Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Přeskočit na seznam aktualit pro školní rok 2008/2009

Seznam aktualit školní rok 2007/2008:

Aktuality – školní rok 2007/2008

Výlet na střelnici

Vysvědčením školní rok ještě neskončil. Vzhledem k tomu, že ve třídě je většina chlapců a jejich touhou je bojovat, vydali jsme se po vysvědčení na kolech na vražkovskou střelnici. Zde nás ochotně přivítal majitel pan Došek, který dětem poskytl zdarma občerstvení. Největším zážitkem nejen pro děti, ale i učitelky byla soutěž ve střelbě. Děti zjistily, že zbraně nemusí jen zabíjet a že v  dospělosti může být střelba dobrým koníčkem, při které je třeba dodržovat přísná pravidla a kázeň.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vysvědčení

Dlouho očekávaný poslední den školy vyšel letos na 27. června. Žáci byli poučeni, jak se o prázdninách chovat. Na závěr dostali výroční vysvědčení.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Poslední školní týden

Poslední týden školy bývá na většině škol ve znamení úklidu. Stejně je tomu i v naší škole. Po návratu z ozdravného pobytu jsme uspořádali sběr starého papíru. Za získané peníze pořídíme nové stavebnice do ŠD.

Uklízeli jsme třídu, kabinet i školní družinu. Odevzdávali jsme učebnice.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Ozdravný pobyt ZŠ

V  týdnu od 15. 6. do 21. 6. jsme opět zavítali do Desné v Jizerských horách, kde jsme byli před dvěma lety. Spolu s námi jela 5. třída ze ZŠ Straškov - Vodochody. Obě školy se spřátelily, děti si našly nové kamarády. Společně jsme pořádali výpravy a soutěže.

Pro žáky jsme připravili výlet do Tanvaldu, sportovní olympiádu, diskotéku, maškarní karneval, soutěž ve stavbě chýší a táborák. Děti si dovezly domů spoustu pěkných zážitků.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výlet MŠ

Dne 9. června se děti MŠ vydaly spolu s MŠ Vražkov na školní výlet. Cílem cesty byla Budyně nad Ohří. Děti navštívily hrad, kde se konaly soutěže a hry pro malé návštěvníky.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Školní akademie

V sobotu dne 7. června jsme pořádali pro rodiče a známé "Školní akademii". Děti MŠ a žáci ZŠ předvedli, co se během školního roku naučili. Ukázali, že se nebojí vystupovat před plným sálem diváků. Rodiče mohli vidět pásmo básní a písní, tanečky, hru na flétnu a varhany. Závěr akademie patřil zkrácené verzi pohádky "Lotrando a Zubejda", kterou předvedli žáci ZŠ.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Mezinárodní den dětí

Mateřská škola: Učitelky MŠ připravily pro děti sportovní soutěže o ceny. Nejprve se soutěžilo o nejlepší obrázek. Děti malovaly barevnými křídami na chodníku před školou. Poté následovaly soutěže na školním hřišti. Všechny děti byly za své výkony a snahu oceněny sladkostmi.

Základní škola: Žáci si v rámci oslavy MDD "vyběhli" na Říp. Cestou si procvičili znalosti z prvouky, přírodovědy i vlastivědy.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Krajské finále fotbalové soutěže McDonald´s Cup

Krajské kolo fotbalové soutěže se konalo 23. 5. 2008 v Teplicích "Na Stínadlech".

Do Teplic jsme nejeli s velkými nadějemi. Soutěžilo celkem 8 družstev. Chlapci odehráli 5 zápasů. I přes obrovskou snahu se umístili až na 7. místě.

Chlapci si však fotbalový svátek užili. V době mezi zápasy měli možnost soutěžit ve fotbalových disciplínách. Prohlédli si teplický stadión. Získali pro naši školu diplom, nový fotbalový míč a každý hráč dostal novou plastovou láhev s logem soutěže. Pořadatelé zajistili pro žáky občerstvení.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zápisy do ZŠ a MŠ na školní rok 2008/2009

Zápis do ZŠ se uskutečnil dne 31. 1. 2008 ve třídě ZŠ. K zápisu se dostavily 4 děti. Po dohodě s rodiči a na základě vyjádření PPP dostaly dvě děti odklad školní docházky.

V měsíci dubnu proběhl zápis do MŠ. Vzhledem k velkému počtu žadatelů a k nečekaným odkladům školní docházky jsme nemohli vyhovět všem rodičům a museli jsme některé děti odmítat. Byly zapsány 4 děti. Přednostně přijímáme děti místní a dále pak děti zaměstnaných matek.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Fotbalová soutěž McDonald´s Cup

Vhledem k tomu, že již několik let tvoří třídu ZŠ převážně chlapci, přihlásili jsme se v letošním školním roce opět do fotbalové soutěže McDonald´s Cup, která je určena pro žáky I. stupně. Na okrskové kolo jsme se dostavili s téměř hodinovým zpožděním, ale s velkým nasazením. Velkou oporou chlapcům byly naše dívky, které mohutně povzbuzovaly. Bez ztráty bodu jsme vyhráli okrskové kolo ve Straškově a postoupili tak do okresního kola ve Štětí.

Na okresní turnaj jsme jeli s heslem "Hlavně nebýt poslední". Již první vyhraný zápas nám nalil energii do žil. Chlapci bojovali jako o život a vybojovali si zlatou medaili. Nyní před námi stojí kolo krajské, které se koná 23. května v Teplicích.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

Dne 29. dubna se MŠ vydala na divadelní představení do Mostu. Děti zhlédly pohádku "Dlouhý, Široký a Bystrozraký", kterou sledovaly s velkým zájmem.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

V měsíci dubnu jsme pro všechny děti uspořádali kytarový koncert. Děti si vyslechly v hodinovém pásmu několik skladeb z oblasti vážné hudby. Netradiční pojetí hudby žáky zaujalo a všem se líbilo.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

Ve 3. čtvrtletí jsme spolu s MŠ absolvovali plavecký výcvik v roudnickém bazénu. Vzhledem k nečekaným komplikacím ohledně provozu jsme byli nuceni dokončit výcvik v plaveckém bazénu v Lovosicích. Jsem ráda, že plavecká škola pod vedením Mgr. Chládka se dokázala s těmito problémy vypořádat a dodržet harmonogram kurzu. Rovněž nás potěšil milý přístup lovosických učitelů plavání.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Maškarní karneval

Karnevalovou sezónu využila MŠ i ZŠ. Paní učitelky připravily pro děti karnevaly, které se konaly 6. 3. v MŠ a 11. 3. 2008 ve ŠD. Děti si donesly z domova pěkně připravené masky. Paní učitelky jim vyzdobily třídy, přichystaly si zajímavé soutěže, kde se závodilo o sladké ceny.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vystoupení kouzelníka

V měsíci lednu navštívil naši školu kouzelník. Se svým vystoupením pobavil děti z MŠ i žáky ze ZŠ.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční besídka

Vánoční besídka se v MŠ uskutečnila 20. 12. a v ZŠ proběhla o den později 21. 12. 2007. Svým vystoupením děti navodily vánoční atmosféru. Předvedly pásmo koled, básniček a scének. Nechyběla ani hra na flétnu a varhany. Na závěr vystoupení předaly děti svým rodičům dárky, které pro ně vyrobily. Děti dostaly vánoční nadílku v podobě nových hraček poslední den před vánočními prázdninami.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Předvánoční dílna

ZŠ a MŠ ve spolupráci s oddílem ekologické výchovy připravila pro žáky předvánoční dílnu. Děti vyráběly vánoční ozdoby a dárky z přírodních materiálů. Rodičům udělaly radost keramické zvonky, slaměné ozdoby na stromeček a voskové svícny.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Dne 5. 12. zavítal do školy všemi dětmi očekávaný Mikuláš se svým doprovodem. Děti překonaly strach a předvedly Mikuláši básničky a písničky, které se v MŠ naučily. Žáci ZŠ ukázali, jak jsou dobří v matematice, ČJ a AJ. Odměnou dětem byly dárkové balíčky, které byly pořízeny z rodičovského finančního příspěvku.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Lampionový průvod

Po loňské úspěšné premiéře se ZŠ a MŠ rozhodla znovu uspořádat lampionový průvod obcí, který se uskutečnil v pátek 16. 11. 2007 při příležitosti výročí "Sametové revoluce". Účastníci průvodu se sešli po setmění v 17:00 hod před školou. Všechny děti si obstaraly krásné lampiony. Za zvuku hudby z místního rozhlasu se všichni vydali do průvodu. Po návratu čekalo na všechny přítomné malé občerstvení. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si celou školu a podívat se, co se ve škole během letních prázdnin vybudovalo. Pořádání lampionového průvodu se těší velké oblibě, zejména u dětí. Věříme, že se v příštím roce opět uskuteční.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz