Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Seznam aktualit školní rok 2022/2023:

Rozloučení s předškoláky

    Na závěr školního roku jsme naplánovali besídky v ZŠ a MŠ. Vzhledem k velké nemocnosti žáků jsme vystoupení ve škole nemohli uskutečnit. Uspořádali jsme pouze besídku v MŠ, na které jsme rozloučili s předškoláky. Pro velkou nemocnost vystupovala na besídce necelá polovina dětí. Věříme, že v následujících dnech, kdy se děti rozejdou na prázdniny se situace zlepší.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

    Závěr školního roku patří školním výletům. Na 15. 6. jsme měli naplánovaný výlet do pohádkového lesa v Bílině.

    Pro velkou absenci dětí jsme museli narychlo upravit cíl výletu, neboť by nás doprava vyšla strašně draho. Po domluvě s řidičem jsme zamířili do opárenského údolí, které je pro jeho vzdálenost pro nás dostupnější.

    Vystoupili jsme v Malých Žernosekách, kde jsme se nasvačili, pohráli jsme si na dětském hřišti a pak jsme vyrazili k Černodolskému mlýnu. Cestou jsme hráli různé hry, pozorovali přírodu a na konci cesty na nás čekala nejen sladká odměna, ale i náš autobus.

    Myslíme si, že se děti vracely spokojené, a že na slibovaný výlet vyrazíme někdy příště.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

MDD v MŠ

    Na svátek dětí jsme si pro děti připravili „Pirátskou bojovku“. 1. června ráno se děti převlečené za piráty vydaly na pirátskou stezku kapitána lodi „Černá perla“, přezdívaného Černý Bart. Stezka se odehrávala v areálu školní zahrady. Děti se musely pohybovat podle mapy, plnily úkoly a tím osvobozovaly další piráty, kteří se ztratili při ztroskotání „Černé perly“.

    Po splnění všech úkolů na ně čekal poklad ukrytý v truhle na tajném místě. Děti si svůj svátek rozhodně užily.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Škola v přírodě

    V letošním školním roce se nám, po čtyřleté přestávce, podařilo zorganizovat školu v přírodě. Potěšil nás zájem dětí i rodičů. Až na tři žáky, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů školy zúčastnit, jeli všichni.

    Při výběru destinace nás svou kapacitou a polohou zaujal „Penzion Eva“ v Kryštofově údolí nedaleko Liberce. Koncem února jsme zarezervovali vybraný objekt a začali vybírat zálohy. Velkou finanční pomoc nám poskytla obec, která uhradila dětem dopravu. Tímto bych ráda poděkovala našemu zřizovateli, který tak umožnil našim žákům absolvovat školu v přírodě v maximálním počtu.

    Odjezd žáků jsme naplánovali na neděli ráno 28. 5. Do penzionu jsme přijeli rovnou v poledne. Po výborném obědě se děti přesunuly do svých pokojů. Personál penzionu nám pomohl s vynášením kufrů a dalších zavazadel.

    Po kratším odpočinku jsme společně vyrazili na obhlídku okolí. Nejprve jsme zašli k nedaleké studánce s výbornou pitnou vodou, prošli jsme lesní stezkou k místnímu rybníku, ve kterém jsme objevili velké množství malých pulců, jejichž lovení vyplnilo značnou část pobytu. Poté jsme vystoupali na místní vlakové nádraží, které se nacházelo vysoko nad údolím. Celou cestu bylo stále co pozorovat: místní orloj, kostel, hřbitov, pasoucí se koně, louky a lesy. Nakonec jsme se zastavili na dětském hřišti s řadou houpaček, prolézaček a dalších atrakcí. Do penzionu jsme dorazili akorát na večeři. Potom se už všichni těšili, jak se s kamarády na pokojích zabydlí.

    V pondělí ráno nás přivítalo krásné slunečné počasí, které vydrželo po celý týden. Opět jsme vyrazili k rybníku na pulce, na dětské hřiště a do okolního lesa. Odpoledne jsme si naplánovali vycházku k historickému viaduktu. Děti obdivovaly mohutnost stavby, a právě projíždějící vláček.

    V následujících dnech jsme se více zaměřili na hry a sporty v přírodě – fotbal, na jelena, na třetího, „Škatulata, hýbejte se!“, vybíjená, … Po večeři došlo i na zpívání oblíbených písniček a hraní společenských her.

    Abychom utratili nějaké kapesné, vydali jsme jeden den do místní cukrárny na zmrzlinu a jiné dobroty. Po občerstvení jsme se vydali do lesa stavět chýše a soutěžit v hodu šiškami.

    Největším zážitkem se stal výlet do ZOO v Liberci, kam jsme se dopravili místním linkovým autobusem a poté tramvají. Zažili jsme zde pohodový den, protože děti mohly pozorovat různé druhy cizokrajných zvířat, koupily si oběd podle vlastního výběru, někteří zmrzlinu a drobné dárky. Zpátky do penzionu jsme se vraceli moderním vlakem.

    Poslední den jsme věnovali orientačnímu běhu. Děti dopoledne běhaly po vytyčené trase lesem a cestou hledaly ukrytá razítka. Na závěr jsme vyhodnotili nejen nevětší počet razítek, ale také nejrychlejší čas. Odpoledne došlo k závěrečnému hodnocení pobytu, rozdávání cen za umístění v soutěžích, za pořádek na pokoji, kázeň, …

    Večer si všichni připravili na postel věci, které jsme postupně ukládali do kufrů. Další den po snídani pro nás přijel autobus, který nás dovezl zpátky domů. Cestou jsme se ještě zastavili v „Mekáči“, na který si děti šetřily peníze.

    Všichni si dovezli domů spoustu dojmů a hezkých zážitků. Velice nás však mrzí, že na škole v přírodě onemocnělo několik dětí a po návratu domů přibyli ještě další nemocní.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ na dopravní hřiště

   Na 17. 5. jsme naplánovali pro děti z MŠ výlet na dopravní hřiště v Roudnici nad Labem. Vzhledem k menšímu počtu dětí jsme cestovali linkovým autobusem. Na dopravním hřišti jsme si zapůjčili kola, koloběžky a ochranné helmy. Před jízdou jsme si vyslechli základní pravidla silničního provozu, seznámili jsme se s některými dopravními značkami a semafory. Potom jsme se pustili do akce, kde děti řešily různé dopravní situace. Na závěr dostaly pochvalu od správce hřiště za jejich zručnost. Pochvalu si ovšem zasloužily i za bezproblémovou jízdu linkovou dopravou a ukázněný pohyb po městě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

   Dne 20. 4. se ve škole konal kytarový koncert. V tomto roce byl koncert rozdělen na dvě části. Nejprve absolvovaly koncert děti z MŠ a pak je vystřídali žáci ze ZŠ. Obě části pořadu byly přizpůsobeny věku dětí, tak aby jim hudba byla blízká a informace srozumitelné. Kytarový koncert pořádáme každý rok a pokaždé přijde pan hudebník s novým programem a zajímavými skladbami.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Řípská pouť

   K našemu kraji pod Řípem neodmyslitelně patří tradiční Řípská pouť. Děti se na tuto zdejší událost vždy velice těší. Po covidové pauze, kdy se život rozběhl v plné síle, jsme se letos na pouť vypravili také se školou. V týdnu před konáním pouti jsme se vydali se žáky linkovým autobusem do Rovného a odtud jsme vyrazili pěšky přes Říp do Mnetěše. Žáci nadšeně pozorovali množství různých atrakcí, na které se těšili. Poté jsme kráčeli lesní cestou, kde se již vše probouzelo k životu. Stromy se začínaly zelenat, kvetlo zde velké množství jarních květin a k tomu zpívali ptáci.

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do Médi

   Dne 15. 3. jsme uspořádali výlet do zábavního centra v Bohušovicích. Vzhledem k tomu, že jsme zajistili menší autobus, nemuseli jsme se spojovat s jinou MŠ a celý areál jsme měli pouze pro sebe. Děti si atrakce velmi užily a hlavně jsme zajistily lepší bezpečnost, než v přeplněné hale.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vítání občánků

   V pátek 10. 3. pořádala obec Vítání občánků, na kterém naše škola vždy vystoupí s krátkým kulturním programem. Tentokrát se akce zúčastnilo 5 dívek s básněmi a hrou na flétnu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

   Ve třetím čtvrtletí nám začal opět plavecký výcvik. Žáci 3. a 4. ročníku měli plavání povinné, ostatní ročníky jezdili na plavání dobrovolně. Od 17. února do 28. dubna jsme pravidelně dojížděli na plavecký bazén v Roudnici nad Labem.

    Společně se školáky jezdily plavat také děti z MŠ. Velkou výhrou pro nás je přítomnost školní asistentky Jany Fidlerové, která se po celý život věnovala výcviku plavání na základních školách a v plaveckých kurzech. Díky její pomoci jsme mohli vzít na plavání všechny děti z MŠ, kterým se plně věnovala.

   Děti z naší školy tak mají zajištěné pravidelné plavání od 3 do 11 let.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vánoce

   Poslední den před prázdninami patří vždy nadělování. Děti si donesou z domova upečené cukroví a dárky pro své kamarády.

   Od rána si vyprávíme o Vánocích, připomínáme si vánoční zvyky, zpíváme si koledy a těšíme se na nadílku.

   I letos našly děti pod stromečkem spoustu dárku do MŠ a ŠD, které hned rozbalily a pustily se do stavění a hraní. Každý si také odnášel domů drobný dárek, který byl pořízen z rodičovského příspěvku.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Besídka, vánoční tvoření

   V týdnu před vánočními prázdninami jsme uspořádali na sále obecního hostince vánoční besídku spojenou s vánočním tvořením.

   V pondělí 19. 12. v pozdních odpoledních hodinách jsme se sešli všichni na sále obecního hostince. Děti přišly v doprovodu svých rodičů a prarodičů, aby jim předvedly pásmo písniček, koled a tanečků. Vystoupení navodilo příjemnou vánoční atmosféru.

   Po krátké přestávce bylo pro děti připraveno vánoční tvoření. Na několika stanovištích vyráběly děti drobné dárky a vánoční dekorace. Uvítali jsme zapojení rodičů, kteří se ochotně přidali k dětem a pomáhali jim s výrobou. Během krátké chvíle začaly vznikat zajímavé výtvory: vánoční stromečky, vánoční skřítci, sladké perníčky, svícínky, sněhuláci a ozdobičky.

   Jediné, co narušilo příjemně strávený večer, bylo nebezpečné náledí, které zkomplikovalo dětem a dospělým návrat domů. Naštěstí jsme se všichni druhý den sešli ve škole živi a zdrávi.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet do Prahy

   Návštěva předvánoční Prahy se v naší škole stala již tradicí. V letošním roce se výlet obzvláště vydařil, díky kouzelnému zimnímu počasí. Rodiče své děti vybavili vhodným oblečením, takže nikomu nebyla zima.

   V pátek 16. prosince jsme se společně vydali linkovým autobusem do Kralup nad Vltavou, odkud jsme cestovali osobním vlakem do Prahy. Od rána nás provázelo klasické zimní počasí, teplota se pohybovala pod bodem mrazu a drobně sněžilo. Praha vypadala skutečně pohádkově.

    Po příjezdu do hlavního města jsme se vydali pěšky na Staroměstské náměstí. Prošli jsme si vánoční tržiště, vyfotili jsme se před vánočním stromem, zastavili jsme se před Staroměstským orlojem a pak jsme se vydali cestou přes Karlův most na Malou Stranu. Z Karlova mostu jsme obdivovali pražský hrad s jeho věžemi.

   Na Malé Straně jsem se šli ohřát a občerstvit do restaurace McDonald´s. Zpátky jsme se vraceli opět přes Karlův most, kde jsme krmili hejna racků. Na závěr našeho výletu jsme navštívili hračkárnu v OC Palladium. Každý z žáků si zakoupil drobný dárek a pak jsme již spěchali na vlak. Zpáteční cesta byla stejná, nejprve jsme jeli vlakem a poté autobusem do Mnetěše, kde už na nás čekali rodiče.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Mikuláš

   Na úterý 6. prosince jsme pro všechny děti připravili mikulášskou nadílku. Do školy zavítal Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, na jehož příchod se všichni velice těšili.

   Děti v MŠ přednesly několik básniček a zazpívaly společně koledy. Žáci v ZŠ předvedli své znalosti z ČJ a matematiky. Mikuláš je za to odměnil dárkovým balíčkem.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Divadlo ve škole

   V pondělí 28. 11. zavítalo do naší školy „Divadélko pro děti“ z Hradce Králové. Herci zahráli dětem pohádku „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“. Nabídku tohoto divadla nikdy neodmítneme, neboť představení jsou velmi pěkná.

   Pohádka děti nejen pobavila, ale také poučila o tom, jak se mají chovat v přírodě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výchovně zábavný pořad "Pes není hračka"

   Dne 9. 11. probíhal ve škole výchovně zábavný pořad o psech, kde se děti seznámily s tím, jak se mají chovat k neznámým psům a jak se starat o svého pejska. Během pořadu viděly děti vystoupení cvičeného psa, s kterým si mohly i pohrát.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Výlet MŠ do zábavního centra

   Dne 31. 10. jsme se společně s MŠ Vražkov vypravili do dětského světa „Méďa“ v Bohušovicích nad Ohří. S obavami jsme objednávali dopravu i dětský svět, neboť během října byla poměrně vysoká nemocnost. Na výlet se naštěstí dostavila většina dětí, takže se nám podařilo uhradit výlet za přijatelnou cenu.

   V dětském světě jsme strávili příjemné dopoledne, děti se vydováděly na skluzavkách, překážkových dráhách, bazénu s míčky a ostatních atrakcích.

   Výlet se všem dětem velice líbil, proto doufáme, že si ho na jaře zopakujeme.

hr.gif, 673B

Podzimní dílna

   Podzimní příroda nabízí obrovské množství materiálu, které můžeme upotřebit při výrobě rozmanitých výtvorů. Využili jsme příležitost a nasbírali spoustu barevných plodů a listů ze stromů, které rostou v okolí školy – javory, lípy, katalpy, duby, ...

   V úterý před podzimními prázdninami jsme ve škole uspořádali „Podzimní dílnu“. Žáci z barevných listů vyráběli podzimní věnečky, svícny a obrazy. Zdi školní budovy byly vyzdobené obrazy s květinovými vázami, obrazy Řípu, mapy České republiky, obrazy slunečnic apod. Z plodů dýní vytvořili žáci roztomilé „podzimníčky“ (podzimní skřítky), které byly též vystaveny na chodbě školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Bruslení

   Od října jsme opět začali s výcvikem bruslení. Oproti předcházejícím rokům máme v dojíždění na stadion řadu překážek, které jsme dříve nemuseli řešit. Po změně jízdního řádu musíme začít jezdit již v 8:00 hod a po návratu se ještě učit.

   Dalším problémem je spojení s jinými školami, takže máme menší plochu na bruslení, méně hrazdiček pro začátečníky, a navíc nemožnost hrát hokej.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Projektový den v ZŠ

   V pátek 30. září probíhal ve škole projektový den s názvem „Budoucnost krajiny“. Program pro žáky připravili zástupci společnosti Participation Factory, kteří se zabývají negativními jevy, provázející budování nových staveb: dálnice, vysokorychlostní trať, …

   Žáci pod vedením zkušených lektorů celé dopoledne řešili význam ochrany přírody a vztah k okolní krajině. Žáci pracovali ve skupinách, společně navrhovali řešení, jak ochránit krajinu našeho domova. Své názory též vyjádřili výtvarnou formou. V závěru projektového dne si společně připomněli možná rizika ohrožující naši krajinu.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

   Začátek školního roku je každoročně spojen s vycházkou na Říp. Výstup prověří fyzickou kondici žáků, především nových prvňáčků. Vycházka je vždy spojena s pozorováním přírody a malým horolezeckým výstupem po skalní pěšině na vrchol Řípu.

   I letos jsme zahájili školní rok vycházkou na Říp. Po zdolání vrcholu žáci z vyhlídek pozorovali dominanty našeho okolí: vesnice, města i vzdálené továrny. V turistické chatě si zakoupili pamětní mince a občerstvení. Zpáteční cesta vedla přes „Kramářský plac“, místo pravidelného konání řípských poutí a okružní cestou zpět do školy.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Varietní vystoupení

   V pátek 2. září se opět konalo ve škole kulturní představení. Do školy přijela rodina varietních umělců, kteří k nám jezdí pravidelně každý rok. Kromě kouzelnického vystoupení se dětem se předvedli cvičení pejsci a kočičky. Představení se opět konalo na školní zahradě.

FotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerieFotogalerie

hr.gif, 673B

Zahájení nového školního roku

   Školní rok 2022/2023 se pomalu rozběhl, tentokrát bez veškerých omezení.

   Prvního září jsme se opět sešli na školní zahradě, kde jsme přivítali naše žáky, zejména nové prvňáčky a jejich rodinné příslušníky. Po úvodním projevu ředitelky školy dostal slovo starosta obce, který popřál dětem hodně štěstí a úspěchů ve škole, rodičům mnoho trpělivosti a všem hodně zdraví. Pan starosta také navštívil MŠ, kde i zde přivítal nové děti a předal malou sladkost.

   V letošním školním roce má MŠ zapsáno 25 dětí. V základní škole je ve dvou třídách celkem 25 žáků: I. třída 1. ročník – 5 žáků 2. ročník – 5 žáků, II. třída 3. ročník – 8 žáků, 4. ročník – 4 žáci a 5. ročník – 3 žáci.

   Zdárnému zahájení nového školního roku předcházelo plánované malování všech prostor MŠ v době prázdnin. Při stěhování nábytku se však ukázalo, že podlaha v ložnici MŠ je v nevyhovujícím stavu. Bylo tedy nutné urychleně oslovit firmy na vystěhování, vybetonování a nainstalování nové podlahy. Vzhledem k tomu, že jsme s betonováním nepočítali, protáhla se rekonstrukce podlahy až do začátku září.

   Další rekonstrukce nás čekala v druhé polovině září. Za běžného chodu se ve škole prováděla výměna plynových kotlů. Firma, která vyhrála výběrové řízení se okamžitě pustila do práce, a ještě před příchodem chladného počasí stačila vyměnit oba staré kotle, částečně zrestaurovala kotelnu a provedla výměnu termostatických hlavic na všech radiátorech. Moderní kotle by měly zajistit nejen kvalitnější vytápění, ale také úsporu plynu.

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz