřen na zdůraznění významu lesa pro život lidí. Cílem projektu bylo seznámení s druhy lesů, poznávání rostlin a živočichů.

   Na realizaci projektu jsme využili zajímavou nabídku společnosti „Kynologický servis“ se svým programem o lese. Elektronickou poštou a telefonem jsme konzultovali náplň a organizaci projektového dne. Odborníkem z praxe byla paní Kateřina Cirkovská, která pracuje ve společnosti „Kynologický servis“. Paní Cirkovská nám pomohla s přípravou programu a pomohla zajistit spoustu materiálu. Na projektový den přivezla mnoho pomůcek vztahujících se k tématu lesa: větve, kůry a plody stromů, vycpané exponáty a vypracované kůže lesních zvířat, rohy a paroží, …. Ukázky byly doplněny zvukovými nahrávkami zvěře.

   Na výukový program jsme navázali plněním řady úkolů, které jsme pro žáky připravili. Projektový den se konal 29. 11. 2021. Projekt byl rozdělen na několik částí, které na sebe volně navazovaly. V úvodu projektového dne, když se žáci seznámili s programem, začal výukový pořad o lese a jeho obyvatelích. Program vedla paní Cirkovská – zástupce „Kynologického servisu“. Poutavé vyprávění doplněné mnoha ukázkami žáky velice zaujalo.

   Po skončení výukového programu byli žáci rozděleni do skupin a další úkoly plnili soutěživou formou. Skupiny přecházely na jednotlivá stanoviště, kde plnily předem připravené úkoly, na jejichž přípravě se podílela paní učitelka Zdeňka Michovská (učitelka prvouky a přírodovědy) za spolupráce paní Cirkovské.

   Během úkolů se střídaly různé metody práce: přiřazování obrázků a jejich názvů, vyhledávání informací na Internetu, poznávání rostlin a živočichů z atlasů a obrazů, modelování plodů a listů, skládaní puzzlů s tématem lesa, závěrečný test.

   Součástí projektu bylo vytvoření skupinových prací na téma „Les“. Žáci vyhledali, vystříhali a nalepovali z předem připravených materiálů rostliny, živočichy a houby patřící do lesa. Svá díla ještě doplnili vlastním výtvarným vyjádřením.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vystoupení se psem

   V listopadu se ve škole konalo další představení. Do školy přijel chovatel cvičeného psa pan Zeman, který předváděl mnoho nacvičených kousků. Do činností byly zapojené i některé děti. Všichni se navíc dozvěděli, jak se mají chovat v případě setkání s neznámými psy. Nakonec si děti mohly pejska pohladit.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kurz bruslení

   Od 1. října jsme zahájili kurz bruslení na zimním stadiónu v Roudnici nad Labem. Každý pátek jsme dojížděli linkovým autobusem do Roudnice nad Labem, kde jsme měli zarezervovaný led. Děti bruslení velice bavilo a dělaly velké pokroky. V listopadu ale bylo bruslení pro školy zrušeno.

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do zábavního centra

   Jakmile se děti v mateřské škole rozkoukaly, uspořádaly jsme pro ně první výlet do zábavního centra „Méďa“ v Bohušovicích nad Ohří. Přestože se výlet uskutečnil poměrně brzy na začátku školního roku, zvládly všechny děti cestu i pobyt v herně bez problémů. Zadováděly si na jednotlivých atrakcích. S nejmenšími dětmi se na prolézačky a klouzačky vydaly i paní učitelky.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Projektový den v MŠ

   Pro realizaci projektového dne jsme zvolili téma domácí zvířata a jejich užitek. Cílem projektu bylo seznámit děti s pracemi v zemědělství, s životem hospodářských zvířat a jejich užitkem.

   Tématem zemědělství a domácími zvířaty jsme se zabývali po celý týden. V závěru týdne jsme připravili pro děti projektový den s názvem „Den na statku“.

   Při plánování projektu jsme využili rady a zkušenosti pana Škody, majitele zemědělské farmy v sousední vesnici. Pan Škoda svými odbornými znalostmi pomohl při tvorbě plánu projektového dne. Nabídl nám exkurzi zemědělské farmy, která názorně doplnila informace získané v MŠ.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

   Během měsíce září, kdy si děti postupně zvykaly na každodenní povinnosti spojené s výukou, jsme podnikli vycházku na Říp. Výstup na Říp už patří k tradičním aktivitám na začátku školního roku. Počkali jsme si na vhodné počasí a vyrazili na vrchol. Letos jsme výstup zpestřili návštěvou rotundy, kde jsme zhlédli animovaný film o příchodu Praotce Čecha. Po prohlídce jsme se občerstvili v turistické chatě a vydali jsme se cestou k domovu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení

   V pátek 3. září se konalo ve škole první kulturní představení. Do školy přijela rodina varietních umělců, kteří k nám jezdí pravidelně každý rok. Kromě kouzelnického vystoupení se dětem se předvedli cvičení pejsci a kočičky. Představení se opět konalo na školní zahradě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Začátek školního roku 2021/2022

   Ve středu 1. září začal nový školní rok 2021/2022. Po vstupním testování žáků ZŠ, které probíhalo ve třech termínech – 1., 6. a 9. září se do lavic znovu vrátili všichni žáci. Výsledky testů ukázaly, že nebyl nikdo z žáků pozitivní. Děti z MŠ se již netestovaly, neboť riziko nákazy v tomto věku je minimální. Pokles počtu nakažených během léta umožnil otevření všech škol v „normálním“ režimu.

   S optimismem jsme přivítali naše žáky, zejména nové prvňáčky a jejich rodinné příslušníky. V 8 hodin se všichni žáci s učiteli shromáždili na školním dvoře. Mezi přítomnými nechyběli ani rodiče prvňáčků a pan starosta. Po úvodním projevu ředitelky školy dostal slovo starosta obce, který popřál dětem hodně štěstí a úspěchů ve škole, rodičům mnoho trpělivosti a všem hodně zdraví. Žáci se představili po jednotlivých ročnících a poté obdrželi od starosty sladkost na uvítanou. Prvňáčci navíc pěknou knihu. Po skončení oficiální části jsme se přesunuli do tříd, kde se probíraly především organizační záležitosti.

   Pan starosta také navštívil MŠ, kde i zde přivítal nové děti a předal malou sladkost.

   V letošním školním roce má MŠ zapsáno 25 dětí. V základní škole je ve dvou třídách celkem 25 žáků: I. třída
1. ročník – 5 žáků a 2. ročník – 9 žáků, II. třída 3. ročník – 5 žáků, 4. ročník – 2 žáci a 5. ročník – 4 žáci.

   Loňský začátek roku nás vítal zamračenou oblohou a chladným počasím. Podle toho také minulý školní rok vypadal: lockdown, distanční výuka, onemocnění učitelů na Covid-19, testování žáků, apod….

   Zatímco letošní 1. září nás přivítalo rozzářeným sluníčkem. Doufejme, že bude sluncem prozářený celý školní rok 2021-2022.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz