Horní obrázek

Základní škola a mateřská škola Mnetěš

Aktuality

Přeskočit na seznam aktualit pro školní rok 2007/2008

Seznam aktualit školní rok 2008/2009:

Aktuality – školní rok 2008/2009

Rozloučení se školním rokem 2008/2009

MŠ využila oslav k rozloučení s předškoláky. Po skončení besídky předaly učitelky slavnostně budoucím prvňáčkům alba s fotografiemi jako památku na léta strávená v naší MŠ.

V úterý 30. června skončil školní rok 2008/2009 i pro naše žáky rozdáváním výročních vysvědčení. Po předání vysvědčení si děti společně zazpívaly a rozloučily se tak s p. vychovatelkou, která od nás odchází.

fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Revitalizace školní zahrady a slavnostní otevření zrekultivované školní zahrady

V roce 2007 a 2008 byla provedena revitalizace školní zahrady. Tato rozsáhlá a hlavně nákladná akce stála celkem 550 000,- Kč. Obci se podařilo získat dotaci v hodnotě 330 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.

V areálu školní zahrady byly odstraněny staré nevyhovující stromy, bylo provedeno nové zatravnění celé plochy s možností zalévání, zahrada byla nově osázena, byla postavena pergola s osvětlením, pro žáky bylo vybudováno doskočiště na skok daleký a na školním dvoře byla položena venkovní dlažba.

Obnovená zahrada nebude sloužit jen škole, počítá se do budoucna, že v tomto areálu se budou konat různé akce obce a místních složek, především TJ Sokol.

Na počest dokončení revitalizace školní zahrady se dne 27. června 2009 v ZŠ konala velká oslava. Zatímco se v pátek na mnoha školách předávalo výroční vysvědčení, u nás vrcholily přípravy oslav. Děti nacvičovaly svá vystoupení, učitelky připravovaly výstavu dětských prací, ostatní zaměstnanci připravovali soutěže pro děti, občerstvení pro dospělé a výzdobu areálu. Přípravy nám velice komplikovalo deštivé počasí. V sobotu se počasí zázrakem umoudřilo, což byla největší odměna za naši námahu a snažení.

Program byl zahájen v 14:00 hod projevem p. starosty. Po projevu vystoupily děti ZŠ a MŠ. Program zpestřila tanečním vystoupením naše bývalá žákyně. Po celé odpoledne měly děti o zábavu postaráno. Byly pro ně připraveny soutěže o ceny a nafukovací skluzavka.

Na slavnost byli pozváni bývalí žáci naší školy, kteří se dostavili v hojném počtu. I pro ně byl připraven pestrý program: besídka, živá hudba, občerstvení, soutěže dospělých. Večer se konala taneční zábava a vyvrcholením celé akce byl noční ohňostroj.

Na oslavách se velkou měrou podílela obec a hokejový oddíl HC Mnetěš Bulls.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vycházka na Říp

Na závěr každého školního roku podnikáme výstup na horu Říp. MŠ se vzhledem k nízkému věku dětí vypravila pouze ke studánce pod Řípem. Děti měly možnost pozorovat krásy přírody v nadcházejícím létě. Největším zážitkem bylo setkání s broukem – roháčem obecným, který se v této lokalitě vyskytuje.

ZŠ došla až na vrchol hory. Cestou jsme se posilňovali lesními jahodami, pozorovali jsme přírodu, zašli jsme i na „Libochovickou vyhlídku“, odkud jsme sledovali kraj za Řípem.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Školní výlet

Cílem letošního školního výletu bylo Máchovo jezero. Chtěli jsme pro děti připravit něco méně obvyklého, proto jsme v květnu objednali projížďku parníkem po jezeře. Děti si měly v areálu zahrát hry a v případě dobrého počasí se i vykoupat.

Parník si objednat můžeme, počasí však ne! V Doksech nás přivítalo počasí, které by se dalo charakterem přirovnat k aprílovému. Po příjezdu jsme pořádně zmokli, pak se ukázalo sluníčko, které nás svou silou donutilo svléknout. Jakmile jsme nastoupili na parník, obloha se temně zatáhla. Naštěstí jsme projížďku absolvovali v suchu. Po vystoupení z lodi se opět pěkně oteplilo. Před další mokrou sprchou nás nakonec zachránil náš autobus.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

MDD

Den dětí byl pro naši školu ve znamení sportu. Děti soutěžily v atletických disciplínách na školním hřišti. Sbíraly body ve skoku dalekém, ve šplhu na tyči, hodu na cíl i na dálku a v běhu. Na závěr proběhlo vyhodnocení výsledků soutěže. Všechny děti byly za svůj výkon odměněny.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Atletické závody

Dne 27. 5. se 4 žáci naší školy zúčastnili okrskového kola atletické soutěže nejmladšího žactva. V I. kategorii závodila K. Gallerová (8. místo), ve III. kategorii soutěžila K. Svobodová (14. místo), J. Prokop (8. místo) a R. Prokop (2. místo). postupující R. Prokop se okresního kola nezúčastnil z důvodu plaveckého výcviku.

fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Plavecký výcvik

V letošním školním roce jsme se, na rozdíl od předchozích let, zúčastnili plaveckého výcviku až v posledním čtvrtletí školního roku. Plavecký výcvik byl ukončen předáváním mokrých vysvědčení. Vzhledem k tomu, že děti u nás plavou nepřetržitě od 3 do 10 let, odcházejí z naší školy jako dobří plavci.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Kytarový koncert

Dne 30. dubna se v naší škole uskutečnil kytarový koncert. Umělec, který dětem zahrál několik skladeb vážné hudby, obohatil svoje vystoupení výkladem o W. A. Mozartovi. Děti také zapojil do zpěvu i do hry na hudební nástroje.

fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

Dne 10. března celá škola spolu s MŠ Vražkov navštívila Divadlo Rozmanitostí v Mostě. Děti zhlédly pohádku „Vodnické putování“.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Maškarní karneval

Během zimních měsíců pořádá naše škola každoročně maškarní karneval, který se u nás stal již tradicí. Karneval v MŠ se konal 26. 2. a ve ŠD 31. 3. 2009.

Rodiče předškoláků doma dětem přichystali masky inspirované pohádkovými postavičkami, školáci se představili v maskách z oblíbených filmů pro děti. Program vyplňovaly soutěže o ceny, hry, disco hudba a tanec. Nakonec proběhla přehlídka a představení všech masek. Masky byly odměněny sladkostmi.

fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie fotografie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Zimní sporty

Přestože počasí o uplynulých Vánocích bylo skoupé na sníh. Počátkem ledna se zima ukázala v celé kráse. Zasněžené louky a stráně, zamrzlé potoky a rybníky jsou rájem pro všechny milovníky zimních sportů.

Nejvíce radosti mají děti, kterým nevadí ani velké mrazy. Děti bobují na stráni před školou, na školní zahradě staví sněhuláky a koulují se. Žáci ZŠ chodí bruslit na místní rybník.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční nadílka

Den před vánočními prázdninami patří již tradičně vánoční nadílce. Nejvíce se naděluje v MŠ. Děti dostávají nové hry a hračky, které využívají po celý rok. Ani žáci ZŠ nebyli o nic ochuzeni. Do vybavení ŠD tak přibyly nové společenské hry, sportovní potřeby a kreslící potřeby. Největší radost udělala žákům nová trampolína a stolní fotbal, který plně využívají během přestávek.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Divadelní představení

Ve čtvrtek 18. 12. 2008 jsme navštívili "Divadlo rozmanitostí" v Mostě. Shlédli jsme pohádku "O třech prasátkách".

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční besídka pro rodiče

Od poloviny měsíce listopadu se začala škola připravovat na "Vánoční besídku pro rodiče". Vystoupení se konalo ve středu 17. 12. 2008. Besídka v MŠ začala v 16:30 a poté od 17:00 hod se konala ve třídě ZŠ.

Děti MŠ předvedly pásmo básniček a koled. Žáci ZŠ obohatili své vystoupení hrou na flétnu a v závěru vystoupení si všichni společně s rodiči zazpívali nejznámější koledy.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vánoční dílna – celoškolní projekt

Na úterý 9. 12. 2008 byl naplánován celoškolní projekt "Vánoční dílna". Děti měly za úkol nasušit ovoce a připravit materiál na výrobu. Žáci ZŠ pomohli připravit jednotlivá pracoviště. Ve škole byla připravena 4 pracoviště:

  • 1. Pracoviště – třída ZŠ – výroba zvonečku z hliněných květináčů
  • 2. Pracoviště – třída ŠD – výroba papírových vánočních stromků
  • 3. Pracoviště – třída MŠ – závěsná dekorace (sušené ovoce, ořechy,…)
  • 4. Pracoviště – jídelna – pečení perníkových svícnů

Vánoční dílny se zúčastnily i děti MŠ, kterým školáci ochotně pomáhali. Všechny výrobky byly vystaveny při "Vánoční besídce".

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Mikulášská nadílka

Dne 5. 12. 2008 navštívil naši školu Mikuláš se svým doprovodem. Děti příchod Mikuláše netrpělivě očekávaly. Děti v MŠ dokonce uronily i nějakou slzičku, ale touha získat balíček byla silnější, než strach. Během chvilky se děti přestaly bát a předvedly některé básničky a písničky, které se ve školce naučily.

Do MŠ přišli tentokrát i školáci, kteří se pochlubili svými znalostmi z některých předmětů. Mikuláš nakonec usoudil, že si všechny děti dárek zaslouží.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Návštěva v ZŠ Ledčice

Na středu 19. 11. 2008 bylo nahlášeno přerušení dodávky elektrického proudu pro celou obec Mnetěš.

Abychom nemuseli vyhlašovat ředitelské volno, vypravila se naše ZŠ na předem ohlášenou návštěvu do ZŠ v Ledčicích.

V minulém roce vznikla v polích mezi obcemi Mnetěš a Ledčice nová turistická trasa, která je do poloviny osázena stromy.

I přes sychravé počasí nám cesta dobře ubíhala. Děti si s sebou vzaly dalekohledy a cestou pozorovaly přírodu. Po hodině chůze jsme dorazili do ZŠ v Ledčicích, kde se nám dostalo milého přivítání. Děti dostaly teplý čaj a ve školní jídelně posvačily.

Poté jsme se vydali na prohlídku školy. Podívali jsme se do tříd, navštívili jsme MŠ a s místními dětmi jsme sehráli několik zápasů ve vybíjené. Nakonec každý žák obdržel malou sladkost na cestu. Paní učitelky slíbily, že nám návštěvu na jaře oplatí.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstava dinosaurů

Dne 6. 11. 2008 se naše MŠ a ZŠ vydala společně s MŠ Vražkov na výstavu dinosaurů do Litoměřic. Děti měly možnost shlédnout unikátní výstavu ozvučených a pohyblivých modelů pravěkých ještěrů. Součástí výstavy byla panoramatická 3D projekce.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Úklid školního parku

S podzimem přichází řada důležitých činností, které je potřeba před zimou vykonat. Jednou z těchto aktivit je shrabování listí. Naše škola se každoročně stará o úklid parku před školní budovou.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Výstup na Říp

Na začátku a na konci každého školního roku se pravidelně vydáváme na horu Říp. Výstup na Říp jsme si letos naplánovali na začátek září. Vzhledem k tomu, že nám nepřálo počasí, museli jsme výlet odložit až na měsíc říjen. Babího léta jsme se však nedočkali. Na Říp jsme se přesto vydali v mlhavém, sychravém počasí. Překvapením pro nás byla jasná obloha a zářící slunce na vrcholu hory.

Přeskočit na seznam aktualit

hr.gif, 673B

Vítání občánků

V sobotu dne 25. 10. 2008 se na místním obecním úřadě konalo tradiční "Vítání občánků". Pět žáků naší školy obohatilo program svým vystoupením.

Fotogalerie Fotogalerie

Přeskočit na seznam aktualit

Základní škola a mateřská škola Mnetěš, Mnetěš 135, 413 01 Roudnice nad Labem, info@zsmsmnetes.cz